Fakultetsvalgstyret ved Det teologiske fakultet

Fungeringsperioden for medlemmer av valgstyrene er tilsvarende valgperioden. Det betyr at representantene fra gruppe a og c oppnevnes for 4 år og representantene for gruppe b og d oppnevnes for ett år. Valgstyret er vedtaksfør når minst halvparten av medlemmene er til stede.

Representanter i fakultetsvalgstyret

I henhold til valgreglementet ved UiO skal alle valgstyrer som hovedregel ha representanter for:

 • Fast tilsatte i undervisnings- og forskerstillinger (stemmerettsgruppe a)
 • Midlertidig tilsatte i undervisnings- og forskerstillinger (gruppe b)
 • Teknisk og administrativt tilsatte (gruppe c)
 • Studentene (gruppe d)

Fakultetsvalgstyret på Det teologiske fakultet

 • Professor Stig Frøyshov, leder (2021-2022)
 • Postdoktor Roxanne Belanger Sarrazin (2022)
 • Student Sunniva Vikøren (2022)
 • Seksjonssjef Bjørn Erik Høvik Schjerverud (2021-2022)

Valgstyre for valg av verneombud og representant for arbeidstakerne til LAMU

LAMU har oppnevnt som medlemmer av valgstyret:

 • Professor Stig Frøyshov, leder (2021-2022)
 • Postdoktor Roxanne Belanger Sarrazin (2022)
 • Seksjonssjef Bjørn Erik Høvik Schjerverud (2021-2022)
Publisert 25. okt. 2012 09:38 - Sist endret 1. mars 2022 16:11