2020

Publisert 18. des. 2020 12:41

-Vi har forholdt oss til våre døde på svært ulikt vis gjennom historien. Samtidig er det noen slående likheter på tvers av både historie og geografi, sier professor Anne Katrine de Hemmer Gudme.

Publisert 27. okt. 2020 12:17

Hva kjennetegner gudstjenester i menigheter med god gudstjenestedeltakelse? Det har en gruppe TF-forskere med Elisabeth Tveito Johnsen i spissen undersøkt for Den Norske Kirke.

Maleri: Ferdinand Pauwels, "Luthers Thesenanschlag", 1872. Kilde: Wikimedia Commons
Publisert 26. juni 2020 11:55

Apostelen Paulus og reformatoren Martin Luther har sete sterke spor etter seg i både filosofien og samfunnet. – Viktige og aktuelle samfunnsspørsmål som kampen for svarte borgarrettar ber preg av desse religiøse tenkjarane, meiner professor Marius Timman Mjaaland.​