Utenlandsreiser og feltarbeid

På denne siden finner du informasjon om hvordan ansatte, ph.d.-kandidater og studenter skal forholde seg når det gjelder feltarbeid og utenlandsreiser knyttet til jobb og studier. 

Det er utviklet rutiner for å ivareta ansattes og studenters sikkerhet i tilknytning til feltarbeid og utenlandsreiser, og sikre at institusjonen har tilstrekkelig med informasjon dersom uheldige situasjoner skulle oppstå. 

Både ansatte, ph.d.-kandidater og studenter skal fylle ut feltkort i forkant av alt feltarbeid. Dersom feltarbeidet skal foregå i et høyrisikoland må det gjøres en risikovurdering. Ved gjennomføring av intervjuer skal det også fylles ut et feltkort dersom disse intervjuene skal foregå med potensielt farlige personer, eller i potensielt farlige situasjoner eller steder. Det må også gjennomføres en risikovurdering. Dette er for å sikre at feltarbeid og intervjuer følger reglene for helse, miljø og sikkerhet (HMS). Feltkortene fylles ut via lenker til nettskjemaer som du finner lenger nede på siden. Skjema for risikovurdering lastes opp i feltkortet der dette er relevant. 

Ansatte skal ved gjennomføring av utenlandsreiser alltid sørge for at informasjon om hvor de befinner seg er tilgjengelig for ledelsen dersom det skulle oppstå behov for å vite dette. Risikovurdering må gjennomføres ved reiser til høyrisikoland. Det er ikke bare fysisk sikkerhet som skal ivaretas, men også risiko ved bruk av IT-utstyr. Det samme gjelder studenter og eksternfinansierte ph.d.-kandidater ved studierelaterte reiser til utlandet.

Utenlandsreiser

Informasjon om utenlandsreiser skal registreres i et eget nettskjema. Det gjelder både ansatte, studenter og ph.d.-kandidater. Dersom reisen går til et høyrisikoland skal det foretas en egen risikovurdering i eget skjema. Ansatte skal også legge informasjon om destinasjon i Outlook. Alle bør dessuten legge jobb- og studierelaterte utenlandsreiser inn i UDs app "Reiseklar"

Feltkort for feltansvarlig

Skjemaet skal fylles ut av alle feltansvarlige som skal på feltarbeid knyttet til arbeid eller studier. 

Lenke

Feltkort for feltdeltager

Skjemaet skal fylles ut av alle feltdeltagere som skal på feltarbeid knyttet til studier

Lenke

Feltkort for intervju

Feltkortet er et skjema som skal fylles ut av alle som gjennomfører intervjuer som en del av sitt feltarbeid. 

Lenke

Reiser til høyrisikoland

Skjema for risikovurdering skal fylles ut ved reiser til høyrisikoland. Dette gjelder både feltarbeid og andre utenlandsreiser knyttet til arbeid og studier.  UDs reiseråd legges til grunn for hva som defineres som høyrisikoland.