English version of this page

Forside

Bildet kan inneholde: smil, bokhylle, hylle, hyller, utgivelse.

Studier

Finn emner

Finn pensumlister, forelesningstider og notater fra alle fakultetets emner

Finn ansatte og studenter

Forskning

Aktuelt

 • 5 stillinger utlyst på TF 21. jan. 2022 13:45

  Fakultetet har lyst ut tre phd-stipender og to postdoktorstillinger.

 • Religiøse ritualer og fellesskap med sosial distanse 17. des. 2021 11:15

  I slutten av november arrangerte Det teologiske fakultet i samarbeid med Universitetet i Helsinki, Århus universitet og KIFO en tre dagers forskningsworkshop med tittelen «Religious rituals and community in an age of social distancing».

 • Amina Selimovic ny universitetslektor i interreligiøse studier 15. des. 2021 14:02

  Ved årsskiftet går Amina Selimovic fra et vikariat og over i en toårig stilling som universitetslektor ved fakultetet. - Som universitetslektor i interreligiøse studier håper jeg å kunne fordype meg i nye forskningsfelt og dele disse med studentene, sier hun.

 • Et tverrfaglig blikk på bevegelsen fra krig til fred 30. sep. 2021 10:17

  Forskere fra fire ulike fakultet var samlet på Litteraturhuset i anledning årets Forskningsdager for å gi sine betraktninger på den bevegelsen det er når mennesker beveger seg fra konflikt til fred. Dette er årets tema på Forskningsdagene.

Arrangementer

21. jan. 2022 15:30 - 19:00 , Via Zoom
3. feb. 2022 16:15 - 18:00 , Auditorium 1, Georg Sverdrups hus
17. feb. 2022 16:15 - 18:00 , Auditorium 1, Georg Sverdrups hus

Nasjonal forskerskole for tekstfortolkning (ATTR)

For stipendiater innenfor teologi, humaniora og jus som forsker på tekster.

Forskerskolen tilbyr forskningsseminarer, fremleggseminarer, reisestipender og mulighet for tverrfaglig nettverksbygging.

UiO:Norden

UiO:Norden er en tverrfaglig forskningssatsing ved UiO som gir ny viten om den nordiske modellen.

Det teologiske fakultet er vertsfakultet for "Tvisyn på nordisk natur: Gave. Skyld. Nåde" og "NORDHOST (Nordic hospitalities in a context of migration and refugee crisis)", og deltar i Offentlighet og ytringsfrihet i Norden, 1815-1900".