Helse, miljø og sikkerhet på Det teologiske fakultet

Vi tar HMS på alvor. Ved Det teologiske fakultet står HMS sentralt i arbeidet for å utvikle en organisasjon og kollegial samhandling som tjener kunnskapsutvikling og produktivitet.

HMS-mål ved Det teologiske fakultet

Målene for HMS-arbeidet ved Det teologiske fakultet er

  • Et arbeidsmiljø som utfordrer og gir omsorg
  • Et styrket læringsmiljø og studiesosialt miljø i samarbeid med studentutvalget

Det teologiske fakultet har en HMS-koordinator, Tone Vold-Sarnes, som tar i mot henvendelser om arbeidsmiljøet. I det daglige skal henvendelser rettes hit eller til nærmeste leder.

KORONAVIRUS: informasjon fra UiO

 

FRONT- Et prosjekt for å fremme likestilling og kjønnsbalanse

Bildet kan inneholde: rød, produkt, linje, sirkel, illustrasjon.Sammen med Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet og Naturhistorisk museum deltar Det teologiske fakultet i tiltaksprosjektet FRONT.

Gjennom ny kunnskap, læring og innovative tiltak jobber FRONT-prosjektet for en langsiktig og bærekraftig organisasjons- og kulturendring, hvor like muligheter for kvinner og menn er en normal del av forskningstilværelsen. Les mer om prosjektet.

 

UiOs sider om Helse, miljø og sikkerhet.

HMS-kurs som tilbys ved UiO.

Nødnummer

Brann: 110
Politi: 112
Ambulanse: 113

Vakt- og alarmsentral UiO

22 85 66 66

 

Hjelp til førstehjelp
113.no

 

Sikkerhet
forebygging og akutt
sikresiden.no