Aktuelle saker

Makt, motmakt og praksis. Bokomslag
Publisert 9. juni 2022 13:13

Hvilke stemmer, kropper og praksiser har uttrykt en kritisk motmakt til institusjonenes makt, og hvem uttrykker den i dag? Hva står på spill, og hvor er motmakten forankret? Dette er spørsmål som står i sentrum for denne boken. 

Læringssenteret på Teologisk bibliotek. Foto.
Publisert 8. apr. 2022 11:39

- Samfunnet trenger mennesker med solid fagkunnskap, evne til selvstendig refleksjon og kritisk sans. En utdanning ved Det teologiske fakultet setter deg i stand til å være med på å løse morgendagens utfordringer, sier dekan Aud V. Tønnessen.

Kaia Rønsdal. Foto
Publisert 11. mars 2022 11:03

Våren 2019 ble masterprogrammet i lederskap, etikk og samtalepraksis (LES) lansert med brask og bram i Gamle Festsal.
- LES-programmet skal bidra til at tros- og livssynsomsorgen i offentlige institusjoner i større grad reflekterer mangfoldet i Norge, sier programleder Kaia Rønsdal.

Aud V. Tønnessen. Foto
Publisert 1. mars 2022 15:50

I anledning kvinnedagen 8. mars inviterer FRONT-prosjektet til et arrangement om likestilling i akademia. Dekan Aud V. Tønnessen deltar på arrangementet med et historisk blikk på homososial reproduksjon og likestilling – og det med utgangspunkt i kjønn og teologi.

Ekko. Logo.
Publisert 31. jan. 2022 16:15

Tidligere i januar stilte dekan Aud V. Tønnessen og teologistudent Alex Ramstad Døsvik i NRK-programmet EKKO. Temaet for samtalen var hvordan kirken har forholdt seg til skeive gjennom de siste tiårene, men også hvordan fremtiden ser ut nå.  

Bildet kan inneholde: dagtid, himmel, bygning, anlegg, tre.
Publisert 17. des. 2021 11:15

I slutten av november arrangerte Det teologiske fakultet i samarbeid med Universitetet i Helsinki, Århus universitet og KIFO en tre dagers forskningsworkshop med tittelen «Religious rituals and community in an age of social distancing».

Bilde viser paneldelaktenene på scenen
Publisert 30. sep. 2021 10:17

Forskere fra fire ulike fakultet var samlet på Litteraturhuset i anledning årets Forskningsdager for å gi sine betraktninger på den bevegelsen det er når mennesker beveger seg fra konflikt til fred. Dette er årets tema på Forskningsdagene.

Bildet kan inneholde: gest, gjøre, plakat, begivenhet, logo.
Publisert 30. aug. 2021 10:05

Demokratiet er under press, også i Norge og land som ligger nær oss, geografisk eller kulturelt. Universitetet i Oslo lanserer ny podkast «Sofie kupper Norge» der forskere identifiserer svakheter ved det norske demokratiet.   

Jens Köhrsen. Photo
Published June 23, 2021 11:18 AM

Jens Köhrsen is joining the Faculty of Theology as an associate professor from July 1. ‘With its Religion and Society degrees, the faculty offers programmes that raise highly relevant questions around the relationship between religion and the broader society’, Köhrsen says.