Fakultetsstyret ved Det teologiske fakultet

Fakultetsstyret er fakultetets øverste beslutningsorgan og har ansvar for å fastlegge overordnede mål, prioriteringer og strategier for virksomheten, innenfor rammen av gjeldende lover, forskrifter og regler, samt vedtak fattet av universitetsstyret.

Fakultetsstyret har 11 medlemmer. Valgperiode for fakultetsstyret er fire år for fast vitenskapelige tilsatte, teknisk-administrativt ansatte og for eksterne representanter. For midlertidig vitenskapelig ansatte og for studentene er valgperioden ett år.

Fakultetsstyret blir ledet av dekanen og fakultetsdirektøren er styrets sekretær.

Fakultetsstyrets sammensetning i 2019:

For vitenskapelig ansatte:

 • Aud V. Tønnessen (leder)
 • Anders Runesson (nestleder)
 • Hugo Lundhaug
 • Anne Hege Grung

Vara:

Nina Hoel (for Anders Runesson).

 1. Jone Salomonsen
 2. Marius T. Mjaaland
 3. Elisabeth Tveito Johnsen

For midlertidig vitenskapelig ansatte:

 • Tonje Baugerud

Vara:

 1. Kaia Dorothea Mellbye Schultz Rønsdal
 2. Helena M. Strandli Schmidt

For administrativt ansatte:

 • Mathias H. Eidberg

Vara:

 1. Leonora Onarheim Bergsjø
 2. Rigmor Smith-Gahrsen

For studentene:

 • Pauline Østland Løvdal
 • Kristina Bjåstad
 • Tahir Nasser

Vara:

 1. Benjamin Thorsen Isachsen
 2. Ylva Ined Basterman Risnes
 3. Adrian Sulemana Bolstad

Eksterne representanter:

 • Solveig Fiske
 • Raag Rolfsen

Vara:

 • Ingrid Joys (for Solveig Fiske)
 • Per Anders Aas (for Raag Rolfsen)
Publisert 4. mars 2010 20:06 - Sist endret 17. sep. 2019 08:42