Aktuelle saker

Bilde viser paneldelaktenene på scenen
Publisert 30. sep. 2021 10:17

Forskere fra fire ulike fakultet var samlet på Litteraturhuset i anledning årets Forskningsdager for å gi sine betraktninger på den bevegelsen det er når mennesker beveger seg fra konflikt til fred. Dette er årets tema på Forskningsdagene.

Bildet kan inneholde: gest, gjøre, plakat, begivenhet, logo.
Publisert 30. aug. 2021 10:05

Demokratiet er under press, også i Norge og land som ligger nær oss, geografisk eller kulturelt. Universitetet i Oslo lanserer ny podkast «Sofie kupper Norge» der forskere identifiserer svakheter ved det norske demokratiet.   

Jens Köhrsen. Photo
Published June 23, 2021 11:18 AM

Jens Köhrsen is joining the Faculty of Theology as an associate professor from July 1. ‘With its Religion and Society degrees, the faculty offers programmes that raise highly relevant questions around the relationship between religion and the broader society’, Köhrsen says.

Foto av Gunnar Gjermundsen
Publisert 29. jan. 2021 09:47

Den 1. februar begynner Gunnar Gjermundsen som stipendiat ved Det teologiske fakultet. Stillingen er tilknyttet UiO:Norden-prosjektet «Tvisynet på nordisk natur: Gave. Skyld. Nåde», ledet av professor Marius Timmann Mjaaland.

Logo dialogpilotene
Publisert 18. des. 2020 12:11

Annethvert år deler Samarbeidsrådet for tros- og livssyn ut Dialogprisen. Årets pris gikk til Dialogpilotene, hvor TF er en viktig bidragsyter gjennom et dialogstudium.

Tarald Rasmussen, Trygve Wyller, Dag Thorkildsen og Øyvind Norderval. Foto
Publisert 18. des. 2020 08:49

Når 2021 banker på døren har hele fire TF-professorer gått over i de pensjonertes rekker. Vi har bedt om et innblikk i hva de selv tenker etter et langt liv i akademia, og hvilke planer de har for tiden som kommer nå.  

Birgitte Lerheim. Foto
Publisert 27. nov. 2020 12:13

-Vi ser et tydelig behov for å styrke kompetansen om hvordan det innen kirkelig undervisning kan arbeides med «de store spørsmålene» knyttet til alt som lever, sier førsteamanuensis Birgitte Lerheim. Hun har fått prosjektmidler fra Kirkerådet i Den norske kirke for å bidra til nettopp det.

Simone Kotva. Foto
Publisert 30. okt. 2020 08:44

Da Simone Kotva leste utlysningen til UiO:Norden-prosjektet «Tvisynet på nordisk natur: Gave. Skyld. Nåde», var hun ikke i tvil om at hun måtte søke. Nå blir hun en del av forskergruppen som ledes av professor Marius Timmann Mjaaland. 

foto av Sivert Angel, Anne Hege Grung og Anne Katrine de Hemmer Gudme
Publisert 14. okt. 2020 11:09

Tre av fakultetets forskere har i løpet av det siste året fått opprykk til professor. Anne Katrine de Hemmer Gudme og Anne Hege Grung var først ut, og forrige uke ble Sivert Angel fakultetets nyeste professor.

Portrett av Hans M. Barstad
Publisert 6. okt. 2020 17:39

Professor i teologi Hans Magnus Barstad var en fremragende forsker, en betydningsfull veileder, en markant nasjonal akademisk størrelse, og en god kollega og venn. Han satte spor i brede faglige, biblioteks-faglige og videre akademiske kontekster. Innenfor teologiske og bibelfaglige kretser i Norge er vi mange tidligere studenter, kolleger og fagfeller som minnes Hans med takknemlighet og vemod.

Foto av Emil Junge Busch
Publisert 18. sep. 2020 17:38

Organdonasjon står på agendaen når Emil Junge Busch entrer stand-up scenen Latter 22. september. Han er en av 10 forskere som skal delta i Forsker Grand Prix.

Samuel Peter Cook, Laura Slaughter and Sigurd Hanserud. Photo
Published Aug. 28, 2020 1:15 PM

With the arrival of the first three project members, August marks the starting point for the new EU-funded research project APOCRYPHA. Postdoctoral fellow Samuel Peter Cook, associate professor Laura Slaughter and executive officer Sigurd Hanserud have now joined professor and principal investigator Hugo Lundhaug.