Aktuelt

Aktuelle saker

 • 5 stillinger utlyst på TF 21. jan. 2022 13:45

  Fakultetet har lyst ut tre phd-stipender og to postdoktorstillinger.

 • Bildet kan inneholde: dagtid, himmel, bygning, anlegg, tre. Religiøse ritualer og fellesskap med sosial distanse 17. des. 2021 11:15

  I slutten av november arrangerte Det teologiske fakultet i samarbeid med Universitetet i Helsinki, Århus universitet og KIFO en tre dagers forskningsworkshop med tittelen «Religious rituals and community in an age of social distancing».

 • Amina Selimovic. Foto. Amina Selimovic ny universitetslektor i interreligiøse studier 15. des. 2021 14:02

  Ved årsskiftet går Amina Selimovic fra et vikariat og over i en toårig stilling som universitetslektor ved fakultetet. - Som universitetslektor i interreligiøse studier håper jeg å kunne fordype meg i nye forskningsfelt og dele disse med studentene, sier hun.

 • Bilde viser paneldelaktenene på scenen Et tverrfaglig blikk på bevegelsen fra krig til fred 30. sep. 2021 10:17

  Forskere fra fire ulike fakultet var samlet på Litteraturhuset i anledning årets Forskningsdager for å gi sine betraktninger på den bevegelsen det er når mennesker beveger seg fra konflikt til fred. Dette er årets tema på Forskningsdagene.

 • Kritisk til kirkens forslag til ny organisering 10. sep. 2021 10:40

  Den norske kirkes forslag til ny organisering blir kritisert i flere artikler i det nyeste nummeret av Nytt norsk kirkeblad. Utgangspunktet er Müller-Nilssen-utvalgets utredning av prostifellesrådsmodellen, sendt ut på høring av Kirkerådet.