Aktuelle saker

Marius Timmann Mjaaland. Foto: Alexander Tufte Wetherilt
Publisert 18. nov. 2022 10:04

- Jeg har reist hit for å jobbe med økologi og filosofi, nærmere bestemt tidsfilosofi i den epoken vi kaller antropocen, forteller professor Marius Timmann Mjaaland om sitt opphold ved Universitetet i Oxford denne høsten.

Religionskritikk på norsk bokomslag
Publisert 4. nov. 2022 12:42

Denne boka kan lesast som eit historisk oversyn, men ho er også meint å vere eit bidrag til samtale om religionskritiske utfordringar i den norske konteksten – på tvers av tru og livssyn.

Foto av Anders Runesson.
Publisert 25. okt. 2022 13:15

Etter åtte år som dekan går Aud V. Tønnessen av ved nyttår. I forrige fakultetsstyremøte ble det klart at Anders Runesson tar over stafettpinnen.

Aud V. Tønnessen. Foto.
Publisert 6. okt. 2022 10:50

Prest under utdanning-ordningen bør spisses inn mot yngre studenter som tar profesjonsstudiet i teologi, ikke de som vil kvalifisere seg til prest som et andre karriereløp, skriver dekan Aud V. Tønnessen i Vårt land. 

Marita Furehaug, Gustaf Henriksson og Argyro Delidaki. Foto: Marie R. Midtlid / TF-UiO
Publisert 29. sep. 2022 10:03

Argyro Delidaki, Marita Furehaug og Gustaf Henriksson begynte som doktorgradsstipendiater på Det teologiske fakultet i september. Med ulik fagbakgrunn kommer de nye stipendiatene til å bidra med forskjellige perspektiver og forskningsinteresser på fakultetet.

Religion og etikk bokomslag
Publisert 6. sep. 2022 11:07

Religion og etikk er et engasjerende læreverk til faget i LK20. Læreboka gir elevene en metodisk og systematisk innføring i religioner, livssyn, filosofi og etiske problemstillinger.

Foto av Catherine Cornille
Publisert 1. sep. 2022 15:11

2. september kreeres professor Catherine Cornille til æresdoktor ved Det teologiske fakultet. Cornille er en av de fremste forskerne i verden på feltet komparativ teologi og interreligiøs dialog.

Robyn Boeré. Photo.
Publisert 24. aug. 2022 12:34

Det var ikke bare jobben som var ny da Robyn Boeré ankom Oslo for noen få uker siden – hun hadde heller aldri vært i Norge. Nå ser Boeré fram til å starte diskusjoner og spre kunnskap om etikk ved Det teologiske fakultet. 

handling og dømmekraft bokomslag
Publisert 12. aug. 2022 14:19

Finnes det et felles grunnlag for arbeidet med etiske spørsmål i en verden i endring? Og hvilken rolle kan kristendommen spille i disse sammenhengene?

Norsk kristendomshistorie bokomslag
Publisert 12. aug. 2022 14:19

Kristendomen har ei tusenårig historie i Noreg. I dette oversiktsverket gir forfattarane ei samla framstilling av denne historia, frå kristningsperioden og fram til vår eiga samtid.

Makt, motmakt og praksis. Bokomslag
Publisert 9. juni 2022 13:13

Hvilke stemmer, kropper og praksiser har uttrykt en kritisk motmakt til institusjonenes makt, og hvem uttrykker den i dag? Hva står på spill, og hvor er motmakten forankret? Dette er spørsmål som står i sentrum for denne boken.