Fagenheter

Det teologiske fakultet har fire fagenheter.

Fagenhetenes rolle og oppgaver

Fagenhetens formål er å styrke samtale og samhandling blant fagpersonale innenfor samme disiplin eller innenfor nære disipliner og fagområder. Sentrale tema for fagenhetene er faglig utvikling, sammenheng mellom forskning og utdanning og utdanningskvalitet.

Fagenhetene er det primære fagmiljø for stipendiater, eksterne ph.d.-kandidater og postdoktorer og har ansvaret for fagspesifikke framleggseminar for fagenhetens ph.d.-kandidater.

Hver fagenhet har en leder oppnevnt av dekanen blant de fast vitenskapelig ansatte etter forslag fra fagenheten.

Fagenhet for bibelvitenskap

Leder: Professor Marianne Kartzow

Fagenhet for kirkehistorie

Leder: Professor Hugo Lundhaug

Fagenhet for samtidsteologi og religionsstudier

Leder: Professor Trygve Wyller

Fagenhet for praktisk teologi

Leder: Førsteamanuensis Elisabeth Tveito Johnsen