Lokalt arbeidsmiljøutvalg (LAMU)

LAMU ved Det teologiske fakultet består av to representanter for arbeidsgiver og to representanter for arbeidstaker. Utvalget behandler saker som har med fysisk og psykososialt arbeidsmiljø å gjøre, og møtes normalt to ganger i halvåret.

Medlemmer og varamedlemmer av LAMU

For arbeidsgiver

For arbeidstaker

Lokalt hovedverneombud

Sekretær

Arbeidsmiljøutvalget ved UiO

Valg av representanter foregår annenhvert år.

Publisert 25. feb. 2010 14:49 - Sist endret 29. juni 2021 08:59