Sivert Angel

Professor

Fagprofil

Kirkehistorie, praktisk teologi

Lutherstudier, reformasjonsstudier, pietisme, homiletikk

 

Undervisning

https://www.uio.no/studier/emner/teologi/tf/TFF1001/index.html

https://www.uio.no/studier/emner/teologi/tf/TEOL2500/index.html

TEOL2004 Martin Luther og 1500-tallets teologiske stridigheter

https://www.uio.no/studier/emner/teologi/tf/TEOL4020/index.html

Bakgrunn

Cand.theol, Universitetet i Oslo 1998, Ph.D. med avhandlingen The religious Pedagogic of Lucas Osiander (1534 - 1604), Universitetet i Oslo 2011

2020 - Professor, kirkehistorie og praktisk teologi, Universitetet i Oslo

2017- 2020 1. amanuensis, kirkehistorie og praktisk teologi, Universitetet i Oslo

2014 - 2016 Rektor, Det praktisk-teolgiske seminar

2010 - 2016 1. amanuensis, Det praktisk-teolgiske seminar

2006 - 2010 Stipendiat, Universitetet i Oslo

2000 - 2006 Kapellan i Frogner menighet, Den norske kirke

1999 - 2000 Stasjonsprest Gardermoen flystasjon

Samarbeid

2016 - 2019 Lutherische Orthodoxie revisited, ledet fra Universitetet i Erfurt ved Sascha Salatowsky, finansiert av Det tyske forskningsrådet (DFG)

2015 - 2018 Tracing the Jerusalem Code, ledet fra Det teologiske Menighetsfakultet ved Kristin Aavitsland, finansiert av Det norske forskningsrådet

2015 - 2017 Preaching in the “refugee crises”, Ledet fra Universitetet i Leipzig ved Alexander Deeg, finansiert av Thyssen - stiftelsen

2013 - 2015 Gudstjenester med konfirmanter, ledet fra Det praktisk-teologiske seminar ved Elisabeth Tveito Johnsen, finansiert av Kirkerådet

2010 - 2013 Death in Early Protestant Culture, ledet fra Universitetet i Oslo ved Tarald Rasmussen, finansiert av Det norske forskningsrådet

2009 - 2012 Eksempelets makt, University of Oslo ved Anne Eriksen, finansiert av Humanistisk fakultet, Universitetet i Oslo

 

Emneord: Kirkehistorie, Praktisk teologi, Lutherstudier, Reformasjonsstudier, Homiletikk
Publisert 2. jan. 2017 13:27 - Sist endret 4. nov. 2020 09:14