Tall og fakta

Nøkkeltall for 2016

Vitenskapelige publikasjoner 74
Antall registrerte studenter 349
Antall kandidater på ph.d.-programmet 30
Vitenskapelige årsverk 39,4
Administrative årsverk 12,3
Profesjonsstudier 1
Masterprogram 6
Bachelorprogram 2

 

Publisert 29. mai 2012 12:00 - Sist endret 13. sep. 2016 09:42