Nordic Society for Philosophy of Religion

Nordisk Selskap for Religionsfilosofi [NSPR] ble stiftet i 2006 og offisielt etablert med sin første konferanse i Oslo i 2007. Selskapet er tverrfaglig og består av forskere og PhD-studenter fra fagene filosofi, teologi og religionsstudier i alle de fem nordiske land, samt Baltikum og Russland. 

NSPR arrangerer nordiske konferanser hvert annet år, den neste i København i 2011, og er dessuten medarrangør av europeiske konferanser i de mellomliggende år. Med opprettelsen av nettverket PRINE som har fått støtte fra NordForsk for perioden 2007-2010, fikk vi dessuten muligheten til å holde et høyt aktivitetsnivå for våre medlemmer de siste årene, med en serie workshops og mindre konferanser.

Engelsk nettside

Sidene til NSPR er primært på engelsk. Følg lenken.

Av Marius Timmann Mjaaland
Publisert 24. feb. 2010 18:28 - Sist endret 21. des. 2020 14:12