Forskning

Vi forsker på

Finn en forsker ved TF

Søk på navn eller fag- og arbeidsområde

Forskningsaktuelt

Forskerutdanning: ph.d.

 • Opptak til ph.d.-programmet
 • Kurs og seminar
 • Innlevering og disputas

UiO:Norden

En tverrfaglig forskningssatsing ved UiO som gir ny viten om den nordiske modellen.

Det teologiske fakultet er vertsfakultet for NORDHOST (Nordic hospitalities in a context of migration and refugee crisis) og deltar i Offentlighet og ytringsfrihet i Norden, 1815-1900

Minneforelesninger

Det teologiske fakultet har tre minneforelesninger som arrangeres annethvert år:

 • Dahlforelesningen
 • Mowinckelforelesningen
 • Aasta Hansteen-forelesningen om kjønn og religion

Nasjonal forskerskole for tekstfortolkning (ATTR)

ATTR er en interdisiplinær nasjonal forskerskole for ph.d.-kandidater som arbeider med spørsmål knyttet til fortolkning av autoritative tekster. For å delta må du være tatt opp på et ph.d.-program.

Publikasjoner

 • global-kristendom-300 Global kristendom

  Kristendommen er i rask endring og kommer til uttrykk på nye måter både sosialt og politisk. På få tiår er tyngdepunktet flyttet fra det globale nord til det globale sør.

 • reception-of-paul-the-apostle-300 The Reception of Paul the Apostle in the Works of Slavoj Žižek

  This is the first book devoted entirely to exploring Žižek's peculiar kind of Paulinism. It seeks to provide a full map of the Marxist philosopher’s interpretations of Paul and critically engage with it.