Forside

Studier

Finn emner

Finn pensumlister, forelesningstider og notater fra alle fakultetets emner


Tjenester og verktøy

Personer

Finn ansatte og studenter

TF i sosiale medier

Koronaviruset (covid-19)

Forskning

Aktuelt

 • skat-sommer-300 Mattias Skat Sommer ny postdoktor på Det teologiske fakultet 15. jan. 2021 15:55

  Denne våren tiltrer Mattias Skat Sommer som postdoktor på fakultetet. Her skal han forske på religiøs toleranse i tidlig moderne tid.

 • dialogpilotene-logosymbol STLs dialogpris til Dialogpilotene 18. des. 2020 12:11

  Annethvert år deler Samarbeidsrådet for tros- og livssyn ut Dialogprisen. Årets pris gikk til Dialogpilotene, hvor TF er en viktig bidragsyter gjennom et dialogstudium.

 • rasmussen-wyller-thorkildsen-norderval-800 Fire nye professores emeriti 18. des. 2020 08:49

  Når 2021 banker på døren har hele fire TF-professorer gått over i de pensjonertes rekker. Vi har bedt om et innblikk i hva de selv tenker etter et langt liv i akademia, og hvilke planer de har for tiden som kommer nå.

 • blerheim-300 Nytt prosjekt om livsvitenskap og livstolkning 27. nov. 2020 12:13

  -Vi ser et tydelig behov for å styrke kompetansen om hvordan det innen kirkelig undervisning kan arbeides med «de store spørsmålene» knyttet til alt som lever, sier førsteamanuensis Birgitte Lerheim. Hun har fått prosjektmidler fra Kirkerådet i Den norske kirke for å bidra til nettopp det.

Nasjonal forskerskole for tekstfortolkning (ATTR)

For stipendiater innenfor teologi, humaniora og jus som forsker på tekster.

Forskerskolen tilbyr forskningsseminarer, fremleggseminarer, reisestipender og mulighet for tverrfaglig nettverksbygging.

UiO:Norden

En tverrfaglig forskningssatsing ved UiO som gir ny viten om den nordiske modellen.

Det teologiske fakultet er vertsfakultet for NORDHOST (Nordic hospitalities in a context of migration and refugee crisis) og deltar i Offentlighet og ytringsfrihet i Norden, 1815-1900