Studieprogrammer

Det teologiske fakultetet tilbyr spennende studieprogrammer som leder til bachelor- og mastergrader. Informasjon om hvordan du søker opptak finner du på nettsidene til det enkelte program.

Profesjonsstudium

Studieprogrammer som ikke tar opp nye studenter