Alumni ved Det teologiske fakultet

Det teologiske fakultet har tatt opp gamle tradisjoner, og arrangerer årlige treff for tidligere kandidater på alle våre studieprogram.

Vi håper å se mange av dere i seminarrom, på trappen, til lunsj og til middag disse dagene.

Kandidat-treff skal jo være en god blanding av faglig påfyll og begeistrete gjensyn og vi håper programmene vil svare til slike forventninger.

Jervell- og alumniseminar 2021

Jacob Jervell. Foto

19. oktober går årets Jervellseminar av stabelen. Temaet er "Hvor ble det av kroppen? Når tro og teologi blir digitalt mediert".

Årets Jervell- og alumniseminar vil ta for seg en problemstilling som har eksistert lenge, men som ble særlig aktuell under pandemien: Hva skjer når trospraksisen forflyttes til internett? Hvordan påvirkes teologien når formidlingen skjer på de digitale medienes premisser? Risikerer vi tabloidisering? Hva skjer med sanseligheten, estetikken og materialiteten? Hva skjer med det fysiske fellesskapet mellom mennesker? Hva skjer med kroppen? Har vi glemt hvor viktig sammenheng mellom kropp og religion var før pandemien kom?

Alumni ved UiO

Gjennom UiO Alumni kan du holde kontakten med venner fra studietiden, eller du kan få nye sosiale og profesjonelle bekjentskaper. I tillegg får du mulighet til å holde deg oppdatert på hva som skjer ved UiO - både faglig og sosialt.

Kommende arrangement på TF

17 juni
11:15, Faculty Library, Domus Theologica
17 juni
11:15, Teologisk bibliotek
22 aug.
10:15, Teologisk bibliotek