Forskning

Vi forsker på

Finn en forsker ved TF

Søk på navn eller fag- og arbeidsområde

Forskningsaktuelt

Forskerutdanning: ph.d.

  • Opptak til ph.d.-programmet
  • Kurs og seminar
  • Innlevering og disputas

UiO:Norden

En tverrfaglig forskningssatsing ved UiO som gir ny viten om den nordiske modellen.

Det teologiske fakultet er vertsfakultet for NORDHOST (Nordic hospitalities in a context of migration and refugee crisis) og deltar i Offentlighet og ytringsfrihet i Norden, 1815-1900

Minneforelesninger

Det teologiske fakultet har tre minneforelesninger som arrangeres annethvert år:

  • Dahlforelesningen
  • Mowinckelforelesningen
  • Aasta Hansteen-forelesningen om kjønn og religion

Nasjonal forskerskole for tekstfortolkning (ATTR)

ATTR er en interdisiplinær nasjonal forskerskole for ph.d.-kandidater som arbeider med spørsmål knyttet til fortolkning av autoritative tekster. For å delta må du være tatt opp på et ph.d.-program.

Forskningsarrangementer

14 sep.
10:15, Sámi allaskuvla/Samisk høgskole i Kautokeino (Guovdageaidnu), rom Sáhkaskáidi, U1_080
14 sep.
12:00, Sámi allaskuvla/Samisk høgskole i Kautokeino (Guovdageaidnu), rom Sáhkaskáidi, U1_080

Publikasjoner