Utdanningsstrategisk utvalg

Studiedekanen ivaretar det strategiske og faglige tilsynet med fakultetets utdanning i samråd med utdanningsstrategisk utvalg.

Utdanningsstrategisk utvalg består av programledere for fakultetets studieprogrammer og studentrepresentanter. Utvalget ledes av studiedekanen. Fra studieadministrasjonen møter studieleder og AKS-leder.

Utvalget har et særlig ansvar for følgende områder:

  • fakultetets utdanningspolitikk
  • fakultetets planer og budsjetter for grunnutdanning og etter- og videreutdanning
  • internasjonalisering i studieprogrammene
  • rekruttering til studieprogrammene

Kontaktperson for utdanningsstrategisk utvalg er studieleder Bjørn Erik Høvik Schjerverud.

Publisert 25. feb. 2010 14:52 - Sist endret 16. nov. 2020 09:01