Om Det teologiske fakultet

Det teologiske fakultet ved Universitetet i Oslo driver forskning og undervisning innenfor teologi, kristendom, interreligiøse studier og diakonivitenskap.

Kontakt

Likestilling

Det teologiske fakultet skal legge til rette for at den enkelte medarbeidar og student – uavhengig av kjønn – skal kunne utvikle sin faglege kompetanse i eit stimulerande arbeids- og læringsmiljø.

Helse, miljø og sikkerhet

Gjennom fokus på HMS arbeider TF for et godt arbeidsmiljø for fakultetets ansatte.

Aktuelle saker

  • 5 stillinger utlyst på TF 21. jan. 2022

    Fakultetet har lyst ut tre phd-stipender og to postdoktorstillinger.

  • Religiøse ritualer og fellesskap med sosial distanse 17. des. 2021

    I slutten av november arrangerte Det teologiske fakultet i samarbeid med Universitetet i Helsinki, Århus universitet og KIFO en tre dagers forskningsworkshop med tittelen «Religious rituals and community in an age of social distancing».

  • Amina Selimovic ny universitetslektor i interreligiøse studier 15. des. 2021

    Ved årsskiftet går Amina Selimovic fra et vikariat og over i en toårig stilling som universitetslektor ved fakultetet. - Som universitetslektor i interreligiøse studier håper jeg å kunne fordype meg i nye forskningsfelt og dele disse med studentene, sier hun.

Mer

Finn frem

Bygningar, adresser, område og kart

Alumni

"Det går bra til slutt? Avmakt, håp og forkynnelse".

Det teologiske fakultetets historie

Det teologiske fakultet ble opprettet i 1811, som det første fakultet ved Universitas Regia Fredericiana, Universitetet i Oslo (UiO).

Det teologiske fakultet 200 år

I 2011 feiret Universitetet i Oslo 200-årsjubileum. Som et av de tre første fakultetene markerte også Det teologiske fakultet 200 års virksomhet.