Forskningsnettverk

Forskere ved Det teologiske fakultet deltar i en rekke nordiske og internasjonale nettverk.

Nettverket arbeider for å etablere studier av den tidlige kristne verden som et interdisiplinært forskningsområde i en nordisk akademisk kontekst, og for å skape et forum for ph.d.-kandidater og unge forskere innen feltet. 

Nettverket ble avsluttet i 2009

Detaljert informasjon finnes på nettverkets engelske nettside.

Overgangen fra en sekulær til en post-sekulær tilnærming til tilværelsen reiser en rekke nye spørsmåll, både på samfunnsmessig og filosofisk plan. Disse utfordringene krever nye svar og utvidet samarbeid på tvers av gamle faggrenser. En gruppe på nærmere 160 forskere fra fagene filosofi, teologi og religionsstudier opprettet derfor i 2007 nettverket Philosophy of Religion in Northern Europe [PRINE] med støtte fra NordForsk.