English version of this page

Forside

Bildet kan inneholde: smil, bokhylle, hylle, hyller, utgivelse.

Studier

Finn emner

Finn pensumlister, forelesningstider og notater fra alle fakultetets emner

Finn ansatte og studenter

Forskning

Aktuelt

 • Et tverrfaglig blikk på bevegelsen fra krig til fred 30. sep. 2021 10:17

  Forskere fra fire ulike fakultet var samlet på Litteraturhuset i anledning årets Forskningsdager for å gi sine betraktninger på den bevegelsen det er når mennesker beveger seg fra konflikt til fred. Dette er årets tema på Forskningsdagene.

 • Kritisk til kirkens forslag til ny organisering 10. sep. 2021 10:40

  Den norske kirkes forslag til ny organisering blir kritisert i flere artikler i det nyeste nummeret av Nytt norsk kirkeblad. Utgangspunktet er Müller-Nilssen-utvalgets utredning av prostifellesrådsmodellen, sendt ut på høring av Kirkerådet.

 • Sofie kupper Norge - en oppskrift på statskupp 30. aug. 2021 10:05

  Demokratiet er under press, også i Norge og land som ligger nær oss, geografisk eller kulturelt. Universitetet i Oslo lanserer ny podkast «Sofie kupper Norge» der forskere identifiserer svakheter ved det norske demokratiet.

 • The APOCRYPHA-project is growing 24. juni 2021 09:25

  Roxanne Bélanger Sarrazin starts as a postdoctoral fellow at the Faculty of Theology in August. ‘I am looking forward to start working at the faculty and to be part of the APOCRYPHA-project,’ she says.

Arrangementer

29. okt. 2021 10:00 - 12:00 , Faculty Library, Domus Theologica
29. okt. 2021 13:00 - 15:00 , Domus Theologica, U214
8. nov. 2021 09:00 - 10. nov. 2021 15:00 , Professorboligen
15. nov. 2021 16:30 - 19:30 , Domus Theologica, U40
17. nov. 2021 - 19. nov. 2021 , Domus Theologica, Auditorium U40

Nasjonal forskerskole for tekstfortolkning (ATTR)

For stipendiater innenfor teologi, humaniora og jus som forsker på tekster.

Forskerskolen tilbyr forskningsseminarer, fremleggseminarer, reisestipender og mulighet for tverrfaglig nettverksbygging.

UiO:Norden

UiO:Norden er en tverrfaglig forskningssatsing ved UiO som gir ny viten om den nordiske modellen.

Det teologiske fakultet er vertsfakultet for "Tvisyn på nordisk natur: Gave. Skyld. Nåde" og "NORDHOST (Nordic hospitalities in a context of migration and refugee crisis)", og deltar i Offentlighet og ytringsfrihet i Norden, 1815-1900".