Arrangementer

Kommende arrangementer

Marius Mjaaland. Foto
Tid og sted: 3. feb. 2022 16:1518:00, Auditorium 1, Georg Sverdrups hus

Naturen er i ubalanse og planetens fremtid synes å avhenge av våre valg. Er det derfor vi hører om klimaangst? Er angsten berettiget og hva sier den oss? Kan den gi oss ny innsikt om hva det betyr å være «menneske» i antropocen, menneskets tidsalder?

Image may contain: Brown, Infrastructure, Line, Amber, Ceiling.
Tid og sted: 16. feb. 2022 19:0020:30, Litteraturhuset

Høsten 2021 ble det innført en ny metode for organdonasjon i Norge, kalt cDCD. Selv om metoden har vært i bruk i mange andre land, har noen stilt kritiske spørsmål: Hvordan kan vi vite at pasienten virkelig er død før organene doneres? Kan vi fortsatt ha tillit til at hensynet til den døende pasienten kommer først?

Sissel Furuseth. Foto
Tid og sted: 17. feb. 2022 16:1518:00, Auditorium 1, Georg Sverdrups hus

For tiden tales det mye om antropocen, menneskets tidsalder, men hvem tar egentlig over når petroleumsnæringen avvikles og Ekofisk forvandles til ruin?

Trude Storelvmo. Foto
Tid og sted: 3. mars 2022 16:1518:00, Aud. 1 GSH. Universitetsbiblioteket

Hva er egentlig konsekvensene av at kloden blir varmere? Hvordan vil stormer og nedbør, havnivå og havstrømmer, iskapper og havis endre seg i fremtiden?

Ole Jacob Madsen. Foto
Tid og sted: 17. mars 2022 16:1518:00, Aud. 1 GSH. Universitetsbiblioteket

Kan psykologien vekke menneskehetens engasjement til live i miljø- og klimakrisen?