Terje Stordalen

Professor - Fagseksjonen
Bilde av Terje Stordalen
English version of this page
Telefon +47 22850366
Mobiltelefon +47 90593212
Rom M 109
Treffetider Onsdager 12:00 – 13:00
Brukernavn
Besøksadresse Domus theologica Blindernveien 9 Oslo
Postadresse Postboks 1023 Blindern 0315 OSLO

Faglige interesser

Som gammeltestamentler har jeg en klassisk dannelse i historisk-kritisk bibelforskning, inklusive studier i latin, gresk, hebraisk, akkadisk og ugarittisk. Fra 1990-årene har jeg også vært opptatt av litterære og hermeneutiske innfallsvinkler, og senere også sammenliknende kulturforskning og kollektivt minne. I de seneste år har jeg særlig arbeidet med bruken av samfunnsvitenskapelige metoder i studiet av antikke tekster og kulturer, herunder også  under synsvinkelen materiell religion. Fra 2016 har jeg en stilling som gjesteprofessor ved Aalborg universitet, tilknyttet The Nordic Centre for the Study of Family Law, Practices and Policies. Her deltar jeg som tekst-tolker, kulturhistoriker og med etablering av samfunnsvitenskapelige analyseperspektiv.
Materialt sett er det for tiden disse feltene som ligger øverst i mine faglige prirotieringer:

  • Bibelkanon og -kanonisering i komparativt og samfunnsvitenskapelig perspektiv. Jeg har publisert flere artikler til dette emnet, og er igang med en monografi om dette.
  • Antikk hebraisk og vestasiatisk visdomslitteratur, med et fokus på den bibelske Jobs bok. Jeg har i det siste publisert en rekke artikler om denne boken, og arbeider på lengre sikt med en monografi også til dette emnet.
  • Såkalt anikonisme (motvilje mot bruk av billedmedier) og såkalt logosentrisme (preferanse for verbale medier) i den antikke Levant og i dagens monoteistiske religioner. Her har jeg nylig vært medutgiver av en internasjonal antologi.
  • Betydningen av det lokale nivå (landsbyen) i den antikke Levant, og hvilken rolle forståelsen av dette nivået kunne spille for forståelsen av tekster (f.eks. de bibelske) som stammer fra mer elitære nivåer. Jeg er i ferd med å gi ut en internasjonal antologi hvor dette tema er prominent.
  • Familie: i speningsfeltet mellom familieideologier, kulturhistorie, og det familieliv folk faktisk lever. I Aalborg arbeider vi med en antologi om dette emnet.

Faglig lederskap

Undervisning

Jeg underviser for det meste i klassiske bibelfaglige og komparrative emner, som Innledning til hellige skrifter, innledning til Bibelen, Lesning av gammeltestamentlige tekster (grunnspråklig eller i oversettelse), men også om religion og samfunn i det gamle Israel.

Bakgrunn

Av utdannelse er jeg cand. theol. fra Det teologiske Menighetsfakultet (1985) og dr. theol. fra samme sted (1998). Før jeg kom til Det teologiske fakultet i 2006, har jeg blant annet hatt ulike posisjoner som gammeltestamentler ved Det teologiske Menighetsfakultet (fra 1989), og som gjesteprofessor (for kortere og lengre perioder) blant annet ved Lutheran Theological Seminary, Hong Kong (1999-2000) og ved Peking University, Beijing (2004) og Shandong University, Jinan (2004). I tidliglere perioder har jeg også arbeidet som journalist (Norsk Telegrambyrå, Vårt Land) og som hjelpeprest og kateket.

Verv

For  tiden sitter jeg i redaksjonsgruppen i det vitenskapelige tidsskriftet Scandinavian Journal for the Old Testament (fra 2006).

Emneord: Den hebraiske Bibel/Det gamle testamente, Visdomslitteratur, Kanon, Hebraisk, Antikkens religion og kultur, Komparative religionsstudier
Publisert 3. feb. 2010 15:56 - Sist endret 5. mai 2021 12:57