Organisasjon

Fakultetsstyret er det øverste organet ved Det teologiske fakultet. Fakultetet har også en faglig ledelse og en administrativ ledelse, samt en administrasjon

Fakultetsstyret

Fakultetsstyret legger de langsiktige strategiene innen forskning, undervisning og formidling, samt innen arbeidsmiljø og personalpolitikk.

Faglige ledelse

Den faglige ledelsen ved fakultetet består av dekan, studiedekan og forskningsdekan. Forskningsdekanen er prodekan. Fakultetsdirektøren er administrativ leder.

Fagenheter

Det teologiske fakultet har to fagenheter:

  • Fagenhet for bibelfag og kirkehistorie
  • Fagenhet for samtidsteologi, religionsstudier og praktisk teologi

Fakultetsadministrasjonen

Fakultetsadministrasjonen administrerer fellestjenestene ved fakultetet, samt store deler av fakultetets studietilbud.

Administrasjonsreglement

Administrasjonsreglementet til Det teologiske fakultet tar utgangspunkt i UiOs normalregler for fakulteter samt følgende lov-, avtale- og regelverk: universitets- og høgskoleloven, Hovedavtalen i staten, tjenestemannsloven og UiO's personalreglementet, valgregler og prosedyreregler for valg eller ansettelse av dekan/prodekan.

Valg ved Det teologiske fakultet

Valgperioden er fire år for fast ansatte i undervisnings- og forskerstillinger og for teknisk- og administrativt ansatte.

For midlertidig ansatte i undervisnings- og forskerstillinger og studenter er valgperioden ett år.