Helse, miljø og sikkerhet på Det teologiske fakultet

HMS-arbeidet skal sikre ansatte og studenter en helsefremmende og meningsfylt arbeidssituasjon. Dette innebærer et arbeidsmiljø som sikrer full trygghet mot fysiske og psykiske skadevirkninger.

På den sikre siden

Sikresiden.no er eit mobiltilpassa nettsted som gir informasjon om kva du skal gjere når og hvis noko skjer. Leiinga ved UiO oppfordrar alle ansatte og studentar til å lagre siden på din mobil og sette deg godt inn i innhaldet.

Nødnummer

  • Brann: 110
  • Politi: 112
  • Ambulanse: 113

Vakt- og alarmsentral UiO: 22 85 66 66

Ring nødetatene først, deretter vakt- og alarmsentralen.