Aktuelt innen forskning

Aktuelle forskningssaker

 • paris_2006-02-11_anti-caricature_protest_bannieres-kred-david-monniaux-wikimedia-660 –Konflikter har løftet religion tilbake til dagsorden 27. aug. 2019 13:09

  På 1980-tallet forventet mange forskere at religion ville forsvinne fra offentligheten. Men i dag er religion ofte framme i offentlig debatt, aktualisert av dype konflikter.

 • st_michaels_church_calais_jungle-660 Religion i grenseland 17. apr. 2019 13:44

  Migranter lever i limbo langs grenser og i flyktningeleirer mange steder i verden. I grenseland skjer det viktige endringer med religionene. Nye og uventede måter å være religiøs på blir til når menneskers livsbetingelser endres radikalt, ifølge professor Trygve Wyller.

 • hovedbilde-global-kristendom-660 Global kristendom: Nye maktsentre for verdens største religion 2. jan. 2019 20:41

  Selv om islam har fått mye oppmerksomhet i vestlige medier er det fremdeles kristendom som er verdens største religion. Men kristendommen er i stor endring i verden i dag.

Arrangementer

 • tutty-digital-photo Trial lecture Paula Jean Tutty 11. okt. 2019 10:15

  Title to be announced

 • tutty-digital-photo Public defence: Paula Jean Tutty 11. okt. 2019 12:00

  Paula Jean Tutty will defend her doctoral dissertation: "The Monks of the Nag Hammadi Codices: Contextualising a Fourth Century Monastic Community" for the degree of Philosophiae Doctor (PhD) at the Faculty of Theology.

 • marketization-600 Marketization as cultural ethos in congregations? 17. okt. 2019 14:15

  Marketization denotes the historical process whereby a market logic provide a means of thinking about social institutions and individuals. It is a process where economistic thinking has come to permeate spheres traditionally considered non-economic. Has a market logic become a dominating cultural ethos in Church of Sweden and Church of Norway?