Elisabeth Tveito Johnsen

Førsteamanuensis - Fagseksjonen
Bilde av Elisabeth Tveito Johnsen
English version of this page
Telefon +47 22850334
Mobiltelefon 92035861
Rom 202b
Brukernavn
Besøksadresse Blindernveien 9
Postadresse Postboks 1023 Blindern 0315 OSLO
Andre tilknytninger Institutt for pedagogikk (Student)

Faglige interesser

Jeg er opptatt av å studere religiøse samtidspraksiser, og har vært med på å utvike "levd religion" som undervisnings- og forskningsfelt ved Det teologiske fakultet.  De siste årene har jeg ledet forskningsprosjekter om hvordan Den norske kirke endres i en samtidskontekst preget av religiøs differensiering og sekularisering. I tillegg er jeg del av prosjekter der vi studerer hvordan religion gjøres og forstås i sekulært orienterte institusjoner og praksiser. Nøkkelord for mine faglige interesser er læringsteori, praksisteori, materialitet og diskurs. 

Verv

2020- fortsatt: Programleder for Religion og samfunn (RESA). 

2020: Guest editor, Teologisk tidsskrift, Gudstjenester med økt gudstjenestedeltakelse  https://www.idunn.no/tt/2020/02

2018-2020: Vitenskapelig redaktør Kirke og Kultur https://www.idunn.no/kok

2019-still: Medlem av International Society of Empirical Research in Theology (ISERT)

2019-still: Medlem av the International Academy of Practical Theology (IAPT)

2016-still: Medlem av styringsgruppen for Nordic Network for Practice and Theology.

2016-still: Medlem av the Network for Ethnography and Ecclesiology. 2009-still: Member of the Norwegian network of religious education.

Undervisning

TFF1002 Levd religion i Norge: https://www.uio.no/studier/emner/teologi/tf/TFF1002/

TEOL2500 Praktisk teologi med menighetspraksis: formidling, ritualer og ledelse: https://www.uio.no/studier/emner/teologi/tf/TEOL2500/

TEOL4020 – Teologi i praksis 3: https://www.uio.no/studier/emner/teologi/tf/TEOL4020/

Jeg underviser både på teologiprogrammet og på Religion ogf samfunn (RESA). Jeg er programleder for RESA BA og har et spesielt ansvar for undervisning og studenter på dette programmet. Undervisningen min er forskningsbasert både ved at jeg bruker egne og andre empiriske studier og ved at jeg gir studenter innføring i forskningspraksis og metode, spesielt kvalitative metoder. Jeg er emneansvarlig for TFF1002 Levd religion i Norge. Dette emnet er et førsteårsemne for teologistudenter, religion og samfunn studenter, lektorstudenter og studnter i kristendom og islam. I tillegg er jeg lærer på TEOL2500 der teologistudstudentene første gang de skal i menighetspraksis, og på TEOL4020 som er det siste semesteret i teologiutdannelsen. For mange studenter er praksisemnene en stor opptur der de får prøvd seg på konkrete yrkesoppgaver. Undervisningen min veksler mellom teori og praktiske øvelser. Jeg trives veldig godt med å ha worshop basert undervisning med studenter.

Bakgrunn

Jeg har en tverrfaglig forsknings- og undervisningsprofil. Mine interesser er religon i bred forstand i samtiden. Det å gjøre feltstudier er noe av det jeg virkelig blir engasjert av, og som er noe jeg alltid lærer mye av. 

Før jeg begynte på TF jobbet jeg tolv år på Det praktisk-teologiske seminar (PTS). I løpet av de første årene på PTS gjennomførte jeg doktorgradsprosjektet mitt der jeg undersøker hvilke forståelser av læring som preger trosopplæringen i Den norske kirke. Forskningen skjedde parallelt med å utvikle religionspedagogikk som del av teologiutdannelsen. De første årene etter studiene hadde jeg vikariater som prest og i ulike kirkelige organisasjoner. 

De siste årene har jeg fortsatt min interesse for å studere kirkelige praksiser, men har også utvidet min forskningsinteresse til å omfatte hvordan religion gjøres og forstår i sekulært pregede institusjoner og praksiser.  

Prosjekter

  • Elisabeth Tveito Johnsen (prosjektleder) Sted, rom og praklsis. Gudstjenester folk vil ha. 2019-2020 https://www.tf.uio.no/forskning/prosjekter/sted-rom-praksis
  • Kirstine Helboe Johansen og Elisabeth Tveito Johnsen: Reimagining The Nordic model of Christian Cultural Heritage. Christmas in public schools and broadcasting (NORCHRIST). 2018-2020.
  • Elisabeth Tveito Johnsen (project leader) Religious learning across activity systems. Støttet av Utdanningsvitenskapelig fakultet, Institutt for lærerutdanning og skoleforskning.
  • Elisabeth Tveito Johnsen (prosjektleder) Gudstjenester i konfirmasjonstiden (GIKT) 2013-2016. https://iko.no/forlaget/prismet-bok/gudstjenester-med-konfirmanter-prismetbok
  • Elisabeth Tveito Johnsen (project member), Learning and knowledge trajectories in congregations (LETRA), led by Geir Afdal at MF. 2010-2014. Supported by Church of Norway.
Emneord: Praktisk teologi, Levd religion, Religionspedagogikk, Menighetsforskning
Publisert 31. okt. 2017 08:49 - Sist endret 5. nov. 2020 10:27