Om Det teologiske fakultet

Det teologiske fakultet ved Universitetet i Oslo driver forskning og undervisning innenfor teologi, kristendom, interreligiøse studier og diakonivitenskap.

Kontakt

Likestilling

Det teologiske fakultet skal legge til rette for at den enkelte medarbeidar og student – uavhengig av kjønn – skal kunne utvikle sin faglege kompetanse i eit stimulerande arbeids- og læringsmiljø.

Helse, miljø og sikkerhet

Gjennom fokus på HMS arbeider TF for et godt arbeidsmiljø for fakultetets ansatte.

Finn frem

Bygningar, adresser, område og kart

Arrangementer

15 juni
12:00, University of Bergen
16 juni
University of Bergen
17 juni
University of Bergen

Aktuelle saker

  • birtecn-300 Covid-19: -De som har det verst fra før rammes hardest! 29. mai 2020

    Birte Nordahl er for tiden i permisjon fra sin stilling som stipenidat ved Det teologiske fakultet, og jobber som avdelingsleder i Tøyenkirken i Kirkens bymisjon. Nå i beredskapstider får hun bruk for både forskningen og erfaringen sin.

  • 0021262studenterlunden7mai1945-digitaltmuseum-400 Den norske kyrkjekampen og freden i 1945 8. mai 2020

    9. april var det 80 år sidan den tyske okkupasjonen av Noreg. 8. mai er det gått 75 år sidan frigjeringa. På grunn av koronakrisa vil det ikkje bli noko omfattande markering av fredsjubileet. Like fullt er det grunn til å minnest den store dagen då Noreg endeleg var fritt etter fem lange år.

Mer

Jobb ved TF

Tall og fakta

Nøkkeltall for Det teologiske fakultet

Alumni

"Det går bra til slutt? Avmakt, håp og forkynnelse".

Det teologiske fakultetets historie

Det teologiske fakultet ble opprettet i 1811, som det første fakultet ved Universitas Regia Fredericiana, Universitetet i Oslo (UiO).

Det teologiske fakultet 200 år

I 2011 feiret Universitetet i Oslo 200-årsjubileum. Som et av de tre første fakultetene markerte også Det teologiske fakultet 200 års virksomhet.