Elisabeth Tveito Johnsen

Associate Professor - Fagseksjonen
Image of Elisabeth Tveito Johnsen
Norwegian version of this page
Phone +47-22850334
Username
Visiting address Blindernveien 9 Domus Theologica 0371 OSLO
Postal address Postboks 1023 Blindern 0315 OSLO

Academic interests

Write a few words here about your academic interests.

Courses taught

 • <Link to programme of study/course>
 • <Link to programme of study/course>
 • ...

Background

Brief presentation of previous work experience and education

Awards

 • <Name and link to prize 1, if any>
 • <Name and link to prize 1, if any>
 • ...

Appointments

 • <Title and (if applicable) link 1>
 • <Title and (if applicable) link 2>
 • ...

Positions held

 • <Name and link to position 1, if any>
 • <Name and link to position 2, if any>
 • ...

Partners

 

Publications

 • Johnsen, Elisabeth Tveito (2017). Fem versjoner av samme virkelighet, I: Elisabeth Tveito Johnsen (red.),  Gudstjenester med konfirmanter. En praktisk-teologisk dybdestudie med teoretisk bredde.  IKO - Verlag.  ISBN 9788282493185.  Kapittel.  s 17 - 24
 • Johnsen, Elisabeth Tveito (2017). Læringsmodus i gudstjenester, I: Elisabeth Tveito Johnsen (red.),  Gudstjenester med konfirmanter. En praktisk-teologisk dybdestudie med teoretisk bredde.  IKO - Verlag.  ISBN 9788282493185.  Kapittel.  s 39 - 74
 • Johnsen, Elisabeth Tveito (2017). Religionsvitenskapelig fornyelse med pedagogisk slagside. Teologisk Tidsskrift.  ISSN 1893-0263.  6(4), s 322- 337 . doi: 10.18261/issn.1893-0271-2017-04-04
 • Johnsen, Elisabeth Tveito; Angel, Sivert; Thomassen, Merete; Johannessen, Halvard & Øierud, Gunnfrid Ljones (2017). Feltbesøk i tre menigheter, I: Elisabeth Tveito Johnsen (red.),  Gudstjenester med konfirmanter. En praktisk-teologisk dybdestudie med teoretisk bredde.  IKO - Verlag.  ISBN 9788282493185.  Kapittel.  s 25 - 38
 • Johnsen, Elisabeth Tveito (2015). Teologi som ulike biter og deler. Ti år med trosopplæring i Den norske kirke.. Prismet.  ISSN 0032-8847.  66(3), s 125- 145
 • Johnsen, Elisabeth Tveito (2012). Hvordan medierer undervisningspreget trosopplæring kristen tro og tradisjon? - En Vygotskij-inspirert analyse av læringssituasjoner i Den norske kirkes trosopplæring. Teologisk Tidsskrift.  ISSN 1893-0263.  2, s 138- 166
 • Johnsen, Elisabeth Tveito & Schweitzer, Friedrich (2011). Was ist kritische Kindertheologie? Vergleichende Perspektiven aus Norwegen und Deutschland, I: Anton A. Bucher; Gerhard Büttner; Petra Freudenberg-Lötz & Martin Schreiner (red.),  "Gott gehört so ein bisschen zur Familie." Mit Kindern über Gluch und Heil nachdenken.  Calwer Verlag.  ISBN 978-3-7668-4193-3.  I.  s 25 - 36
 • Johnsen, Elisabeth Tveito (2010). Jesu Leiden, Tod und Auferstehung: Ostern als Thema der Glaubenserziehung. Eine kindertheologische Analyse. Zeitschrift für Pädagogik und Theologie.  ISSN 1437-7160.  3, s 210- 219
 • Johnsen, Elisabeth Tveito (2010). Jesu lidelse, død og oppsandelse en barneteologisk analyse av trosopplæring om påsken. Prismet.  ISSN 0032-8847.  61(1), s 19- 39
 • Johnsen, Elisabeth Tveito (2008). Barn og unges deltagelse i gudstjenesten som ekklesiologisk utfordring en diskursanalytisk refleksjon med utgangspunkt i to praksisfortellinger. Prismet.  ISSN 0032-8847.  59(4), s 247- 256
 • Johnsen, Elisabeth Tveito (2008). Barneteologi møter trosopplæring til gjensidig kritisk dialog. Prismet bok.  ISSN 1890-8829.  s 10- 33
 • Johnsen, Elisabeth Tveito (2008). Kontekstuell bibellesning i norske kirkelige kontekster. St. Sunniva: Forum for Norsk Kvinnelig Teologforening.  ISSN 0808-2901.  (4), s 253- 274

View all works in Cristin

 • Johnsen, Elisabeth Tveito (red.) (2017). Gudstjenester med konfirmanter. En praktisk-teologisk dybdestudie med teoretisk bredde. IKO - Verlag.  ISBN 9788282493185.  244 s.
 • Johnsen, Elisabeth Tveito (red.) (2007). Barneteologi og kirkens ritualer. Perspektiver på trosopplæring, barn og konfirmanter. Det praktisk-teologiske seminars skriftserie.  ISBN 978-82-91925-14-1.

View all works in Cristin

 • Johnsen, Elisabeth Tveito (2017). Vanlig og usedvanlig, I: Elisabeth Tveito Johnsen (red.),  Gudstjenester med konfirmanter. En praktisk-teologisk dybdestudie med teoretisk bredde.  IKO - Verlag.  ISBN 9788282493185.  Forord.  s 5 - 16
 • Lorensen, Marlene Ringgaard; Kaufman, Tone Stangeland; Sundberg, Carina; Angel, Sivert; Christensen, Pia Nordin; Fagermoen, Tron; Johnsen, Elisabeth Tveito; Myrelid, Pernilla & Rystad, Linn Sæbø (2017). Preaching in Times of the European ‘Refugee Crisis’: Scandinavian perspectives. International journal of homiletics.  ISSN 2366-7958.  2(1), s 74- 100
 • Johnsen, Elisabeth Tveito (2014). Religiøs læring i sosiale praksiser. En etnografisk studie av mediering, identifisering og forhandlingsprosesser i Den norske kirkes trosopplæring.. Acta Theologica. 52. Full text in Research Archive.
 • Johnsen, Elisabeth Tveito (red.) (2007). Elisabeth Tveito Johnsen (red.): Barneteologi og kirkens ritualer. Perspektiver på trosopplæring , barn og konfirmanter.

View all works in Cristin

Published June 19, 2017 12:19 PM - Last modified June 19, 2017 12:19 PM