Fagenheter

Det teologiske fakultet har to fagenheter.

Fagenhetenes rolle og oppgaver

Fagenhetens formål er å styrke samtale og samhandling blant fagpersonale innenfor samme disiplin eller innenfor nære disipliner og fagområder. Sentrale tema for fagenhetene er faglig utvikling, sammenheng mellom forskning og utdanning og utdanningskvalitet.

Fagenhetene er det primære fagmiljø for stipendiater, eksterne ph.d.-kandidater og postdoktorer og har ansvaret for fagspesifikke framleggseminar for fagenhetens ph.d.-kandidater.

Hver fagenhet har en leder oppnevnt av dekanen blant de fast vitenskapelig ansatte etter forslag fra fagenheten.

Fagenhet for bibelfag og kirkehistorie

Leder: Professor Hallgeir Elstad

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fagenhet for samtidsteologi, religionsstudier og praktisk teologi

Leder: Førsteamanuensis Birgitte Lerheim