Forsknings­arrangementer

Kommende 5 dager

13 des.
Tid og sted: 13. des. 2018 10:15 - 11:00, Domus Theologica, auditorium U40

Asla Maria Bø Fuglestad avholder prøveforelesning over oppgitt emne.

Tid og sted: 13. des. 2018 12:00 - 16:00, Domus Theologica, auditorium U40

Asla Maria Bø Fuglestad vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. under Det teologiske fakultet: Miljøargumentasjon i kirkelige institusjoner. En retorisk analyse av Vatikanet og Det lutherske verdensforbunds miljøargumentasjon.

Flere kommende forskningsarrangementer

Tid og sted: 19. des. 2018 12:00 - 16:00, Domus Theologica, auditorium U40

Wally Cirafesi vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. under Det teologiske fakultet: “John within Judaism: Religion, Ethnicity, and the Shaping of Jesus-Oriented Jewishness in the Fourth Gospel”.