Ledelsen ved Det teologiske fakultet

Det teologiske fakultet har en faglig ledelse og en administrativ ledelse. Den faglige ledelsen består av dekan, prodekan for forskning og visedekan for studier. Den administrative ledelsen består av fakultetsdirektør, stedfortreder for fakultetsdirektør (seniorrådgiver forskning) og seksjonssjef for studier.

Faglig ledelse

Dekan:
Professor Aud Valborg Tønnessen
e-post: a.v.tonnessen@teologi.uio.no
tlf: +47-22850339

Forskningsdekan:
Professor Anders Runesson
e-post:anders.runesson@teologi.uio.no
tlf: +47-22850305

Studiedekan:
Professor Nina Hoel
e-post: nina.hoel@teologi.uio.no
tlf: +47- 22850356

Administrativ ledelse

Fakultetsdirektør:
Tone Vold-Sarnes
e-post: tone.vold-sarnes@teologi.uio.no
tlf: +47-22 85 03 09

Stedfortreder for fakultetsdirektør, seniorrådgiver forskning

Ingunn Maria Gjørva
e-post: i.m.gjorva@teologi.uio.no
Tlf: +47-22850347

Seksjonssjef:

Bjørn Erik Schjerverud
e-post: b.e.h.schjerverud@teologi.uio.no
tlf: +47-22 85 03 08

Publisert 18. jan. 2008 15:43 - Sist endret 22. sep. 2020 13:18