Ledelsen ved Det teologiske fakultet

Det teologiske fakultet har en faglig ledelse og en administrativ ledelse. Den faglige ledelsen består av dekan, prodekan for studier og forskningsleder. Den administrative ledelsen består av fakultetsdirektør og seksjonssjef for studier.

Faglig ledelse

Dekan:
Professor Aud Valborg Tønnessen
e-post: a.v.tonnessen@teologi.uio.no
tlf: +47-22850339

Forskningsdekan:
Professor Hallgeir Elstad
e-post:hallgeir.elstad@teologi.uio.no
tlf: +47-22 85 03 40

Studiedekan:
Professor Oddbjørn Leirvik
e-post: o.b.leirvik@teologi.uio.no
tlf: +47- 22850363

Administrativ ledelse

Fakultetsdirektør:
Dag Myhre-Nilsen
e-post: dag.myhre-nielsen@teologi.uio.no
tlf: +47-22 85 03 09

Seksjonssjef:

Bjørn Erik Schjerverud
e-post: b.e.h.schjerverud@teologi.uio.no
tlf: +47-22 85 03 08

Publisert 18. jan. 2008 15:43 - Sist endret 8. mai 2018 10:36