Forskningsstrategisk utvalg (FSU)

Utvalget er rådgivende organ for dekanen, og bistår i strategisk planlegging av forskningen og forskerrekrutteringssituasjonen ved fakultetet.

Utvalgets oppgaver og mandat:

  • Utvalget bistår dekan og fakultetets styringsorganer i strategisk planlegging av forskningen og forskerrekrutteringssituasjonen ved fakultetet.
  • Utvalget er et rådgivende organ for dekanen. Utvalget gir råd i forsknings- og forskerrekrutteringssaker som behandles av ledermøtet og fakultetsstyret.
  • Utvalget har overordnet ansvar for at de forskningsetiske retningslinjer følges og at kvalitetssikringen ved fakultetet er tilfredstillende.

Utvalget består av forskningsdekan, fakultetsdirektør, 2 vitenskapelig ansatte og ph.d.-leder. Forskningsrådgiver er sekretær for utvalget.

Ph.d.-leder møter ved behov.

 

Utvalgets medlemmer:

Publisert 25. feb. 2010 14:48 - Sist endret 4. feb. 2019 15:43