2018

Publisert 28. nov. 2018 01:17

I den norske oversettelsen av Lukasevangeliet omtaler Maria seg selv som Herrens tjenestekvinne når hun får beskjed om at hun skal føde Jesus. Men ordet som er oversatt til tjenestekvinne betyr egentlig slave. –Store implikasjoner for forståelsen av teksten, mener professor Marianne Bjelland Kartzow.

Publisert 12. juni 2018 16:16

Ramadan-måneden er mest kjent for å være tiden for faste i islamsk tradisjon. Men det er også tiden for dialog, solidaritet og fredsslutning.

Publisert 7. mai 2018 12:10

Pilegrimsreiser er de siste årene blitt mer populært over hele verden. Nye pilegrimsmål etableres, og i Europa besøker muslimer og kristne hverandres pilegrimsmål.

Publisert 22. mars 2018 20:34

Dagens påsketradisjonar inneheld alt frå påskekrim til fjellturar. Men visste du at det før i tida var vanleg å gå med sand i skorne på langfredag for å lide med Kristus? Les kva professor Hallgeir Elstad skriv om gamle påsketradisjonar.

Publisert 13. feb. 2018 09:45

Det er ikkje først og fremst bøker og prinsipp som skaper etikk, men menneskelege møte, ifølgje ei ny bok.

Publisert 11. feb. 2018 14:10

På sundag er det fastelavn. På oskeonsdag går vi inn i fasta. Les kva professor Hallgeir Elstad skriv  om gamle folkelege fastetradisjonar.