Fakultetsvalgstyret ved Det teologiske fakultet

Fungeringsperioden for medlemmer av valgstyrene er tilsvarende valgperioden. Det betyr at representantene fra gruppe a og c oppnevnes for 4 år og representantene for gruppe b og d oppnevnes for ett år. Valgstyret er vedtaksfør når minst halvparten av medlemmene er til stede.

Representanter i fakultetsvalgstyret

I henhold til valgreglementet ved UiO skal alle valgstyrer som hovedregel ha representanter for:

 • Fast tilsatte i undervisnings- og forskerstillinger (stemmerettsgruppe a)
 • Midlertidig tilsatte i undervisnings- og forskerstillinger (gruppe b)
 • Teknisk og administrativt tilsatte (gruppe c)
 • Studentene (gruppe d)

Fakultetsvalgstyret på Det teologiske fakultet

 • Professor Øyvind Norderval, leder (2019-2022)
 • Stipendiat Helena M. Strandli Schmidt (2019)
 • Student Kristina Bjåstad (2019)
 • Seksjonssjef Bjørn Erik H. Schjerverud (2019-2022)

Valgstyre for valg av verneombud og representant for arbeidstakerne til LAMU

LAMU har oppnevnt som medlemmer av valgstyret:

 • Professor Dag Thorkildsen, leder (2017-2018)
 • Stipendiat Amina Selimovic (2017-2018)
 • Seksjonssjef Bjørn Erik H. Schjerverud (2017-2018)
Publisert 25. okt. 2012 09:38 - Sist endret 10. feb. 2020 09:24