Arrangementer

Kommende 5 dager

i dag mai
mikrofon, mann, hånd, mann, skjorte

Burde man punktere en SUV for klimaet? Når er grensen nådd, så intelligent sabotasje er eneste utvei? Akademiker og aktivist Andreas Malm argumenterer for en ny taktikk i miljøkampen. ECODISTURB inviterer til foredrag og debatt.

19 mai
Thomas Hylland Eriksen. Foto
Tid og sted: 19. mai 2022 16:1518:00, Auditorium 1, Georg Sverdrups hus

Globaliseringen bidrar til redusert mangfold både i natur og kultur, og denne forelesningen viser hvordan dette tapet av fleksibilitet kan få omfattende ringvirkninger og svekke mulighetene til å etablere bærekraftige alternativer. 

Flere kommende arrangementer

Tid og sted: 23. mai 2022 09:3015:00, Auditorium 2, MF vitenskapelig høyskole

Velkommen til Sjelesorgsymposiet 2022. Årets symposium har to hovedtema. Det ene er «Kan homoterapi være sjelesorg?» og vi knytter an til debatten om å begrunne homoterapi som sjelesorg. Det andre temaet er «Stand-up sjelesorg – ambivalente mulighetsrom». Her presenteres resultater fra en fersk empirisk undersøkelse om presters og diakoners sjelesorgerfaringer.

Photo of Chris Keith
Tid og sted: 24. mai 2022 10:0011:30, Teologisk bibliotek

The Oslo Lectures in New Testament and Early Christian Studies proudly presents Dr. Chris Keith, Research Professor of New Testament and Christian Origins at St Mary's University, Twickenham and Research Professor of Theology at The University of Notre Dame Autralia.

Det teologiske fakultet. ​Foto tatt av Jarli & Jordan/UiO  ​
Tid og sted: 17. juni 2022 11:1512:00, Teologisk bibliotek

Velkommen til semesteravslutning!

Det teologiske fakultet. Foto av Jarli & Jordan/UiO
Tid og sted: 22. aug. 2022 10:1511:00, Teologisk bibliotek

Velkommen til semesteråpning ved Det teologiske fakultet mandag 22. august 2022. Mer informasjon kommer. 

Maleri som viser Luther som spiller på en lutt med familien rundt seg mens de synger.

Tema: Den moderne prestefamilien