Gjenoppdager taus majoritet

En ny bok om Midtøsten løfter frem lokale miljøer som avgjørende når historien og utviklingen i regionen skal forstås. -Denne faktoren er i liten grad identifisert både i historiske kilder og i historisk forskning, sier professor Terje Stordalen.

maleri av korsfarere som erobrer Jerusalem

Levantens historie er preget av storpolitiske konflikter mellom stormakter i Midtøsten, Nord-Afrika og Europa. Men hvordan ser historien ut fra et lokalt ståsted? Maleriet viser de europeiske korsfarernes erobring av Jerusalem i 1099. Maleri av Émile Signol, 1847. Kilde: Wikimedia

-Gjennom antikken og middelalderen mister de lokale nivåene i det østlige Middelhavsområdet langsomt innflytelse og makt til sentraliserende krefter. Allikevel blir det lokale nivået aldri borte, forteller professor Terje Stordalen.

Han er redaktør for boken Levantine Entanglements, sammen med professor Øystein S. LaBianca ved Andrews University.

Levantine Entaglements, utgitt på Equinox Publishing.

I boken presenteres et nytt perspektiv på Levantens historie, områdene innerst i Middelhavet som avgrenses av ørken i sør og øst, hav i vest og høye fjell i nord. Det nye perspektivet tar ikke utgangspunkt i imperier og mektige ledere, men ser heller historien fra et lokalt ståsted.

-Tradisjonell historieforskning har i stor grad brukt sin egen kulturs historie som utgangspunkt. Det har ført til en slags legitimering av egen kultur, religion og verdier, forteller Stordalen og fortsetter:

-Det globalhistoriske perspektivet handler ideelt om å skrive historien om menneskers hverdag, ikke om bestemte kulturer og stater.

Globalisering flytter makt

Stordalen mener bokens viktigste bidrag er at den understreker det lokale nivåets sosiale, politiske og kulturelle betydning gjennom historien. I tillegg bidrar den til en forståelse av hvordan forholdet mellom lokale og sentrale aktører langsomt forskyver seg gjennom globaliseringen – en prosess de mener startet forsiktig allerede i det tredje årtusen før vår tidsregning.

I boken blir det tydelig at de lokale nivåene ikke forsvinner selv når de mister makt og innflytelse.

-Boken har eksempler på dette fra vidt forskjellige epoker, også fra nyere tid. Det er blant annet gjort analyser av reiseskildringer fra det 18. og 19. århundret og feltarbeider i dagens Jordan og Tyrkia, sier Stordalen.

Professor Terje Stordalen.

For Stordalen har gjenoppdagelsen av «den tause majoriteten» vært det mest overraskende og spennende i arbeidet med boken. Selv forsker han på Bibelske tekster, hvor konflikten mellom sentralt og lokalt nivå også er tydelig.

-I bibeltekstene og deres historie handler dette først og fremst om landsbyen, som teologer svært sjelden er opptatt av, forteller han.

Stordalen trekker frem et eksempel fra Kongebøkene for å illustrere hvordan den tause majoriteten får en stemme når bibeltekstene studeres fra et lokalt ståsted.

-I andre Kongebok 23 sprer kong Josjia aske fra nedbrente avgudsaltere på folks graver rundt i Jerusalem, forteller Stordalen og utdyper: 

-Det lokale perspektivet spør om hvordan de opplevde dette, de som hadde sine forfedre begravet her og som hvert år feiret deres minne på disse gravene? Hvor er stemmene og perspektivene fra disse israelittene i bibelteksten?

Et slikt perspektiv åpner ifølge Stordalen også for å se andre fortellinger på en ny måte.

Om boken:

Levantine Entanglements er den tredje og siste boken som springer ut av det internasjonale og tverrfaglige forskningsprosjektet Stordalen ledet ved Senter for grunnforskning (CAS) i 2014-15. Boken har til sammen 20 kapitler skrevet av 13 av deltakerne i prosjektet, deriblant Øyvind Norderval, Diana Edelman og Christine Amadou fra UiO. Med i prosjektet var også daværende UiO-stipendiater Kari Zakariassen og Stephanie Schön, som nå begge har disputert.

-Man kan for eksempel gå videre herfra til kapittel 44 i Jeremias bok og lese konflikten mellom profeten og den lokale gruppen med nye øyne, sier Stordalen.

I Jeremias bok møter vi en profet som hevder at Jerusalem ble inntatt av babylonerne fordi folket i landet dyrket andre guder enn Herren. Kapittel 44 gjengir en kontrovers mellom profeten og en gruppe judeere i Egypt. De holder fast på det de mener er fedrenes religion, som var en tilbedelse av flere guddommer. Dette lokalsamfunnet mente at Jerusalems fall skyldtes at denne tradisjonelle tilbedelsen hadde blitt stoppet.

-Mellom linjene kan man altså lese om en subversiv protest forankret i lokal praksis, forteller Stordalen.

Dagsaktuell utfordring

Det lokale nivået fortsetter å ha betydning, og Stordalen viser til at dette er synlig i vår egen hverdag.

-Eksempler på dette er reaksjonene mot drapet på George Floyd, den politiske diskursen rundt Aleksej Navalnyj, eller demokrati-opprøret i Hongkong. Vi ser også at det lokale nivået fortsatt har politisk makt i dagens Israel.

Dette så vi for eksempel da det oppsto slagsmål mellom jødiske og arabiske grupper inne i Israel i ukene før den siste krigen mellom Israel og Hamas.

-Dette var grupper som hver for seg opponerte mot sine egne politiske ledere. Likevel truet deres handlinger med å destabilisere forholdet mellom staten Israel på den ene siden og muslimske og kristne palestinere på den andre siden, forteller Stordalen.

Denne typen spenninger mellom lokale og sentrale aktører, og mellom ulike lokale grupper, er ifølge Stordalen ikke uvanlig i området.

-Alle landene i Levanten – også for eksempel Libanon og Syria – har slike spenninger. Dette gjør politikk i Levanten veldig forskjellig fra den i Europa.

Fire historiske kart utarbeidet av amerikanske CIA og publisert I Atlas of the Middle East, Washington, DC. Kartene viser Levantens omskiftelige historie, her de periodene som ofte blir glemt i vestlig minne: Kalifenes tidsalder, korsfarernes tidsalder, det ottomanske rikets tidsalder og kolonitiden. Kilde: Library of Congress

Tverrfaglig innramming

Bokens bidragsytere representerer ulike fagfelt – deriblant antropologi, arkeologi, historie, bibelforskning og kulturvitenskap. Det er ifølge Stordalen av betydning.

-Tverrfaglig innramming har mange viktige sider. Én av disse er økt bevissthet om de overgripende problemstillingene som engasjerer i akademia nasjonalt og internasjonalt, sier Stordalen.

Han trekker frem at dette er viktig for teologi og religionsforskning, som har en tendens til å arbeide nede i sin egen «faglige silo».

-For meg har tverrfaglighet handlet om å prøve å forstå på nytt de kildene jeg arbeider med og de spørsmålene som det er interessant og mulig å stille til disse kildene.

Stordalen forteller at de har fått trening i å frigjøre seg fra snevre fagdiskurser og i fellesskap finne nye angrepsvinkler og metoder i arbeidet med boken.

-Alt dette krever både lærdom og oppfinnsomhet, faglig mot, gjensidig tillit og mye tid. Vi har møtt rikelig med utfordringer i vår famling langs disse stiene!

Forskergruppe ved ruiner i Amman
Prosessen bak Levantine Entanglements har vært lang. Det første prosjektet var en studietur  for norske og finske forskere og studenter i Jordan, Vestbredden og Israel i 2011, her fotografert i det gamle Amman. Foto: Terje Stordalen

Veien videre

Levantine Entanglements publiseres denne høsten og har allerede blitt lagt merke til i fagmiljøet. Det har resultert i at den i november skal være gjenstand for en egen sesjon ved American Schools of Overseas Research sitt årsmøte i Chicago.

-Dette er en forholdsvis håndfast anerkjennelse av bokens kvaliteter, sier Stordalen om den tredje og siste i rekken av bøker som springer ut av forskningsprosjektet han ledet ved Senter for grunnforskning (CAS) i 2014-15.

Selv om CAS-prosjektet er avsluttet og siste punktum i bøkene er satt, ser Stordalen fortsatt frem til å arbeide med disse problemstillingene, blant annet som nyslått medlem av forskergruppen The Palestine History and Heritage Curriculum Project ved Københavns Universitet.

-Utforskningen av det lokale nivåets betydning har bare så vidt begynt. Etter hvert som forskningen utvikler nye måter å utforske gamle kilder på, vil sikrere kunnskap om dette feltet langsomt kunne vokse frem, håper Stordalen.  

Av Marie Ringsby Midtlid
Publisert 18. aug. 2021 17:54 - Sist endret 18. aug. 2021 17:54