Sivert Angel

Professor

Fagprofil

Kirkehistorie, praktisk teologi

Lutherstudier, reformasjonsstudier, pietisme, homiletikk

 

Undervisning

https://www.uio.no/studier/emner/teologi/tf/TFF1001/index.html

https://www.uio.no/studier/emner/teologi/tf/TEOL2500/index.html

TEOL2004 Martin Luther og 1500-tallets teologiske stridigheter

https://www.uio.no/studier/emner/teologi/tf/TEOL4020/index.html

Bakgrunn

Cand.theol, Universitetet i Oslo 1998, Ph.D. med avhandlingen The religious Pedagogic of Lucas Osiander (1534 - 1604), Universitetet i Oslo 2011

2020 - Professor, kirkehistorie og praktisk teologi, Universitetet i Oslo

2017- 2020 1. amanuensis, kirkehistorie og praktisk teologi, Universitetet i Oslo

2014 - 2016 Rektor, Det praktisk-teolgiske seminar

2010 - 2016 1. amanuensis, Det praktisk-teolgiske seminar

2006 - 2010 Stipendiat, Universitetet i Oslo

2000 - 2006 Kapellan i Frogner menighet, Den norske kirke

1999 - 2000 Stasjonsprest Gardermoen flystasjon

Samarbeid

2016 - 2019 Lutherische Orthodoxie revisited, ledet fra Universitetet i Erfurt ved Sascha Salatowsky, finansiert av Det tyske forskningsrådet (DFG)

2015 - 2018 Tracing the Jerusalem Code, ledet fra Det teologiske Menighetsfakultet ved Kristin Aavitsland, finansiert av Det norske forskningsrådet

2015 - 2017 Preaching in the “refugee crises”, Ledet fra Universitetet i Leipzig ved Alexander Deeg, finansiert av Thyssen - stiftelsen

2013 - 2015 Gudstjenester med konfirmanter, ledet fra Det praktisk-teologiske seminar ved Elisabeth Tveito Johnsen, finansiert av Kirkerådet

2010 - 2013 Death in Early Protestant Culture, ledet fra Universitetet i Oslo ved Tarald Rasmussen, finansiert av Det norske forskningsrådet

2009 - 2012 Eksempelets makt, University of Oslo ved Anne Eriksen, finansiert av Humanistisk fakultet, Universitetet i Oslo

 

Emneord: Kirkehistorie, Praktisk teologi, Lutherstudier, Reformasjonsstudier, Homiletikk

Publikasjoner

 • Angel, Sivert (2021). Topos and Topography: Jerusalem in the Memory of Christian III, King of Denmark–Norway. I Oftestad, Eivor Andersen & Haga, Joar (Red.), Tracing the Jerusalem Code. Volume 2: The Chosen People. Christian Cultures in Early Modern Scandinavia (1536-ca. 1750). Walter de Gruyter (De Gruyter). ISSN 978-3-11-063487-7. s. 97–118. doi: 10.1515/9783110639452-007. Fulltekst i vitenarkiv
 • Angel, Sivert (2019). Was there a Protestant Fearlessness in Face of Death? The Rhetoric of Hell in Nordic 16th Century Preaching. I Angel, Sivert; Elstad, Hallgeir & Oftestad, Eivor Andersen (Red.), Were We Ever Protestants? : Essays in Honour of Tarald Rasmussen. Walter de Gruyter (De Gruyter). ISSN 978-3-11-059828-5. doi: 10.1515/9783110600544-005.
 • Angel, Sivert & Johnsen, Elisabeth Tveito (2019). Preaching and political debate on refugees. A “tyranny of goodness”? Studia Theologica - Nordic Journal of Theology. ISSN 0039-338X. 73(1), s. 60–88. doi: 10.1080/0039338X.2019.1596978.
 • Angel, Sivert (2018). Kroppen i skandinavisk forkynnelse om oppstandelsen på 1500-tallet. Svenskt Gudstjänstliv. ISSN 0280-9133. 93, s. 85–122. Fulltekst i vitenarkiv
 • Angel, Sivert (2017). Talerens troverdighet i prekener for konfirmanter. I Johnsen, Elisabeth Tveito (Red.), Gudstjenester med konfirmanter. En praktisk-teologisk dybdestudie med teoretisk bredde. IKO - Verlag. ISSN 9788282493185. s. 75–118.
 • Johnsen, Elisabeth Tveito; Angel, Sivert; Thomassen, Merete; Johannessen, Halvard & Øierud, Gunnfrid Ljones (2017). Feltbesøk i tre menigheter. I Johnsen, Elisabeth Tveito (Red.), Gudstjenester med konfirmanter. En praktisk-teologisk dybdestudie med teoretisk bredde. IKO - Verlag. ISSN 9788282493185. s. 25–38.
 • Angel, Sivert (2015). Preachers as Paul: Learning and Exemplarity in Lutheran Funeral Sermons. A Motif - Perspective on Faith and Works in Face of Death. I Rasmussen, Tarald & Flæten, Jon Øygarden (Red.), Preparing for Death, Remembering the Dead. Vandenhoeck & Ruprecht. ISSN 978-3-525-55082-3. s. 173–198. doi: 10.13109/9783666550829.173.
 • Angel, Sivert (2014). Ordet og prekenen. I Hellemo, Geir Tryggve (Red.), Gudstjeneste på ny. Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-02307-6. s. 50–70.
 • Angel, Sivert (2013). Hva kan dagens trosopplæring lære av tidligere tiders lutherske katekismeundervisning? I Haga, Joar & Alfsvåg, Knut (Red.), "Hva betyr det?" Luthers katekisme i trosopplæringen. IKO forlaget. ISSN 9788282491082. s. 19–30.
 • Angel, Sivert (2010). Den tyske likprekenens eksempler endringer i eksemplenes religiøse funksjon på slutten av 1500-tallet. Tidsskrift for kulturforskning. ISSN 1502-7473. 9(2), s. 5–17.

Se alle arbeider i Cristin

 • Angel, Sivert; Elstad, Hallgeir & Oftestad, Eivor Andersen (2019). Were We Ever Protestants? : Essays in Honour of Tarald Rasmussen. Walter de Gruyter (De Gruyter). ISBN 978-3-11-059828-5.
 • Angel, Sivert (2014). The Confessionalist Homiletics of Lucas Osiander (1534-1604). A Study of a South-German Lutheran Preacher in the Age of Confessionalization. Mohr Siebeck. ISBN 978-3-16-153467-6. 306 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Angel, Sivert (2019). Were We Evere Protestants? Essays in Honour of Tarald Rasmussen. I Angel, Sivert; Elstad, Hallgeir & Oftestad, Eivor Andersen (Red.), Were We Ever Protestants? : Essays in Honour of Tarald Rasmussen. Walter de Gruyter (De Gruyter). ISSN 978-3-11-059828-5.
 • Lorensen, Marlene Ringgaard; Kaufman, Tone Stangeland; Sundberg, Carina; Angel, Sivert; Christensen, Pia Nordin & Fagermoen, Tron [Vis alle 9 forfattere av denne artikkelen] (2017). Preaching in Times of the European ‘Refugee Crisis’: Scandinavian perspectives. International Journal of Homiletics. ISSN 2366-7958. 2(1), s. 74–100.
 • Angel, Sivert (2016). Why did Jesus Calm the Storm? Miracles as a Homiletic Resources – A Study of Sermons on Matthew 8:23-27 by Augustin, Luther and Bonhoeffer.
 • Angel, Sivert (2016). En kristelig preken over den ærverdige D. Martin Luthers lik og begravelse. I Aschim, Per Kristian & Rasmussen, Tarald (Red.), Reformasjon nå : Luther som utfordring og ressurs for Den norske kirke. Eide forlag. ISSN 978-82-514-0822-6. s. 241–247.
 • Angel, Sivert (2011). The Religious Pedagogic of Lucas Osiander (1534 - 1604). Unipub.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 2. jan. 2017 13:27 - Sist endret 4. nov. 2020 09:14