Valg ved Det teologiske fakultet

Illustrasjon: colourbox.no

Valgperioden til fakultetsstyret er fire år for fast vitenskapelig tilsatte og for teknisk- og administrativt tilsatte. For midlertidig vitenskapelig tilsatte og for studenter er valgperioden ett år.

Valg av dekan gjennomføres hvert fjerde år og følger fakultetsstyreperioden.

De fleste valgene blir gjennomført i løpet av en kort periode i løpet av oktober og november, og holdes vanligvis som elektroniske valg.

Fakultetsstyret har oppnevnt et fakultetsvalgstyre til å gjennomføre valgene.

Kommende valg: Representanter til fakultetsstyret

Valgstyret ved Det teolgiske fakultet

Fakultetsvalgstyret er oppnevnt av fakultetsstyret. Fakultetsvalgstyret har ansvar for alle valg som avvikles på fakultetet og treffer alle avgjørelser som ikke er tillagt annet organ i forbindelse med disse valgene. Fakultetsdirektøren organiserer et fast valgsekretariat som er underlagt fakultetsvalgstyret.

Valgreglement for UiO

  • Valgperioden er fire år for fast tilsatte i undervisnings- og forskerstillinger og for teknisk- og administrativt tilsatte. For midlertidig tilsatte i undervisnings- og forskerstillinger og studenter er valgperioden ett år.