Terje Stordalen

Professor - Fagseksjonen
Bilde av Terje Stordalen
English version of this page
Telefon +47 22850366
Mobiltelefon +47 90593212
Rom M 109
Treffetider Onsdager 12:00 – 13:00
Brukernavn
Besøksadresse Domus theologica Blindernveien 9 Oslo
Postadresse Postboks 1023 Blindern 0315 OSLO

Faglige interesser

Som gammeltestamentler har jeg en klassisk dannelse i historisk-kritisk bibelforskning, inklusive studier i latin, gresk, hebraisk, akkadisk og ugarittisk. Fra 1990-årene har jeg også vært opptatt av litterære og hermeneutiske innfallsvinkler, og senere også sammenliknende kulturforskning og kollektivt minne. I de seneste år har jeg særlig arbeidet med bruken av samfunnsvitenskapelige metoder i studiet av antikke tekster og kulturer, herunder også  under synsvinkelen materiell religion. Fra 2016 har jeg en stilling som gjesteprofessor ved Aalborg universitet, tilknyttet The Nordic Centre for the Study of Family Law, Practices and Policies. Her deltar jeg som tekst-tolker, kulturhistoriker og med etablering av samfunnsvitenskapelige analyseperspektiv.
Materialt sett er det for tiden disse feltene som ligger øverst i mine faglige prirotieringer:

 • Bibelkanon og -kanonisering i komparativt og samfunnsvitenskapelig perspektiv. Jeg har publisert flere artikler til dette emnet, og er igang med en monografi om dette.
 • Antikk hebraisk og vestasiatisk visdomslitteratur, med et fokus på den bibelske Jobs bok. Jeg har i det siste publisert en rekke artikler om denne boken, og arbeider på lengre sikt med en monografi også til dette emnet.
 • Såkalt anikonisme (motvilje mot bruk av billedmedier) og såkalt logosentrisme (preferanse for verbale medier) i den antikke Levant og i dagens monoteistiske religioner. Her har jeg nylig vært medutgiver av en internasjonal antologi.
 • Betydningen av det lokale nivå (landsbyen) i den antikke Levant, og hvilken rolle forståelsen av dette nivået kunne spille for forståelsen av tekster (f.eks. de bibelske) som stammer fra mer elitære nivåer. Jeg er i ferd med å gi ut en internasjonal antologi hvor dette tema er prominent.
 • Familie: i speningsfeltet mellom familieideologier, kulturhistorie, og det familieliv folk faktisk lever. I Aalborg arbeider vi med en antologi om dette emnet.

Faglig lederskap

Undervisning

Jeg underviser for det meste i klassiske bibelfaglige og komparrative emner, som Innledning til hellige skrifter, innledning til Bibelen, Lesning av gammeltestamentlige tekster (grunnspråklig eller i oversettelse), men også om religion og samfunn i det gamle Israel.

Bakgrunn

Av utdannelse er jeg cand. theol. fra Det teologiske Menighetsfakultet (1985) og dr. theol. fra samme sted (1998). Før jeg kom til Det teologiske fakultet i 2006, har jeg blant annet hatt ulike posisjoner som gammeltestamentler ved Det teologiske Menighetsfakultet (fra 1989), og som gjesteprofessor (for kortere og lengre perioder) blant annet ved Lutheran Theological Seminary, Hong Kong (1999-2000) og ved Peking University, Beijing (2004) og Shandong University, Jinan (2004). I tidliglere perioder har jeg også arbeidet som journalist (Norsk Telegrambyrå, Vårt Land) og som hjelpeprest og kateket.

Verv

For  tiden sitter jeg i redaksjonsgruppen i det vitenskapelige tidsskriftet Scandinavian Journal for the Old Testament (fra 2006).

Emneord: Den hebraiske Bibel/Det gamle testamente, Visdomslitteratur, Kanon, Hebraisk, Antikkens religion og kultur, Komparative religionsstudier

Publikasjoner

 • Stordalen, Terje (2020). Speaking of Suffering: "Das Hiobproblem" Reconsidered, In Corinna Körting & Reinhard G. Kratz (ed.),  Fromme und Frevler : Studien zu Psalmen und Weisheit : Festschrift für Hermann Spieckermann zum 70. Geburtstag.  Mohr Siebeck.  ISBN 978-3-16-157536-5.  Teil II, Kapitel 6.  s 425 - 434
 • Meyer, Birgit & Stordalen, Terje (2019). Introduction: Figurations and Sensations of the Unseen in Judaism, Christianity and Islam, In Birgit Meyer & Terje Stordalen (ed.),  Figurations and Sensations of the Unseen in Judaism, Christianity and Islam: Contested Desires.  Bloomsbury Academic.  ISBN 9781350078666.  Introduction.  s 1 - 18
 • Stordalen, Terje (2019). Imagining Solomon's Temple: Aesthetics of the Non-Representable, In Birgit Meyer & Terje Stordalen (ed.),  Figurations and Sensations of the Unseen in Judaism, Christianity and Islam: Contested Desires.  Bloomsbury Academic.  ISBN 9781350078666.  Kapittel 1.  s 21 - 36
 • Stordalen, Terje (2016). Imagining the Memory of an Elder: Job 29–30, In Ehud ben Zvi & Diana V. Edelman (ed.),  Leadership, social memory and Judean discourse in the fifth-second centuries BCE.  Equinox Publishing.  ISBN 9781781792681.  Artikkel nr. 8.  s 111 - 126
 • Stordalen, Terje (2016). Worlds that Could Not Be: Realism and Irrealism in Thomas More's Utopia, In Frauke Uhlenbruch & Steven J. Schweitzer (ed.),  Worlds that Could Not Be: Utopia in Chronicles, Ezra and Nehemiah.  Bloomsbury Academic.  ISBN 9780567664051.  Part I, Article 1.  s 13 - 37
 • Stordalen, Terje (2015). Canon and Canonical Commentary: Comparative Perspectives on Canonical Ecologies, In Terje Stordalen & Saphinaz Amal Naguib (ed.),  The Formative Past and the Formation of the Future: Collective Remembering and Identity Formation.  Novus Forlag.  ISBN 978-82-7099-808-1.  Kapittel.  s 133 - 160
 • Stordalen, Terje (2015). Heshbon—The History of a Biblical Memory, In Rannfrid Irene Thelle; Terje Stordalen & Mervyn E.J. Richardson (ed.),  New Perspectives on Old testament Prophecy and History: Essays in Honour of Hans M. Barstad.  Brill Academic Publishers.  ISBN 9789004293267.  Kapittel.  s 246 - 263
 • Stordalen, Terje (2015). Horse Statues in Seventh Century Jerusalem: Ancient Social Formations and the Evaluation of Religious Diversity. Hebrew Bible and Ancient Israel.  ISSN 2192-2276.  4(1), s 106- 132 . doi: 10.1628/219222715X14343676549269
 • Stordalen, Terje (2015). The Canonical Taming of Job (Job 42:1–6), In John Jarrick (ed.),  Perspectives on Israelite Wisdom: Proceedings of the Oxford Old Testament Seminar.  Bloomsbury Academic.  ISBN 9780567663160.  Kapittel.  s 187 - 207
 • Stordalen, Terje (2015). The Trail of Roses: Time, Media, and Space in Memory Practices in Oslo after 22 July 2011, In Terje Stordalen & Saphinaz Amal Naguib (ed.),  The Formative Past and the Formation of the Future: Collective Remembering and Identity Formation.  Novus Forlag.  ISBN 978-82-7099-808-1.  Epilog.  s 315 - 344
 • Stordalen, Terje & Naguib, Saphinaz Amal (2015). Time, Media, Space. Perspectives on the Ecology of Collective Remembering., In Terje Stordalen & Saphinaz Amal Naguib (ed.),  The Formative Past and the Formation of the Future: Collective Remembering and Identity Formation.  Novus Forlag.  ISBN 978-82-7099-808-1.  kap. 1.  s 17 - 37
 • Stordalen, Terje (2014). Dialogism, Monologism, and Cultural Literacy: Classical Hebrew Literature and Readers' Epistemic Paradigms. The Bible & Critical Theory.  ISSN 1832-3391.  10(1) . doi: 10.2104%2Fbct.v10i1.580 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Stordalen, Terje (2014). Fra en åpen himmel til en lukket kanon? Profetenes kritikk av the establishment i kanonteoretisk fugleperspektiv. Teologisk Tidsskrift.  ISSN 1893-0263.  3(2), s 116- 135
 • Stordalen, Terje (2014). Imagined and Forgotten Communities: Othering in the Story of Josiah's Reform (2 Kings 23), In Ehud Ben Zvi & Diana V. Edelman (ed.),  Imagining the Other and Constructing Israelite Identity in the Early Second Temple Period.  T&T Clark.  ISBN 9780567248725.  Chapter 10.  s 182 - 200
 • Stordalen, Terje & Økland, Jorunn (2014). Canon/Canonicity/Canonization, In Julia M. O'Brien (ed.),  Oxford Encyclopedia of the Bible and Gender Studies. Volume 1: ASI – MUJ.  Oxford University Press.  ISBN 978-0-19-020488-4.  Alfabetical entry.  s 17 - 25
 • Økland, Jorunn & Stordalen, Terje (2014). Canon/Canonicity/Canonisation, In Julia M. O'Brien (ed.),  Oxford Encyclopedia of the Bible and Gender Studies. Volume 1: ASI – MUJ.  Oxford University Press.  ISBN 978-0-19-020488-4.  Kapittel.  s 17 - 25
 • Stordalen, Terje (2013). Ancient Hebrew Recitative Meditation, In Halvor Bøyesen Eifring (ed.),  Meditation in Judaism, Christianity and Islam: Cultural Histories.  Bloomsbury Academic.  ISBN 978-1-4411-2214-8.  Kap. 1.
 • Stordalen, Terje (2013). Media of Ancient Hebrew Religion, In Knut Lundby (ed.),  Religion across media : from early antiquity to late modernity.  Peter Lang Publishing Group.  ISBN 978-1-4331-2077-0.  Kap. 2.  s 20 - 36
 • Stordalen, Terje (2012). «His Place Does Not Recognize Him (Job 7:10)» Reflections of Non-Inscribed Memory in the Book of Job, In Niels Peter Lemche; Pernille Carstens & Trine Hasselbalch (ed.),  Cultural Memory in Biblical Exegesis.  Gorgias Press.  ISBN 978-1-61719-165-7.  Del I, Kap. 2.  s 47 - 68
 • Stordalen, Terje (2012). Kanon og kanonisk kommentar. Teologisk Tidsskrift.  ISSN 1893-0263.  1(2), s 122- 137
 • Stordalen, Terje (2012). Locating the Textual Gaze – Then and Now. Material Religion.  ISSN 1743-2200.  8(4), s 521- 524 . doi: 10.2752/175183412x13522006994890
 • Stordalen, Terje (2012). What Is a Canon of Scriptures?, In Kristinn Ólason; Ólafur Egilsson & Stefán Einar Stefánsson (ed.),  Mótun menningar = Shaping culture.  Hið íslenska bókmenntafélag / Hid islenska bokmenntafelag.  ISBN 978-9979-66-300-3.  Bidrag 2.  s 15 - 33 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Stordalen, Terje (2011). Jobs bok i “Midtens rike”: Til jordens ender for å forstå Jerusalems visdomslitteratur, I: Knut Holter & Jostein Ådna (red.),  Jerusalem, Samaria og jordens ender : bibeltolkninger tilegnet Magnar Kartveit, 65 år, 7. oktober 2011.  Tapir Akademisk Forlag.  ISBN 978-82-519-2815-1.  Jordens ender (del 3).  s 101 - 114
 • Stordalen, Terje (2011). The God of the Eden Narrative, In Göran Eidevall & Blazenka Scheuer (ed.),  Enigmas and images : studies in honor of Tryggve N.D. Mettinger.  Eisenbrauns.  ISBN 978-1-57506-813-8.  Part I: Pentateuch.  s 3 - 21
 • Stordalen, Terje (2010). Mother Earth in Biblical Hebrew Literature: Ancient and Contemporary Imagination, In David J. A. Clines; J. Cheryl Exum & Keith W. Whitelam (ed.),  The Centre and the Periphery. A European Tribute to Walter Brueggemann.  Sheffield Phoenix Press.  ISBN 9781906055868.  Part II.  s 113 - 130
 • Stordalen, Terje (2008). ‘An Almost Canonical Entity’: Text Artifacts and Aurality in Early Biblical Literature, In Juha Pakkala & Martti Nissinen (ed.),  Houses Full of All Good Things: Essays in Memory of Timo Veijola.  Vandenhoeck & Ruprecht.  ISBN 9789519217505.  37.  s 666 - 683
 • Stordalen, Terje (2008). Heaven on Earth – Or Not? Jerusalem as Eden in Biblical Literature, In Konrad Schmid & Christoph Riedweg (ed.),  Beyond Eden: The Biblical Story of Paradise (Genesis 2-3) and Its Reception History.  Mohr Siebeck.  ISBN 978-3-16-149646-2.  2.  s 28 - 57
 • Stordalen, Terje (2008). Sigmund Mowinckel og hans tid. Norsk Teologisk Tidsskrift.  ISSN 0029-2176.  109(2), s 181- 193
 • Stordalen, Terje (2007). The Canonization of Ancient Hebrew and Confucian Literature. Journal for the Study of the Old Testament.  ISSN 0309-0892.  32(1), s 3- 22
 • Stordalen, Terje (2006). Dialogue and dialogism in the Book of Job. Scandinavian Journal of the Old Testament.  ISSN 0901-8328.  20(1), s 18- 37
 • Stordalen, Terje (2006). Echo´s van Eden. Paradijsmotieven in de Hebreeuwse Bijbel, I: Ellen van Wolde (red.),  Het paradijs.  Meinema.  ISBN 9021140675.  Kapittel.  s 57 - 71
 • Stordalen, Terje (2006). Tsunami and theology : the social tsunami in Scandinavia and the Book of Job. Studia Theologica - Nordic Journal of Theology.  ISSN 0039-338X.  60(1), s 3- 20
 • Stordalen, Terje (2003). Dekalogen (De ti bud), I:  Det Gamle testamentet : analyse av tekstar i utval.  Det Norske Samlaget.  laerebok.  s 183 - 227
 • Stordalen, Terje (2003). Een tweevoudig begin van de wereld en de mensheid in Genesis 1 en 2?. Schrift : tweemaandelijks tijdschrift over de Bijbel.  ISSN 0167-3114.  209, s 147- 152
 • Stordalen, Terje (2003). Gammeltestamentlig teologi anno 2002. Svensk Exegetisk Årsbok.  ISSN 1100-2298.  68, s 7- 42
 • Stordalen, Terje (2003). Urhistorien, I:  Det Gamle testamentet : analyse av tekstar i utval.  Det Norske Samlaget.  laerebok.  s 23 - 69
 • Stordalen, Terje & Berge, Kåre (2003). Innledning til arbeidet med Mosebøkene, I:  Det Gamle testamentet : analyse av tekstar i utval.  Det Norske Samlaget.  laerebok.  s 11 - 22
 • Stordalen, Terje (2001). Arvid Tångbergs faglige arbeider. Tidsskrift for teologi og kirke.  ISSN 0040-7194.  72(01.feb), s 20- 30
 • Stordalen, Terje (2000). Dekalogen (De ti bud), I:  Det Gamle testamentet : analyse av tekstar i utval.  Det Norske Samlaget.  laerebok.  s 183 - 227
 • Stordalen, Terje (2000). Etisk relevant materiale i GT, I:  Makt, eiendom, rettferdighet : bibelske moraltradisjoner i møte med vår tid.  Gyldendal Akademisk.  s 67 - 82
 • Stordalen, Terje (2000). "Moder jord" : etisk impuls i Det gamle testamente, I:  Makt, eiendom, rettferdighet : bibelske moraltradisjoner i møte med vår tid.  Gyldendal Akademisk.  s 115 - 138
 • Stordalen, Terje (2000). Response to "The oscillating process of theological education - person or profession" by dr. Lam. ?.  23, s 109- 117
 • Stordalen, Terje (2000). Urhistorien, I:  Det Gamle testamentet : analyse av tekstar i utval.  Det Norske Samlaget.  laerebok.  s 23 - 69
 • Stordalen, Terje (1998). Mytebegrepet i bibelforskningen. Tidsskrift for teologi og kirke.  ISSN 0040-7194.  69(4), s 279- 308
 • Stordalen, Terje (1997). Dekalogen (De ti bud), I:  Det Gamle testamentet : analyse av tekstar i utval.  Det Norske Samlaget.  laerebok.  s 177 - 221
 • Stordalen, Terje (1997). Skjønnhet på tomgang? : estetikk i undervisningen. Prismet.  ISSN 0032-8847.  48(03.apr), s 184191
 • Stordalen, Terje (1997). Urhistorien, I:  Det Gamle testamentet : analyse av tekstar i utval.  Det Norske Samlaget.  laerebok.  s 23 - 69
 • Stordalen, Terje & Berge, Kåre (1997). Innledning til arbeidet med Mosebøkene, I:  Det Gamle testamentet : analyse av tekstar i utval.  Det Norske Samlaget.  laerebok.  s 11 - 22
 • Stordalen, Terje & Berge, Kåre (1997). Innledning til arbeidet med Mosebøkene, I:  Det Gamle testamentet : analyse av tekstar i utval.  Det Norske Samlaget.  laerebok.  s 11 - 22
 • Stordalen, Terje (1994). "All jordens vei-" : mennesker i liv og død i det Gamle testamente. Tidsskrift for teologi og kirke.  ISSN 0040-7194.  65(3), s 203- 211
 • Stordalen, Terje (1994). Selected writings of professor Magne Sæbø, In  Text and theology : studies in honour of Professor Dr. theol. Magne Sæbø : presented on the occasion of his 65th birthday.  Verbum.  ISBN 82-543-0647-8.  s 359 - 375
 • Stordalen, Terje (1992). "Bibel og litteratur" i nyere GT-forskning. Tidsskrift for teologi og kirke.  ISSN 0040-7194.  63(2), s 113- 128
 • Stordalen, Terje (1992). Genesis 2,4 : restudying a locus classicus. Zeitschrift für die Alttestamentliche Wissenschaft.  ISSN 0044-2526.  104(2), s 163- 177
 • Stordalen, Terje (1992). Man, soil, garden : basic plot in Genesis 2-3 reconsidered. Journal for the Study of the Old Testament.  ISSN 0309-0892.  (53), s 3- 25
 • Stordalen, Terje (1991). Eksegese og systematikk : til spørsmålet om teologiens enhet. Tidsskrift for teologi og kirke.  ISSN 0040-7194.  62(2), s 113- 130
 • Stordalen, Terje (1990). Det eksegetiske objekt og teologiens enhet. Tidsskrift for teologi og kirke.  ISSN 0040-7194.  61(4), s 255- 272
 • Stordalen, Terje (1987). Tolkningen av Gen. 2-3 rundt århundreskiftet : et bidrag til spørsmålet om tekstforståelse og tolkning. Tidsskrift for teologi og kirke.  ISSN 0040-7194.  58(3), s 175- 191

Se alle arbeider i Cristin

 • Meyer, Birgit & Stordalen, Terje (ed.) (2019). Figurations and Sensations of the Unseen in Judaism, Christianity and Islam: Contested Desires. Bloomsbury Academic.  ISBN 9781350078666.  352 s.
 • Stordalen, Terje & Naguib, Saphinaz Amal (ed.) (2015). The Formative Past and the Formation of the Future: Collective Remembering and Identity Formation. Novus Forlag.  ISBN 978-82-7099-808-1.  381 s.
 • Thelle, Rannfrid Irene; Stordalen, Terje & Richardson, Mervyn E.J. (ed.) (2015). New Perspectives on Old testament Prophecy and History: Essays in Honour of Hans M. Barstad. Brill Academic Publishers.  ISBN 9789004293267.  333 s.
 • Stordalen, Terje & Skarsaune, Oskar (red.) (2001). Professor, dr. theol. Arvid Tångberg (1946-2000) in memoriam. Universitetsforlaget.  176 s.
 • Stordalen, Terje (2000). Echoes of Eden : Genesis 2-3 and symbolism of the Eden garden in biblical Hebrew literature. Peeters.  ISBN 9042908548.  582 s. Vis sammendrag
 • Hvalvik, Reidar & Stordalen, Terje (1999). Den store fortellingen : om Bibelens tilblivelse, innhold, bruk og betydning. Det norske Bibelselskap.  ISBN 8254105456.  492 s.
 • Stordalen, Terje (1994). Støv og livspust : mennesket i Det gamle testamente. Universitetsforlaget.  ISBN 8200039382.  248 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Stordalen, Terje (2021). Polyfon teologi: Når Jahve siterer Leviatan (Job 41,4-26), I: Jan Dietrich & Anne Katrine de Hemmer Gudme (red.),  Gud og os : teologiske læsninger af Det Gamle Testamente i det 21. århundrede.  Bibelselskabets forlag.  ISBN 9788772321714.  Kapitel 13.  s 289 - 307
 • Stordalen, Terje; Henriksen, Jan-Olav; Helander, Eila & Illmann, Ruth (2021). "External Panel Report," p. 672–685 in: RQ20 Lund University's Research Quality Evaluation 2020, Mats Brenner, Malin Bredenberg & Freddy Ståhlberg (eds.), Lund: Lund University 2021. Vis sammendrag
 • Berge, Kåre; Birkeflet, Svein Helge & Stordalen, Terje (2020). Nekrolog: Hans Magnus Barstad (1947–2020). Teologisk Tidsskrift.  ISSN 1893-0263.  9(4), s 191- 193 . doi: https://doi.org/10.18261/issn.1893-0271-2020-03-06
 • Kvanvig, Helge Steinar & Stordalen, Terje (2020). In Memoriam Hans M. Barstad (1947 – 2020). Vis sammendrag
 • Stordalen, Terje (2020). Canons and the Production of Authority: A Comparative Perspective. Vis sammendrag
 • Stordalen, Terje (2020). Hvordan skrive Palestinas / Israels historie i en global tidsalder?.
 • Stordalen, Terje (2020). Kan epidemier endre historien? (Forskning.no).
 • Stordalen, Terje (2020). Slektskap og slektskapsideologi i produksjonen av sosiale rom: Landsbyer i sen jernalder i den sørlige Levant. Vis sammendrag
 • Stordalen, Terje & Meyer, Birgit (2020). Podcast: "Challenging the Normative Stance of Aniconism in the Study of Judaism, Christianity and Islam" (56:05 min.). Vis sammendrag
 • Wyller, Trygve & Stordalen, Terje (2020). Nærhet og sansning i koronaens tid.
 • Stordalen, Terje (2019). Jobs bok: Introduksjon og kommentarer, I: Ingvild Røsok (red.),  Studiebibelen: Bibelen i 2011-oversettelse med introduksjoner og kommentarer.  Verbum Forlag.  ISBN 9788254108734.  Unummerert kapittel.  s 437 - 469
 • Stordalen, Terje (2019). Levanten og Jerusalem i globalhisorisk perspektiv.
 • Stordalen, Terje (2019). Manasse – bibelsk stamfar.
 • Stordalen, Terje (2019). Proposal for a Nordic Textbook: Canonical Scriptures of the Three Monotheistic Religions — An Introduction with a Nordic Perspective.
 • Stordalen, Terje (2019). Response to Jill Marshall: The Agency of Women in Curating the Holy Land.
 • Stordalen, Terje (2019). Sacred Scriptures as Canonical Ecologies and Cultural Paradigms: A Way Forward for a Challenged Academic Discipline?.
 • Stordalen, Terje (2019). Top–Down Meets Bottom–Up: Hidden Dimensions of Canonical Scriptures.
 • Stordalen, Terje (2019). What Were "Basic Social Units" in the Late Iron Age Sothern Levant?. Vis sammendrag
 • Stordalen, Terje & Leine, Jan Erlend (2019, 30. november). Samenes natursyn - vår klimaredning? Kan samenes hellige fjell være verktøyet vi trenger for å verne naturen?. [Radio].  Ekko, NRK Radio.
 • Stordalen, Terje; Meyer, Birgit; Sherwood, Yvonne; Christoffersen, Svein Aage & Flaskerud, Ingvild (2019). Book Launch: Figurations and Sensatiosn of the Unseen in Judaism, Christiianity and Islam – Contested Desires.
 • Stordalen, Terje & Zorgati, Ragnhild Johnsrud (2019). Gudsåpenbaringer og visjoner: Esekiels bok. Vis sammendrag
 • Stordalen, Terje (2018). De ti bud.
 • Stordalen, Terje & Torvund, Olav (2017). Plagiat.
 • Stordalen, Terje (2016). Batseba.
 • Stordalen, Terje (2016). Uria.
 • Stordalen, Terje (2016). Uriaspost.
 • Stordalen, Terje; Kværne, Per; Groth, Bente & Olsen, Beate (2016). Syndflod.
 • Stordalen, Terje (2015). Adonaj.
 • Stordalen, Terje (2015). Biblical Aniconism: Myths, Facts, and an Interpretation.
 • Stordalen, Terje (2015). Deconstructing Canonical Ecologies.
 • Stordalen, Terje (2015). Deuteronomium.
 • Stordalen, Terje (2015). Ebal.
 • Stordalen, Terje (2015). Ecologies of canonical writings.
 • Stordalen, Terje (2015). Farewell to ‘Biblical Logocentrism’.
 • Stordalen, Terje (2015). Hva gjør hellige tekster med oss – eller er det vi som gjør noe (med oss selv og andre) ved hjelp av dem?.
 • Stordalen, Terje (2015). Teologi – fra ekspert-­‐arena til konkret praksis: En samtidsutfordring illustrert på oversettelsen av Jobs bok i Bibelen 2011.
 • Stordalen, Terje (2014). Canon and Canonical Commentary.
 • Stordalen, Terje (2014). Horse Statues in Seventh Century Jerusalem: On Criteria for Identifying and Evaluating Religious Diversity.
 • Stordalen, Terje (2014). Moria: "Fjellet der Herren lar seg se" (1 Mos 22:14): Fjellet som spirituelt fokus 
i bibelsk og annen religion.
 • Stordalen, Terje (2014). Teologi og filologi – gammel og ny.
 • Stordalen, Terje (2014). Worlds that Could Not Be: A Neglected Aspect of Thomas More's Utopia.
 • Stordalen, Terje & Groth, Bente (2014). Kobberslangen.
 • Kristiansen, Tomm & Stordalen, Terje (2013, 05. februar). Bibelen i teatret; en samtale om oppsetningen av Bibelen på Det nye Teatret. [Radio].  NRK, Søndagsavisa.
 • Stordalen, Terje (2013). Canonized Concepts, Texts, and Practices: Response to Jorunn Økland, ‘Authority and the Voice’; General Comments to the Project Canonicity, Gender, & Critique.
 • Stordalen, Terje (2013). Fra en åpen himmel til en lukket kanon? Profetenes kritikk av the establishment i kanonteoretisk fugleperspektiv.
 • Stordalen, Terje (2013). Jobs bok og Bibel 2011: Gudsbilder og andre utfordringer i oversettingsarbeidet.
 • Stordalen, Terje (2013). Key-Note lecture "Utopia: From Elysium and the Garden of Eden, to Sir Thomas More and Charles Taylor's Social Imaginaries".
 • Stordalen, Terje (2013). Key-note lecture "Theology and Religious Studies: Challenges and Trends in Late Modern European Academia".
 • Stordalen, Terje (2013). Moria – fjellet der Herren lar seg se: Fjellet og veien dit som motiv i bibelsk og annen religion.
 • Stordalen, Terje (2013). Networks of Clay: Imagining Potential Ancient Near Eastern Network Associations with Latour and Bourdieu.
 • Stordalen, Terje (2013). The Canonical Taming of Job (Job 42:1-6).
 • Stordalen, Terje (2013). The Concept ‘Religion’ in (Christian, Protestant) Scholarship on Ancient Hebrew Religion.
 • Stordalen, Terje (2013). The Concept of Religion in (Christian, Protestant) Scholarship on Ancient Hebrew Religion.
 • Stordalen, Terje (2011). Contrast Worlds: Topographies of the ”Earthly Paradise" from Gilgamesh and Genesis to Sir Thomas More's Utopia».
 • Stordalen, Terje (2011). I dialog med Job: Religiøs tro, livskriser - og en bibelbok.
 • Stordalen, Terje (2011). "Jeg vet en deilig have": Brokker fra Paradisets kulturhistorie.
 • Stordalen, Terje (2011). Jobs bok (del av: Bibelen). Vis sammendrag
 • Stordalen, Terje (2010). Canon and Canonised Commentary: A New Perspective upon the Biblical Canon.
 • Norheim, Astrid Dalehaug; Svendsen, Lars Fredrik; Søvik, Atle Ottesen; Stordalen, Terje & Norseth, Kristin (2009, 21. januar). Avviser at jordskjelv var straff. Vis sammendrag
 • Stordalen, Terje (2009). Canon and Canonized Commentary: The Hebrew Bible – and Beyond.
 • Stordalen, Terje (2009). Heaven on Earth: Jerusalem, Temple, and the Cosmography of the Garden of Eden.
 • Stordalen, Terje (2009). Israels religion i sen jernalder og tidlig persisk tid (ca. 650 til 450 fvt.).
 • Stordalen, Terje (2009). Response to: Alister McGrath, The Future of Theological Education.
 • Stordalen, Terje (2009). The Omnipresence of Neverland: Topographies and Events of Contrast Worlds in Antiquity, the Middle Ages, and the Renaissance.
 • Stordalen, Terje (2008). Gledesrop utenfor bymurene: 1. s. i advent, 30. november 2008. Nytt norsk kirkeblad : for teologi og praksis.  ISSN 0802-9504.  36(7), s 25- 27
 • Stordalen, Terje (2008). Scripture as Cultural Memory?.
 • Stordalen, Terje (2008). ‘You Saw No Form When YHWH Spoke to You at Horeb‘ (Deut 4:15) - Arcaeology, Text, and the Memory of a First Temple Non-Iconic Cult. Vis sammendrag
 • Stordalen, Terje (2007). Bibeloversettelsens etikk: Om å gjengi Jobs bok kap. 20 i en kultur hvor spiseforstyrrelser blir et stadig mer utbret fenomen. Vis sammendrag
 • Stordalen, Terje (2007). Heaven on Earth – or Not? Jerusalem as Eden in Biblical Literature.
 • Stordalen, Terje (2007). Scripture as Artifact: Early Implications of Canonization in Biblical Hebrew Literature.
 • Stordalen, Terje (2007). Tekstbetraktning til Olavsdagen. Prekentekst: Salme 33,12-22. Nytt norsk kirkeblad : for teologi og praksis.  ISSN 0802-9504.  35(5), s 9- 11
 • Stordalen, Terje (2005). Praktisk teologi og tverrfaglighet i profesjonsstudiet. Ung Teologi.  ISSN 0333-340X.  38(4), s 49- 55
 • Stordalen, Terje (2005). Thomas Hieke: Die Genealogien der Genesis. Biblica.  ISSN 0006-0887.  86(3), s 416- 419
 • Stordalen, Terje (2005). Tsunami og teologi : refleksjoner fra utsiden av Noahs ark. Luthersk Kirketidende.  ISSN 0332-5431.  140(4), s 79- 83
 • Stordalen, Terje (2004). Døde guder, død dialog. Luthersk Kirketidende.  ISSN 0332-5431.  139(2), s 39- 40
 • Stordalen, Terje (2004). Reading Job in China.
 • Stordalen, Terje (2004). The book of Job and the issue of iconic suffering : a dialogue.
 • Stordalen, Terje (2004). The canonization of Ancient Hebrew and Confucian Literature.
 • Stordalen, Terje (2003). Bibelens døde guder : krigerguden Jahve og Kristus, Guds offerlam. Luthersk Kirketidende.  ISSN 0332-5431.  138(20), s 507- 510
 • Stordalen, Terje (2003). Else K. Holt og Kirsten Nielsen (red.), Dansk kommentar til Davids Salmer. B.I, II og III. Tidsskrift for teologi og kirke.  ISSN 0040-7194.  74(2), s 155- 158
 • Stordalen, Terje (2002). Hans J. Lundager Jensen: Gammeltestamentlig religion : en indføring. Tidsskrift for teologi og kirke.  ISSN 0040-7194.  73(1), s 73- 77
 • Stordalen, Terje (2002). J.W. Rogerson: Anthropology and the Old Testament. Tidsskrift for teologi og kirke.  ISSN 0040-7194.  73(1), s 77
 • Stordalen, Terje (1999). Hagen : realitet og symbol i Det gamle testamente og dets omverden.
 • Stordalen, Terje (1999). Hagen : realitet og symbol i Det gamle testamente og dets omverden.
 • Stordalen, Terje (1998). Echoes of Eden : Genesis 2-3 and symbolism of the Eden garden in biblical Hebrew literature.
 • Mogstad, Sverre Dag & Stordalen, Terje (1997). Fortelling, livstolkning og religion : nytt grunnfag i KRL ved Det teologiske menighetsfakultet. Religion og livssyn : Tidsskrift for religionslærerforeningen i Norge.  ISSN 0802-8214.  9(1), s 9- 13 Vis sammendrag
 • Stordalen, Terje & Hvalvik, Reidar (1996). Presentasjon av Bibelen. Vis sammendrag
 • Sandnes, Karl Olav & Stordalen, Terje (1995). "Velbegrunnet uenighet?" : innlegg. Vårt land.  ISSN 0805-5424.  s 23
 • Morland, Kjell Arne & Stordalen, Terje (1994). Verktøykasse for eksegetisk arbeid med bibeltekster : (detaljeksegetisk pensum) grunnfag, MF.
 • Stordalen, Terje (1994). Homofili i Bibelen og dens omverden. Inter Medicos.  ISSN 0020-5052.  37(02.mar), s 26- 28
 • Stordalen, Terje (1994). "Menneske først ..."? : Hiskias salme og utfordringer fra kontekstuell eksegese. Ung Teologi.  ISSN 0333-340X.  27(4), s 59- 72
 • Lund, Øystein & Stordalen, Terje (1993). Grunnfaget ved MF : karakterer fra 1978 til 1983 : tallgrunnlag og en liten analyse.
 • Stordalen, Terje (1993). Bibelen data-teknisk tilrettelagt for bruk på Macintosh-plattform.
 • Stordalen, Terje (1993). HBOT : total-rapport.
 • Stordalen, Terje (1992). Albrecht Grözinger : Die Sprache des Menschen : ein Handbuch : Grundwissen für Theologinnen und Theologen. Tidsskrift for teologi og kirke.  ISSN 0040-7194.  63(1), s 76- 77
 • Stordalen, Terje (1992). Finn O. Hvidberg-Hansen : Kana'anæiske myter og legender : tekster fra Ras Shamra-Ugarit. Tidsskrift for teologi og kirke.  ISSN 0040-7194.  63(2), s 149- 150
 • Stordalen, Terje (1992). Hans Seidel : Musik in Altisrael : Untersuchungen zur Musikgeschichte und Musikpraxis Altisraels anhand biblischer und ausserbiblischer Texte. Tidsskrift for teologi og kirke.  ISSN 0040-7194.  63(2), s 150- 151
 • Stordalen, Terje (1992). Horst Klaus : Ein Wort wie Feuer. Wege lebendiger Bibelauslegung. Tidsskrift for teologi og kirke.  ISSN 0040-7194.  63(3), s 221
 • Stordalen, Terje (1992). Kirsten Nielsen : Satan - den fortabte søn?. Tidsskrift for teologi og kirke.  ISSN 0040-7194.  63(3), s 221- 223
 • Stordalen, Terje (1992). Klaus Haacker ; Heinzpeter Hempelmann : Hebraica Veritas : die hebräische Grundlage der biblischen Theologie als exegetische und systematische Aufgabe. Tidsskrift for teologi og kirke.  ISSN 0040-7194.  63(1), s 67- 68
 • Thomassen, Tore & Stordalen, Terje (1992). De 10 bud : hva har de med meg å gjøre?. Vis sammendrag
 • Stordalen, Terje (1991). Forelesningsmanuskript til Jes. 7:1-17. Detaljeksegetisk.
 • Stordalen, Terje (1991). Tilværelsens uutgrunnelige enhet : respons til Jan-Olav Henriksen. Ung Teologi.  ISSN 0333-340X.  24(2), s 71- 80 Vis sammendrag
 • Stordalen, Terje (1986). Synden og døden i jødedommen fram mot Paulus. Ung Teologi.  ISSN 0333-340X.  19(2), s 47- 59
 • Stordalen, Terje (1984). Stamfar - og livssammenhengtanken i Romerbrevet : et forsøk på å forstå Rom. 5:12d med sin tradisjonshistoriske og litterære kontekst. Vis sammendrag
 • Stordalen, Terje (1984). Syndefall og verdensbilde.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 3. feb. 2010 15:56 - Sist endret 5. mai 2021 12:57