Arrangementer

Kommende 5 dager

01 okt.
Bilde av en samletavle med salmenumrene. 482, 440, 608, 646 og 320 henge på tavlen
Tid og sted: 1. okt. 2020 09:0010:00, Webinar

Forskningsprosjektet "Sted, rom og praksis: Gudstjenester folk vil ha" har de siste to årene forsket på "Gudstjenester folk vil ha". I dette forskningsprosjektet har de undersøkt menigheter som har høy oppslutning om sine gudstjenester.

Flere kommende arrangementer

Professor Tarald Rasmussen. Foto
Tid og sted: 7. okt. 2020 10:0012:00, Domus Theologica, U40

Det teologiske fakultet markerer at Tarald Rasmussen har gått av med pensjon. Rasmussens forelesning etterfølges av en mottagelse.

Bilde av plakat på kirkebenk. På plakaten står det: "Reservert for barn som vil tegne og vokse som vil være sammen med dem".
Tid og sted: 8. okt. 2020 09:00, Webinar

Forskningsprosjektet "Sted, rom og praksis: Gudstjenester folk vil ha" har de siste to årene forsket på menigheter som har økt oppslutning om sine gudstjenester. En del av økningen skyldes at menighetene legger til rette for dåp i flere gudstjenester.

Image may contain: Necklace, Hair, Face, Smile, Eyebrow.
Tid og sted: 9. okt. 2020 15:0016:15, Zoom-seminar

Ancient Attraction is a Digital Lecture Series on Beauty, Attractiveness and Sex Appeal in the Ancient Mediterranean World.

The lecture: Goddesses as Exemplars for the Beauty and Power of Neo-Assyrian Queens is presented by Dr. Amy Gansell, St. John’s University, New York City, USA

Jacob Jervell. Foto
Tid og sted: 15. okt. 2020 09:0022:00, U 40

Årets Jervell- og alumniseminar vil naturligvis ble preget av korona-pandemien. Samtidig vil vi rette oppmerksomheten mot problemstillinger som ikke bare angår akkurat denne pandemien, men mot spørsmål prester alltid må forholde seg til: avmakten overfor lidelsen og døden, tilværelsens rammer og det kristne håpet.

Trygve Wyller. Foto
Tid og sted: 16. okt. 2020 09:0012:00, Domus Theologica, U40

Det teologiske fakultet inviterer til avskjedsseminar for professor Trygve Wyller.