English version of this page

Vitenskapelig ansatte

Personer 1 - 64 av 64
Navn Telefon E-post Emneord
Bilde av Sivert Angel Angel, Sivert Professor 22850332 sivert.angel@teologi.uio.no
Bilde av Naveed Baig Baig, Naveed Stipendiat naveed.baig@teologi.uio.no
Bilde av Serena Norlemann Baldari Baldari, Serena Norlemann Stipendiat s.n.baldari@teologi.uio.no Interreligiøse studier, Religionsstudier/religionshistorie, Hellige skrifter, Interreligiøs dialog, Islamske studier, Religion og diversitet, Religionspedagogikk, Arabisk, Gresk, Hebraisk
Bilde av Tonje Baugerud Baugerud, Tonje Stipendiat +47 22850376 tonje.baugerud@teologi.uio.no Religionsfenomenologi, Islam, Romteori
Bilde av Safet Bektovic Bektovic, Safet Førsteamanuensis +47 22850357 safet.bektovic@teologi.uio.no Interreligiøse studier - Religionsdialog, Islam, Religionsfilosofi
Bilde av Vemund Blomkvist Blomkvist, Vemund Førstelektor +47 22850319 vemund.blomkvist@teologi.uio.no Det nye testamente, Gresk
Bilde av Emil Junge Busch Busch, Emil Junge Stipendiat e.j.busch@teologi.uio.no Etikk, Profesjonsetikk, Religionsfilosofi
Bilde av Svein Aage Christoffersen Christoffersen, Svein Aage Professor emeritus +47 22850320 s.a.christoffersen@teologi.uio.no Systematisk teologi/Samtidsteologi, Etikk, Hermeneutikk, Religionsfilosofi
Bilde av Samuel Peter Cook Cook, Samuel Peter Postdoktor s.p.cook@teologi.uio.no Religionsstudier/religionshistorie, Kristen apokryf litteratur, Koptisk kristendom, Manuskriptstudier, Papyrologi, Koptisk
Bilde av Trond Dokka Dokka, Trond Professor emeritus +47 22850321 +47 93452978 trond.dokka@teologi.uio.no Hermeneutikk, Religionsfilosofi, Lutherstudier, Dogmatikk, Liturgiske studier, Ritualstudier
Bilde av Diana Edelman Edelman, Diana Professor emeritus diana.edelman@teologi.uio.no Hebraisk Bibel/det Gamle Testamente, Antikk kultur og religion, Antikk Hebraisk, Jødedom, Minne
Bilde av Sebastian Ekberg Ekberg, Sebastian Stipendiat sebastian.ekberg@teologi.uio.no Systematisk teologi/Samtidsteologi, Dogmatikk, Ekklesiologi, Estetikk og religion, Etikk, Helgener og hellighet, Hermeneutikk, Humanisme, Interreligiøs dialog, Kristen kunst og ikonografi, Kristologi, Mariologi, Middelalderkristendom, Ortodoksi og heresi, Religionsfilosofi, Østlig kristendom, Latin
Bilde av Hallgeir Elstad Elstad, Hallgeir Professor +47 22850340 +47 90035470 hallgeir.elstad@teologi.uio.no Kirkehistorie, Norsk kirkehistorie, Moderne norsk kirkehistorie, Nordisk protestantisme, Pietisme, Ekklesiologi
Bilde av Erlend Hovdkinn From From, Erlend Hovdkinn Stipendiat +47 95934193 e.h.from@teologi.uio.no Religionsstudier/religionshistorie, Humanisme, Religionssosiologi, Sekularisme og sekularitet
Bilde av Stig Ragnvald Frøyshov Frøyshov, Stig Ragnvald Professor +47 22850365 s.r.froyshov@teologi.uio.no Liturgi, Riter og ritualer, Patristikk, Oldkirke
Bilde av Sjur Atle Furali Furali, Sjur Atle Stipendiat s.a.furali@teologi.uio.no
Bilde av Anne Hege Grung Grung, Anne Hege Professor +47 22850342 annehg@teologi.uio.no Interreligiøs dialog, Islamske studier, Hermeneutikk
Bilde av Anne Katrine de Hemmer Gudme Gudme, Anne Katrine de Hemmer Professor +47 22850356 a.k.de.h.gudme@teologi.uio.no Det gamle testamente/Den hebraiske Bibel, Religionsstudier/religionshistorie, Antikkens jødedom, Antikkens religion og kultur, Arkeologi og religion, Religionsfenomenologi, Ritualstudier, Hebraisk
Bilde av Hilde Guttormsen Guttormsen, Hilde Spesialpedagog 45065607 hilde.guttormsen@nittedal.kommune.no
Bilde av Kjetil Hafstad Hafstad, Kjetil Professor emeritus +47 22850322 kjetil.hafstad@teologi.uio.no Hermeneutikk, Kontekstuell teologi, Dogmatikk, Etikk
Bilde av Kaja Merete Haug Hagen Hagen, Kaja Merete Haug Stipendiat +47 22850329 k.m.h.hagen@teologi.uio.no Kirkehistorie, Arkeologi og religion, Helgener og hellighet, Kristen kunst og ikonografi, Middelalderkristendom, Nordisk protestantisme, Protestantisk religion, Reformasjonsstudier
Bilde av Martin Hauge Hauge, Martin Seniorprofessor (prof.em.) 22850378 m.r.hauge@teologi.uio.no
Bilde av Nils David Theodor  Hellholm Hellholm, Nils David Theodor Seniorprofessor (prof.em.) +4654523707
Bilde av Nina Hoel Hoel, Nina Førsteamanuensis +47 22850327 nina.hoel@teologi.uio.no Religionsstudier/religionshistorie, Islamske studier
Bilde av Joanna Hypszer Hypszer, Joanna Stipendiat joannamh@student.teologi.uio.no Kirkehistorie, Religionsstudier/religionshistorie, Koptisk kristendom, Manuskriptstudier, Kristen apokryf litteratur, Papyrologi, Monastisisme, Koptisk, Gresk
Bilde av Rolv Nøtvik Jakobsen Jakobsen, Rolv Nøtvik Førsteamanuensis r.n.jakobsen@teologi.uio.no Kirkehistorie, Praktisk teologi, Estetikk og religion, Homiletikk, Moderne norsk kirkehistorie, Nordisk protestantisme, Pietisme, Protestantisk religion, Rett og religion
Bilde av Werner G. Jeanrond Jeanrond, Werner G. Professor +47 22850320 w.g.jeanrond@teologi.uio.no
Joelsson, Linda Kristina Postdoktor l.k.joelsson@teologi.uio.no
Bilde av Halvard Johannessen Johannessen, Halvard Førsteamanuensis +47 22850335 97097554 halvard.johannessen@teologi.uio.no Praktisk teologi, Ekklesiologi, Hermeneutikk, Kontekstuell teologi, Pastoralteologi, Religionssosiologi, Sekularisme og sekularitet, Systematisk teologi/Samtidsteologi
Bilde av Elisabeth Tveito Johnsen Johnsen, Elisabeth Tveito Førsteamanuensis +47 22850334 92035861 e.t.johnsen@teologi.uio.no Levd religion, Praktisk teologi, Empirisk religions- og kirkeforskning, Religionspedagogikk
Bilde av Marianne Bjelland Kartzow Kartzow, Marianne Bjelland Professor +47 22850343 m.b.kartzow@teologi.uio.no Bibelen - Det nye testamente, Kjønn og teologi, Hermeneutikk, Jesus, Evangeliene
Bilde av Markus Keller Keller, Markus Universitetslektor +47 22841962 markus.keller@teologi.uio.no Religion og politikk, opprørsmekanismer, religion og konflikt
Bilde av Helge Steinar Kvanvig Kvanvig, Helge Steinar Professor emeritus +47 22850328 h.s.kvanvig@teologi.uio.no Det gamle testamente/Den hebraiske Bibel, Apokalyptikk, Hebraisk, Historiske religionsstudier, Hermeneutikk
Bilde av Oddbjørn Birger Leirvik Leirvik, Oddbjørn Birger Professor +47 22850363 +47 97173541 o.b.leirvik@teologi.uio.no Interreligiøse studier - Religionsdialog, Islam, Jesus, Religion i skolen, Religion og politikk, Sekularitet, samvittighet
Bilde av Birgitte Lerheim Lerheim, Birgitte Førsteamanuensis +47 22850385 91795331 birgitte.lerheim@teologi.uio.no Profesjonsetikk, Etikk, Protestantisme
Bilde av Hugo Lundhaug Lundhaug, Hugo Professor +47 22850317 hugo.lundhaug@teologi.uio.no Kirkehistorie, Religionshistorie, Manuskriptstudier, Kristen apokryf litteratur, Ortodoksi og kjetteri, Monastisisme, Kognitiv teori, Bibelresepsjon, Koptisk
Bilde av Ole Jakob Løland Løland, Ole Jakob Postdoktor, Det teologiske fakultet og fagreferent i teologi, HumSam-biblioteket 22850355 98694865 o.j.loland@teologi.uio.no Det nye testamente, Systematisk teologi/Samtidsteologi, Religion og politikk, Bibelresepsjon, Hermeneutikk, Religionsfilosofi
Bilde av Marius Timmann Mjaaland Mjaaland, Marius Timmann Professor +47 22850341 +47 46 77 99 97 m.t.mjaaland@teologi.uio.no Religionsfilosofi, fenomenologi, språkfilosofi, sekularisme
Bilde av Ingun Montgomery Montgomery, Ingun Seniorprofessor (prof.em.) +46 158 44044 +46 768503443 ingun.montgomery@tele2.se ingun.montgomery@teologi.uio.no Kirkehistorie, Reformasjonsstudier
Bilde av Halvor Moxnes Moxnes, Halvor Professor emeritus +47 22850318 +4790661217 +47 90661217 halvor.moxnes@teologi.uio.no Nasjonalisme og religion, Bibelen - Det nye testamente, Kjønn og teologi, Jesus, Hermeneutikk
Bilde av Birte Nordahl Nordahl, Birte Stipendiat birte.nordahl@teologi.uio.no 22 juli, Systematisk teologi, religion og samfunn, Samtidsteologi, Riter og ritualer, Kjønn og teologi
Bilde av Øyvind Norderval Norderval, Øyvind Professor +47 22850386 oyvind.norderval@teologi.uio.no Kirkehistorie, Patristikk, Hermeneutikk, Estetikk og religion
Bilde av Tarald Rasmussen Rasmussen, Tarald Professor emeritus +47 22850325 tarald.rasmussen@teologi.uio.no Luther, Reformasjonshistorie (Europa og Norden), Teologihistorie, Kjetteri, Protestantisme, Middelalderkristendom
Bilde av Ellen Aasland Reinertsen Reinertsen, Ellen Aasland Stipendiat +47 95708924 e.a.reinertsen@teologi.uio.no Det nye testamente, Praktisk teologi, Antikkens religion og kultur, Asketisme, Bibelresepsjon, Demonologi, Evangelielitteratur, Hellige skrifter, Interseksjonalitet, Kristen apokryf litteratur, Kristen kunst og ikonografi, Kristendommens opprinnelse, Kontekstuell teologi, Koptisk kristendom, Minnestudier, Patristikk, Religion og diversitet, Resepsjonsstudier, Tekstkritikk, Tidlig kristendom, Trosopplæring, Visdomslitteratur, Gresk, Koptisk
Bilde av Anders Runesson Runesson, Anders Prodekan +47 22850305 +4722850305 anders.runesson@teologi.uio.no Bibelen - Det nye testamente, Evangeliene, Paulus, Jesus, Hermeneutikk
Bilde av Knut W Ruyter Ruyter, Knut W Professor II 91184062 k.w.ruyter@medisin.uio.no Etikk
Bilde av Kaia Rønsdal Rønsdal, Kaia +47 22850392 +47 92649100 kaia.ronsdal@teologi.uio.no Systematisk teologi/Samtidsteologi, Diakoni, Migrasjon, Profesjonsetikk, Religionsfenomenologi, Romteori
Bilde av Raha Sabet Sarvestany Sabet Sarvestany, Raha Forsker r.s.sarvestany@teologi.uio.no
Bilde av Jone Salomonsen Salomonsen, Jone Professor +47 22850373 jone.salomonsen@teologi.uio.no Kjønnsteori, Ritualstudier, Liturgiske studier, Systematisk teologi/Samtidsteologi, Kontekstuell teologi, Hermeneutikk, Religionsfilosofi, Lutherstudier, Nyreligiøse bevegelser, Sekularisme og sekularitet
Bilde av Helena M. Strandli Schmidt Schmidt, Helena M. Strandli Stipendiat +47 22850361 h.m.s.schmidt@teologi.uio.no Medborgerskap, Diakoni, Måltider
Bilde av Farhan Shah Shah, Farhan Stipendiat +47 97798400 +47-228550333 farhan.shah@teologi.uio.no Islam, Religionsfilosofi, Interreligiøse studier - Religionsdialog, Filosofi
Slaughter, Laura Førsteamanuensis 93053684 laurasla@ifi.uio.no
Bilde av Natalia Smelova Smelova, Natalia Stipendiat natalia.smelova@teologi.uio.no Kirkehistorie, Bibelresepsjon, Bysantinsk kristendom, Østlig kristendom, Liturgiske studier, Hymnologi, Manuskriptstudier, Mariologi, Patristikk, Tekstkritikk
Bilde av Helge Asbjørn Staxrud Staxrud, Helge Asbjørn Stipendiat h.a.staxrud@teologi.uio.no Kirkehistorie, Demonologi, Trolldom, Bibelresepsjon
Bilde av Terje Stordalen Stordalen, Terje Professor +47 22850366 +47 90593212 terje.stordalen@teologi.uio.no Det gamle testamente/Den hebraiske Bibel, Visdomslitteratur, Kanon, Hebraisk, Antikk kultur og religion, Komparative religionsstudier
Bilde av Notto R. Thelle Thelle, Notto R. Seniorprofessor (emeritus) 32788351 40287458 notto.thelle@teologi.uio.no Religion og litteratur, Buddhisme, Kontekstuell teologi, Nyreligiøsitet, Visdomslitteratur, Komparative religionsstudier, Interreligiøse studier - Religionsdialog, Historiske religionsstudier, Systematisk teologi
Bilde av Merete Thomassen Thomassen, Merete Førsteamanuensis i liturgikk 22850316 +47 92236918 merete.thomassen@teologi.uio.no Liturgikk, Praktisk teologi, Ritestudier, Liturgisk språk, Feministteologi, Inkluderende språk, Kjønn og religion, Systematisk teologi
Bilde av Dag Thorkildsen Thorkildsen, Dag Professor +47 22850315 dag.thorkildsen@teologi.uio.no Systematisk teologi/Samtidsteologi, Moderne norsk kirkehistorie, Nordisk protestantisme
Bilde av Angela Timmann-Mjaaland Timmann-Mjaaland, Angela Stipendiat +47 22850358 angela.timmann-mjaaland@teologi.uio.no Praktisk teologi, Pastoralteologi, Ekklesiologi, Hermeneutikk, Religionssosiologi
Tonstad, Linn Marie Professor II l.m.tonstad@teologi.uio.no
Bilde av Aud Valborg Tønnessen Tønnessen, Aud Valborg Dekan +47 22850339 +47 99383605 a.v.tonnessen@teologi.uio.no Norsk kirkehistorie, Protestantisme, Religion og politikk, Religion og medborgerskap, Diakoni
Bilde av Trygve Eiliv Wyller Wyller, Trygve Eiliv Professor emeritus +47 22850359 +47 97029427 t.e.wyller@teologi.uio.no Systematisk teologi/Samtidsteologi, Praktisk teologi, Diakoni, Etikk, Ekklesiologi, Romteori, Nordisk protestantisme
Bilde av Helge Årsheim Årsheim, Helge Gjesteforsker 41472911 helge.arsheim@teologi.uio.no Religion og politikk, Sekularitet, Komparative religionsstudier, Religionssosiologi
Bilde av Henrik Ødegaard Ødegaard, Henrik Universitetslektor 905 77 950 henrik.odegaard@teologi.uio.no