English version of this page

Forside

Bildet kan inneholde: smil, bokhylle, hylle, hyller, utgivelse.

Studier

Finn emner

Finn pensumlister, forelesningstider og notater fra alle fakultetets emner

Finn ansatte og studenter

Forskning

Aktuelt

 • Et tverrfaglig blikk på bevegelsen fra krig til fred 30. sep. 2021 10:17

  Forskere fra fire ulike fakultet var samlet på Litteraturhuset i anledning årets Forskningsdager for å gi sine betraktninger på den bevegelsen det er når mennesker beveger seg fra konflikt til fred. Dette er årets tema på Forskningsdagene.

 • Kritisk til kirkens forslag til ny organisering 10. sep. 2021 10:40

  Den norske kirkes forslag til ny organisering blir kritisert i flere artikler i det nyeste nummeret av Nytt norsk kirkeblad. Utgangspunktet er Müller-Nilssen-utvalgets utredning av prostifellesrådsmodellen, sendt ut på høring av Kirkerådet.

 • Sofie kupper Norge - en oppskrift på statskupp 30. aug. 2021 10:05

  Demokratiet er under press, også i Norge og land som ligger nær oss, geografisk eller kulturelt. Universitetet i Oslo lanserer ny podkast «Sofie kupper Norge» der forskere identifiserer svakheter ved det norske demokratiet.

 • The APOCRYPHA-project is growing 24. juni 2021 09:25

  Roxanne Bélanger Sarrazin starts as a postdoctoral fellow at the Faculty of Theology in August. ‘I am looking forward to start working at the faculty and to be part of the APOCRYPHA-project,’ she says.

Nasjonal forskerskole for tekstfortolkning (ATTR)

For stipendiater innenfor teologi, humaniora og jus som forsker på tekster.

Forskerskolen tilbyr forskningsseminarer, fremleggseminarer, reisestipender og mulighet for tverrfaglig nettverksbygging.

UiO:Norden

UiO:Norden er en tverrfaglig forskningssatsing ved UiO som gir ny viten om den nordiske modellen.

Det teologiske fakultet er vertsfakultet for "Tvisyn på nordisk natur: Gave. Skyld. Nåde" og "NORDHOST (Nordic hospitalities in a context of migration and refugee crisis)", og deltar i Offentlighet og ytringsfrihet i Norden, 1815-1900".