Arrangementer

Kommende arrangementer

Tid og sted: 22. aug. 2018 10:15 - 12:00, Teologisk bibliotek, Domus Theologica

Alle venner, studenter og ansatte er invitert til åpning av høstsemesteret 2018!

 
Tid og sted: 4. sep. 2018 11:00 - 12:15, Learning center, TF Library, Domus Theologica

Professors Janet R. Walton and Claudio Carvalhaes, Union Theological Seminary, New York, give the 7th Aasta Hansteen Lecture on Gender and Religion:

"We are all strangers. Rehearsing another way of being in the world through worship"

Tid og sted: 14. sep. 2018 10:15 - 11:00, Sámi allaskuvla/Samisk høgskole i Kautokeino (Guovdageaidnu), rom Sáhkaskáidi, U1_080

Lovisa Mienna Sjöberg avholder prøveforelesning over oppgitt emne.

Tid og sted: 14. sep. 2018 12:00 - 15:00, Sámi allaskuvla/Samisk høgskole i Kautokeino (Guovdageaidnu), rom Sáhkaskáidi, U1_080

Lovisa Mienna Sjöberg vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. under Det teologiske fakultet: , "Att leva i ständig välsignelse – en studie av sivdnidit som religiös praxis ".