Lokal beredskapsplan

Det teologiske fakultets lokale beredskapsplan beskriver tiltak og ansvarlige ved hendelser hvor det er et behov for krisehåndtering.

Last ned lokal beredskapsplan

Hva gjør du ved krisehendelser?

Ved ulykker eller farlige situasjoner skal du ringe Vakt- og alarmsentralen ved UiO på 22856666 (døgnbemannet), alternativt kontakte brannvesen/politi/ambulanse.

Les mer om hva du bør gjøre i akutte situasjoner på sikresiden.no. Siden gir også tips om hvordan du kan forberede deg på eller forebygge ulike farlige eller truende situasjoner https://www.sikresiden.no/list/preventive.

Beredskapsgruppen på Det teologiske fakultet

Tittel/Stilling Navn Telefon Mobil
Dekan Leder: Aud Valborg Tønnessen 22850339 99383605
Fakultetsdirektør Dag Myhre-Nielsen 22850309 90851904
Assisterende direktør Ingunn Maria Gjørva 22850347 90921976
Prodekan Hallgeir Elstad 22850340 90035470
Områdeleder Rune Greaker 22855763 99168479

 

Publisert 23. mai 2012 15:14 - Sist endret 12. okt. 2018 10:34