Aktuelle forskningssaker

Publisert 13. des. 2017 00:23

Hvordan har Jesus blitt forstått og formidlet opp gjennom historien? Og hvordan ses han på i dag? Seniorprofessor Halvor Moxnes utforsker spørsmålene i en ny bok.

Publisert 13. des. 2017 00:19

Lucia-feiringa er ei feiring av det gode og det lyse. Men den førkristne Lussi var alt anna enn ein helgen, skriv professor Hallgeir Elstad.

Publisert 25. okt. 2017 23:38

At reformasjonen endra kyrkjene i dei nordiske landa, er velkjent. At han også sette sterkt preg på resten av samfunnet, har til no fått mindre merksemd.

Publisert 14. aug. 2017 12:01

Vi hører ofte at kirken ikke er relevant for unge mennesker. Ikke nødvendigvis riktig, skal vi tro den nyeste forskningen om konfirmanter og gudstjenester.

Publisert 26. mai 2017 19:09

Protestantiske kirker har framstilt Jesu mor som en stille og lydig kvinne. Bildet som ble tegnet av henne i oldtidens Konstantinopel, var stikk motsatt.

Publisert 28. apr. 2017 09:53

I flere tiår har han arbeidet med hva det vil si å ta kloke valg. Etikkprofessor Svein Aage Christoffersen mener at vi bør bli mer bevisste på hva som ligger bak valgene våre.

Publisert 12. apr. 2017 12:00

Fleire lesbiske og homofile muslimar lever ikkje ut legninga si, sjølv om dei bur i Vesten. Trass i at vestlege land er meir opne enn før, opplever mange diskriminering både på grunn av legning og tru.

Publisert 23. des. 2016 13:07

Tekstar i Matteus-evangeliet har blitt brukte som argument for antijødiske haldningar. Men det heile byggjer på ei stor misforståing, skriv teologiprofessor Anders Runesson i ei ny bok.

Publisert 13. sep. 2016 12:10

Når Den norske kyrkja i 2017 markerer 500-årsjubileet for reformasjonen, må dei samstundes markere sterk avstand frå antijudaismen i Martin Luthers skrifter, meiner teologiprofessor Tarald Rasmussen.  

Publisert 30. aug. 2016 22:46

Kirkemøtet har vedtatt at homofile skal få gifte seg i kirken. Unge mennesker kommer ut av skapet på TV. Likevel er det store motsetninger i kirkene i homofilisaken. -Trist at en liten gruppe mennesker som er glade i hverandre har vært sentrum i kirkelig diskusjon i 25 år, synes seniorprofessor Kjetil Hafstad.

Publisert 20. mai 2016 15:49

Forskere mener det flerreligiøse Norge tydeliggjør behovet for en dialogisk vending i teologien. Den Norske Kirke satte temaet på dagsorden under årets kirkemøte.

Publisert 23. mars 2016 12:57

Til tross for at det ofte kalles påskemysteriet kjenner vi fortellingen om Jesu død og oppstandelse godt. Men i Johannesevangeliet får fortellingen en egen vri. Der dukker det opp en mystisk, navnløs disippel – Hvem var han?

Publisert 12. jan. 2016 15:53

Helt siden oppdagelsen i 1945 har Nag Hammadi-skriftenes opprinnelse vært gjenstand for mye diskusjon blant forskere. En ny bok gir sterk støtte til hypotesen om et kristent monastisk opphav.

Les hele saken på våre engelske nettsider.

Publisert 23. des. 2015 12:17

Kan Maria faktisk ha vært jomfru nå Jesus ble født? -Helt feil spørsmål, ifølge professor Anders Runesson.

Publisert 4. nov. 2015 14:35

Mens noen av Martin Luthers tanker har blitt oversett i teologien, skulle de bli viktige for filosofer som Heidegger og Kant. I ei ny bok trekker teologiprofessor Marius Timman Mjaaland tråden mellom de store tenkerne og reformatoren Luther.

Publisert 28. okt. 2015 11:34

Mange ser på Halloweenfeiringa som et resultat av markedskreftene eller lefling med skrekk og okkultisme. Kan det komme noe godt ut av slikt? Ja, mener førsteamanuensis Birgitte Lerheim.

Publisert 7. okt. 2015 16:25

Konfliktene raser i deler av Midtøsten, og kristne blir framstilt som en særlig utsatt gruppe. Historien viser samtidig at regionen har århundrelange tradisjoner for kulturell, sosial og politisk fredelig sameksistens mellom folk fra ulike religioner. Viktige eksempler finnes også i dag, gir det grunn til håp?

Publisert 9. sep. 2015 15:31

-Det estetiske stiller seg ikke i veien for det transcendente, men skaper derimot transcendens, sier professor Svein Aage Christoffersen. Han og en gruppe forskere tar et oppgjør med den protestantiske tradisjonens nedgradering av kunst og sansbarhet.

Publisert 27. apr. 2015 12:29

Fire av FNs komiteer forholder seg svært ulikt til religion. Phd-kandidat Helge Årsheim mener dette kan svekke det internasjonale menneskerettighetsvernet. Nylig forsvarte han sin avhandling "Lost in Translation? Religion-Making at Four UN Human Rights Committees, 1993-2013".

Publisert 18. mars 2015 16:22

En ny introduksjonsbok om Det nye testamente samler flere perspektiver enn noen gang mellom to permer. -Nødvendig for å synliggjøre NTs betydning i kultur og samfunn i en tid da denne kunnskapen er dalende, sier seniorprofessor Halvor Moxnes.

Publisert 12. feb. 2015 13:10

Lite synes mer hellig og dogmatisk enn ytringsfrihet i den vestlige verden. Dette er paradoksalt nok et avgjørende grunnlag for utviklingen av fremmedfiendtligheten de siste tiårene, i følge forsker Sindre Bangstad.

Publisert 18. des. 2014 12:07

I Danmark-Norge ble salmediktning brukt for å bekjempe fyll og festing i jula. I Egypt finner du mange tradisjoner knyttet til den hellige familiens flukt fra Herodes. Kirkelige og folkelige juletradisjoner har både kollidert og formet hverandre i snart 2000 år.

Publisert 9. des. 2014 18:38

Til tross for at samfunnet vårt omtales som stadig mer sekulært ser det ut til at folk flest ikke setter noe skarpt skille mellom det sekulære samfunnet og det religiøse. -Vår måte å være sekulære på, sier professor Trygve Wyller.

Publisert 28. okt. 2014 15:48

Kirkens hegemoni er brutt. Der kirken før var den viktigste fortolkeren av de Bibelske tekstene, er det nå populærkulturen som påvirker folk flest.

Publisert 19. sep. 2014 17:00

Det var særlig to ting som kom til å prege Ingrid Bjerkås sitt liv i voksen alder. Først kom hennes protester mot nazi-regimet under krigen, og senere ble hun landets første kvinnelige prest. Ganske usannsynlig med tanke på hennes bakgrunn som kjøpmansdatter, og hennes voksne liv som husmor i gode kår i Bærum. Aud Tønnessen har skrevet biografien hvor du kan lese Ingrid Bjerkås sin historie.