Fakultetsstyret ved Det teologiske fakultet

Fakultetsstyret er fakultetets øverste beslutningsorgan og har ansvar for å fastlegge overordnede mål, prioriteringer og strategier for virksomheten, innenfor rammen av gjeldende lover, forskrifter og regler, samt vedtak fattet av universitetsstyret.

Fakultetsstyret har 11 medlemmer. Valgperiode for fakultetsstyret er fire år for fast vitenskapelige tilsatte, teknisk-administrativt ansatte og for eksterne representanter. For midlertidig vitenskapelig ansatte og for studentene er valgperioden ett år.

Fakultetsstyret blir ledet av dekanen og fakultetsdirektøren er styrets sekretær.

Fakultetsstyrets sammensetning i 2018:

For vitenskapelig ansatte:

 • Aud V. Tønnessen (leder)
 • Hallgeir Elstad (nestleder)
 • Birgitte Lerheim
 • Dag Thorkildsen

Vara:

 1. Marianne B.Kartzow
 2. Øyvind Norderval
 3. Oddbjørn B.Leirvik

For midlertidig vitenskapelig ansatte:

 • Helge Asbjørn Staxrud

Vara:

 1. Helena M. Strandli Schmidt
 2. Erlend Hovdkinn From

For administrativt ansatte:

 • Mathias H. Eidberg

Vara:

 • Heidi A.Opsahl

For studentene:

 • Pauline Østland Løvdal
 • Benjamin Thorsen Isachsen
 • Kristina Bjåstad

Vara:

 1. Torkild Enstad Hausken
 2. Daniel Ansari
 3. Sophie Panknin

Eksterne representanter:

 • Solveig Fiske
 • Raag Rolfsen

Vara: 

 • Marit Bunkholt for Solveig Fiske
 • Per Anders Aas for Raag Rolfsen
Publisert 4. mars 2010 20:06 - Sist endret 29. nov. 2018 09:06