Tidligere arrangementer

Tid og sted: 6. des. 2018 15:15 - 16:15, Scene HumSam - 1. etasje i HumSam-biblioteket i GSH

Hebraisk var ett av flere kanaaneiske språk som ble talt av ulike folkegrupper i Levanten omkring tusen år før vår tidsregning. De hebraisktalende israelittene utviklet en religion og en religiøs litteratur som fikk stor betydning for den senere kulturelle utviklingen i Midtøsten og Europa. Sesongavslutning for I døde språks selskap i desember!

Tid og sted: 5. des. 2018 18:00 - 20:00, Gamle festsal – åpent for alle

Årets prisvinner er Nora Sveaass, professor ved Psykologisk institutt ved Universitetet i Oslo. 

Tid og sted: 30. nov. 2018 12:00 - 16:00, Domus Theologica, auditorium U40

Dominic Wemochiga Amonzem vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. under Det teologiske fakultet: "Gendering Marriage: Exploring Kasena Marriage Practices in North-East Ghana". 

Tid og sted: 30. nov. 2018 10:15 - 11:00, Domus Theologica, Auditorium U40
Tid og sted: 28. nov. 2018 12:15, Domus Theologica, U305

Sekularisme og populisme er viktige trekk ved vår tid som preger forståelsen av religion i offentligheten. Dette får også betydning for hvordan vi studerer teologi og religion. Gir sekularismen rom for religion i offentligheten? Skal vi ta populismen alvorlig? Er det mulig å være en motstemme?

Tid og sted: 5. nov. 2018 14:00 - 15:30, Domus Theologica, Auditorium U40

Historien om Frans av Assisi ble tidlig dokumentert både i tekst og i bilder. Det mest berømte kunstverket i denne sammenhengen er Giottos 28 fresker i Overkirken (San Francesco) i Assisi.

Tid og sted: 5. nov. 2018 12:15 - 14:00, rom 214, Domus Theologica

Denne gangen tar vi for oss lignelsen om de 10 jomfruene i Matteus kapittel 25. Det blir greske gåter, kjønnsperspektiver og eksegese.

Tid og sted: 1. nov. 2018 11:15 - 12:00, Teologisk bibliotek, Domus Theologica

This lecture explores the relationship between hospitality and violence in the Hebrew Bible and it examines the role, function and literary use of hospitality in these texts.

Tid og sted: 31. okt. 2018 11:15 - 12:00, Gamle festsal, Domus Academica, Universitetsplassen

Det finnes minst to motstridende tendenser i de nordiske landenes forhold til flyktninger: På den ene siden en tendens til innstramninger og populistisk retorikk. På den andre siden mindre synlige, men kanskje like viktige, åpne og generøse prosjekter og folk.

Tid og sted: 31. okt. 2018 08:45 - 10:00, Teologisk bibliotek, Domus Theologica

Hvordan figurerer Apostelen Paulus i moderne filosofi, som i Slavoj Žižeks bøker? Hvordan gjenspeiler de koptiske tekstene i Nag Hammadi-biblioteket sin egyptiske kontekst? Hvordan skapte ulike grupper av tidlig-kristne kvinner og menn, slaver som frie, mening av det sentrale metaforen som tilsa at de var «slaver av Gud»?

Tid og sted: 30. okt. 2018 15:15 - 17:00, Gamle festsal, Domus Academica, Universitetsplassen

Kirkebygg engasjerer, enten de skal bygges eller legges ned. De spiller en sentral rolle i bybildet, både som bygg og som arena for folks liv.  Men hvilken rolle har kirkene i Oslos byutvikling?

Tid og sted: 22. okt. 2018 12:30 - 14:00, room 305, Domus Theologica
Tid og sted: 18. okt. 2018 09:30 - 23:00, Aud. U40, Blindernveien 9

Årets Jervell- og alumniseminar handler om å være folkekirke i et demokrati og stiller spørsmål ved om Den norske kirke er blitt for venstrevridd.

Tid og sted: 17. okt. 2018 16:15 - 17:15, The Science Library, Vilhelm Bjerknes' hus

Lecture by John Lennox, Professor Emeritus of Mathematics at the University of Oxford and Emeritus Fellow in Mathematics and the Philosophy of Science at Green Templeton College, Oxford.   

Tid og sted: 16. okt. 2018 16:15 - 18:00, Domus Theologica rom U305

Forstander Michael Gritzman fra Det mosaiske trossamfunn presenterer undervisningsopplegget "Tro og praksis - det jødiske universet sett innenifra".