Aktuelle forskningssaker

Halvor Moxnes. Foto.
Publisert 24. juni 2022 09:58

Gjennom 50 år har barrierene for homofile i kirken gradvis blitt brutt. – Det teologiske fakultet har bidratt med teologiske argumenter for et åpent og inkluderende standpunkt, sier Halvor Moxnes, professor emeritus ved Det teologiske fakultet.

maleri av korsfarere som erobrer Jerusalem
Publisert 18. aug. 2021 17:54

En ny bok om Midtøsten løfter frem lokale miljøer som avgjørende når historien og utviklingen i regionen skal forstås. -Denne faktoren er i liten grad identifisert både i historiske kilder og i historisk forskning, sier professor Terje Stordalen.

Blomsterhavet foran Domkirken i Oslo 27. juli 2011
Publisert 11. juli 2021 16:33

Store folkemasser samlet seg med roser og lys i tiden etter 22. juli 2011. Gjennom slike ritualer øver vi oss på medmenneskelighet og respekt, noe som er en forutsetning for demokratiet ifølge teologiprofessor Jone Salomonsen.

Ordinasjonen av Ingrid Bjerkås
Publisert 19. mars 2021 12:00

For seksti år siden ble Ingrid Bjerkås som første kvinne ordinert til prestetjeneste i Den norske kirke. Likevel diskuteres kvinnelige prester fremdeles i deler av kirken. -Bjerkås fikk stor betydning for utviklingen i kirken, men vi er åpenbart ikke ferdige enda, sier dekan og Bjerkås-biograf Aud V. Tønnessen.

Publisert 18. des. 2020 12:41

-Vi har forholdt oss til våre døde på svært ulikt vis gjennom historien. Samtidig er det noen slående likheter på tvers av både historie og geografi, sier professor Anne Katrine de Hemmer Gudme.

Publisert 27. okt. 2020 12:17

Hva kjennetegner gudstjenester i menigheter med god gudstjenestedeltakelse? Det har en gruppe TF-forskere med Elisabeth Tveito Johnsen i spissen undersøkt for Den Norske Kirke.

Maleri: Ferdinand Pauwels, "Luthers Thesenanschlag", 1872. Kilde: Wikimedia Commons
Publisert 26. juni 2020 11:55

Apostelen Paulus og reformatoren Martin Luther har sete sterke spor etter seg i både filosofien og samfunnet. – Viktige og aktuelle samfunnsspørsmål som kampen for svarte borgarrettar ber preg av desse religiøse tenkjarane, meiner professor Marius Timman Mjaaland.​

Foto av takmaleri med Kristus og to engler
Publisert 10. des. 2019 12:05

Tidligere har forskningen ansett såkalt apokryfe skrifter på koptisk for å ha vært et marginalt fenomen i egyptisk kristendom. Mye tyder på at disse skriftene tvert imot har hatt stor betydning for den kristne befolkningen i Egypt. Apokryfene skal nå belyse nesten 1000 år med dramatiske endringer i det Egyptiske samfunnet.

Publisert 17. apr. 2019 13:44

Migranter lever i limbo langs grenser og i flyktningeleirer mange steder i verden. I grenseland skjer det viktige endringer med religionene. Nye og uventede måter å være religiøs på blir til når menneskers livsbetingelser endres radikalt, ifølge professor Trygve Wyller.

Publisert 28. nov. 2018 01:17

I den norske oversettelsen av Lukasevangeliet omtaler Maria seg selv som Herrens tjenestekvinne når hun får beskjed om at hun skal føde Jesus. Men ordet som er oversatt til tjenestekvinne betyr egentlig slave. –Store implikasjoner for forståelsen av teksten, mener professor Marianne Bjelland Kartzow.

Publisert 12. juni 2018 16:16

Ramadan-måneden er mest kjent for å være tiden for faste i islamsk tradisjon. Men det er også tiden for dialog, solidaritet og fredsslutning.