2020

Maleri: Ferdinand Pauwels, "Luthers Thesenanschlag", 1872. Kilde: Wikimedia Commons
Publisert 26. juni 2020 11:55

Apostelen Paulus og reformatoren Martin Luther har sete sterke spor etter seg i både filosofien og samfunnet. – Viktige og aktuelle samfunnsspørsmål som kampen for svarte borgarrettar ber preg av desse religiøse tenkjarane, meiner professor Marius Timman Mjaaland.​