Systematisk HMS-arbeid ved fakultetet

Hvert år utfører vi faste oppgaver knyttet til det systematiske HMS-arbeidet. Oversikten viser når du kan forvente at hver enkelt oppgave utføres.

Systematisk HMS-arbeid følger en årlig syklus. Illustrasjon: UiO

Vernerunder

  • Vernerunde blir gjennomført årlig.
  • Ansvarlig person er fakultetsdirektør.
  • Tiltaksplan blir lagt frem for LAMU i første møte etter gjennomføring.

Kartlegging, risikovurdering, internrevisjon og avviksbehandling

Gjennomføres ved:

  • Behov
  • Beskjed fra UiO sentralt
  • Tilsyn utenfra

Tiltaksplaner blir utarbeidet av ledelsen når eventuelle forhold blir avdekket.

Publisert 9. feb. 2022 14:22 - Sist endret 9. feb. 2022 14:25