English version of this page

Forskning

Forskergrupper

Det teologiske fakultetet har 8 forskergrupper. 

Forskningsprosjekter

Se listen over pågående forskningsprosjekter.

Forskergruppe i samtale

Forskere fra det ERC-finansierte prosjektet APOCRYPHA. Foto: Jarli&Jordan.

Finn en forsker ved TF

Søk på navn eller fag- og arbeidsområde

Forskningsaktuelt

Gå til forskningsaktuelt

UiO:Norden

En tverrfaglig forskningssatsing ved UiO som gir ny viten om den nordiske modellen.

Det teologiske fakultet er vertsfakultet for "Tvisyn på nordisk natur: Gave. Skyld. Nåde" og "NORDHOST (Nordic hospitalities in a context of migration and refugee crisis)", og deltar i Off"entlighet og ytringsfrihet i Norden, 1815-1900".

Minneforelesninger

Det teologiske fakultet har tre minneforelesninger som arrangeres annethvert år:

  • Dahlforelesningen
  • Mowinckelforelesningen
  • Aasta Hansteen-forelesningen

TF i sosiale medier