Forside

Studier

Finn emner

Finn pensumlister, forelesningstider og notater fra alle fakultetets emner


Tjenester og verktøy

Personer

Finn ansatte og studenter

TF i sosiale medier

Koronaviruset (covid-19)

Forskning

Aktuelt

Nasjonal forskerskole for tekstfortolkning (ATTR)

For stipendiater innenfor teologi, humaniora og jus som forsker på tekster.

Forskerskolen tilbyr forskningsseminarer, fremleggseminarer, reisestipender og mulighet for tverrfaglig nettverksbygging.

UiO:Norden

En tverrfaglig forskningssatsing ved UiO som gir ny viten om den nordiske modellen.

Det teologiske fakultet er vertsfakultet for NORDHOST (Nordic hospitalities in a context of migration and refugee crisis) og deltar i Offentlighet og ytringsfrihet i Norden, 1815-1900