Arrangementer

Kommende 5 dager

i dag okt.
Image may contain: child, baby, cheek, head, skin.
Tid og sted: 17. okt. 2019 14:1516:00, Domus Theologica, U214

Marketization denotes the historical process whereby a market logic provide a means of thinking about social institutions and individuals. It is a process where economistic thinking has come to permeate spheres traditionally considered non-economic. Has a market logic become a dominating cultural ethos in Church of Sweden and Church of Norway? 

Flere kommende arrangementer

Tid og sted: 28. okt. 2019 09:0031. okt. 2019 18:00, University of Oslo

A seminar for PhD students within the fields of the Humanities, Law and Theology. The seminar is free of charge, and travel expenses, will be covered. 

Tid og sted: 28. okt. 2019 09:0031. okt. 2019 21:00, University of Oslo

Seminaret er for stipendiater som forsker på tekster innenfor humaniora, juss og teologi. Seminaret er gratis, og vi dekker reise og opphold. Frist for søknad om opptak er 1.september.  

Bilde av Pave Frans
Tid og sted: 31. okt. 2019 09:1510:00, Domus Theologica, U40

Pave Frans har gjort seg til motstander av republikanske politikere i USA med sitt rundskriv om klimaspørsmålet, «Laudato Si». Og i norsk miljødebatt pekes det på overhodet i den katolske kirke som en verdensleder som viser vei i møtet med klimatrusselen.

Bildet kan inneholde: vegetasjon, blad, himmel, anlegg, tre.
Tid og sted: 31. okt. 2019 10:1511:00, Domus Theologica, U40

Kriseperspektivet er sentralt i europeisk filosofihistorie, både i politisk filosofi og eksistensfilosofien. Ordet "krise" henger også sammen med kritikk, dømmekraft og dommedag (!)

Bildet kan inneholde: motorkjøretøy, rust, skrap, kjøretøy, bil.
Tid og sted: 31. okt. 2019 11:1512:00, Domus Theologica, U40

Forelesningen tar opp samspillet mellom religion og miljø med særlig fokus på øko-aktivisme og ritualisering av planeten.