Ledelsen ved Det teologiske fakultet

Det teologiske fakultet har en faglig ledelse og en administrativ ledelse.

Den faglige ledelsen består av dekan, studiedekan og forskningsdekan. Den administrative ledelsen består av fakultetsdirektør, stedfortreder for fakultetsdirektør (seniorrådgiver forskning) og seksjonssjef for studier. 

Prodekanen er enten fakultetets studiedekan eller fakultetets forskningsdekan.

Faglig ledelse

Dekan:
Professor Aud Valborg Tønnessen
e-post: a.v.tonnessen@teologi.uio.no
tlf: +47-22850339

Forskningsdekan:
Professor Hallgeir Elstad
e-post:hallgeir.elstad@teologi.uio.no
tlf: +47-22850340

Studiedekan:
Professor Nina Hoel
e-post: nina.hoel@teologi.uio.no
tlf: +47- 22850356

Administrativ ledelse

Fakultetsdirektør:
Tone Vold-Sarnes
e-post: tone.vold-sarnes@teologi.uio.no
tlf: +47-22 85 03 09

Stedfortreder for fakultetsdirektør, seniorrådgiver forskning

Ingunn Maria Gjørva
e-post: i.m.gjorva@teologi.uio.no
Tlf: +47-22850347

Seksjonssjef:

Bjørn Erik Schjerverud
e-post: b.e.h.schjerverud@teologi.uio.no
tlf: +47-22 85 03 08

Publisert 18. jan. 2008 15:43 - Sist endret 29. juni 2022 08:22