Lokal beredskapsplan

Det teologiske fakultets lokale beredskapsplan beskriver tiltak og ansvarlige ved hendelser hvor det er et behov for krisehåndtering.

Last ned lokal beredskapsplan

Hva gjør du ved krisehendelser?

Ved ulykker eller farlige situasjoner skal du ringe Vakt- og alarmsentralen ved UiO på 22856666 (døgnbemannet), alternativt kontakte brannvesen/politi/ambulanse.

Les mer om hva du bør gjøre i akutte situasjoner på sikresiden.no. Siden gir også tips om hvordan du kan forberede deg på eller forebygge ulike farlige eller truende situasjoner https://www.sikresiden.no/list/preventive.

Beredskapsledelse på Det teologiske fakultet

Fakultetet har en beredskapsgruppe på 10-11 personer. Beredskapen ledes av dekanen.

 

Publisert 23. mai 2012 15:14 - Sist endret 15. jan. 2019 10:14