Forsknings­arrangementer

Kommende forskningsarrangementer

Photo of Paula J. Tutty
Tid og sted: 11. okt. 2019 10:1511:00, Auditorium U40, Domus Theologica, Blindernveien 9

Title to be announced

Photo of Paula J. Tutty
Tid og sted: 11. okt. 2019 12:0016:00, Auditorium U40, Domus Theologica, Blindernveien 9

Paula Jean Tutty will defend her doctoral dissertation: "The Monks of the Nag Hammadi Codices: Contextualising a Fourth Century Monastic Community" for the degree of Philosophiae Doctor (PhD) at the Faculty of Theology.

Tid og sted: 28. okt. 2019 09:0031. okt. 2019 21:00, University of Oslo

Seminaret er for stipendiater som forsker på tekster innenfor humaniora, juss og teologi. Seminaret er gratis, og vi dekker reise og opphold. Frist for søknad om opptak er 1.september.