Velkommen til Alumnidagene på Det teologiske fakultet

Det teologiske fakultet har tatt opp gamle tradisjoner, og arrangerer årlige treff for tidligere kandidater på alle våre studieprogram.

Vi håper å se mange av dere i seminarrom, på trappen, til lunsj og til middag disse dagene.

Kandidat-treff skal jo være en god blanding av faglig påfyll og begeistrete gjensyn og vi håper programmene vil svare til slike forventninger.

Jervell- og alumniseminar 2020

Jacob Jervell. Foto

15. oktober går årets Jervellseminar av stabelen. Temaet er "Det går bra til slutt? Avmakt, håp og forkynnelse".

Årets Jervell- og alumniseminar vil naturligvis ble preget av korona-pandemien. Samtidig vil vi rette oppmerksomheten mot problemstillinger som ikke bare angår akkurat denne pandemien, men mot spørsmål prester alltid må forholde seg til: avmakten overfor lidelsen og døden, tilværelsens rammer og det kristne håpet.

Alumni ved UiO

Gjennom UiO Alumni kan du holde kontakten med venner fra studietiden, eller du kan få nye sosiale og profesjonelle bekjentskaper. I tillegg får du mulighet til å holde deg oppdatert på hva som skjer ved UiO - både faglig og sosialt.