Aktuelt

Aktuelle saker

 • birtecn-300 Covid-19: -De som har det verst fra før rammes hardest! 29. mai 2020 12:31

  Birte Nordahl er for tiden i permisjon fra sin stilling som stipenidat ved Det teologiske fakultet, og jobber som avdelingsleder i Tøyenkirken i Kirkens bymisjon. Nå i beredskapstider får hun bruk for både forskningen og erfaringen sin.

 • 0021262studenterlunden7mai1945-digitaltmuseum-400 Den norske kyrkjekampen og freden i 1945 8. mai 2020 08:08

  9. april var det 80 år sidan den tyske okkupasjonen av Noreg. 8. mai er det gått 75 år sidan frigjeringa. På grunn av koronakrisa vil det ikkje bli noko omfattande markering av fredsjubileet. Like fullt er det grunn til å minnest den store dagen då Noreg endeleg var fritt etter fem lange år.

 • blerheim-300 Økt interesse for teologistudier 24. apr. 2020 09:05

  Flere søkere har satt studier ved Det teologiske fakultet som sitt førstevalg i år enn i fjor. Teologifagene fortsetter å vokse, og masterprogrammene øker også. -Meget inspirerende i annerledesåret 2020, sier fungerende studiedekan Birgitte Lerheim.

 • corona-visit-660 Nærhet og sansning i koronaens tid 16. apr. 2020 16:45

  Kroppslig nærhet og sansning er grunnlaget for humanitet, i hvert fall om vi lytter til de seneste generasjonene av filosofer og teologer. Vi mennesker er knyttet sammen og er del av hverandres liv lenge før vi selv er oss det bevisst. Ja, vi blir oss selv nettopp i kraft av disse tilknytningene. Å møte den andre er allerede å være sanselig møtt og vite at den andre hører til i våre liv. Hva skjer med denne humaniteten i koronaens tid?

 • ole-jakob-loland-crop-200 Kirkenes nøkkelrolle i kampen mot koronaviruset 8. apr. 2020 12:35

  I Brasil står mye på spill med de religiøse ledernes respons på koronaepidemien. Der har mange pentekostale kirkeledere fulgt landets president, koronaskeptikeren Bolsonaro, i hans bagatellisering av pandemien. Konsekvensene kan bli fatale i et Latin-Amerika med langt dårligere helsetjenester enn i Europa, skriver postdoktor Ole Jakob Løland i en kronikk i Vårt Land.

Arrangementer

15 juni
12:00, University of Bergen
16 juni
University of Bergen
17 juni
University of Bergen
18 juni
University of Bergen