Arrangementer

Kommende 5 dager

20 juni
Bilde av dr. Brian A. Butcher
Tid og sted: 20. juni 2019 13:00 - 14:00, U304

Velkommen til gjesteforelesning innenfor feltet liturgisk teologi. I sin forelesning vil dr. Butcher presentere materiale fra sin bok: Liturgical Theology After Schmemann: An Orthodox Reading of Paul Ricoeur

21 juni
Tid: 21. juni 2019 10:00 - 16:00

Kari Zakariassen har prøveforelesning og disputas fredag 21. juni kl 10.00-16.00.

Flere kommende arrangementer

Tid og sted: 28. okt. 2019 09:00 - 31. okt. 2019 21:00, University of Oslo

Seminaret er for stipendiater som forsker på tekster innenfor humaniora, juss og teologi. Seminaret er gratis, og vi dekker reise og opphold. Frist for søknad om opptak er 1.september.  

Tid og sted: 7. nov. 2019, Det teologiske fakultet

DYSTOPIER OG HÅP

Årets Jervell- og alumniseminar avholdes 7. november 2019. kl. 9.30-16.00, med påfølgende fest om kvelden.

Tematikken for årets seminar tar utgangspunkt i en rekke dystopiske forestillinger om vår egen tid. Det er mange former for frykt som preger mennesker i dag: Fremmedfrykt, klimafrykt, teknofrykt, feminismefrykt, patriarkatsfrykt og ulike former for konspirasjonsteorier. Noe av frykten har sin grunn i helt reelle trusler, andre er kanskje konstruert.