Teologiske islamstudier

Teologiske islamstudier er en viktig del av fakultetets satsning på interreligiøse studier. Universitetet i Oslo er gjennom dette ett av få, ledende universiteter i Europa som har et slikt tilbud.

Teologiske islamstudier gis som studieemner på bachelor- og masterprogrammene i religion og samfunn. Noen emner kan også tas enkeltvis dersom det er ledig kapasitet. 

Se oversikt over islamemner som ble undervist våren 2020.
Les også intervju med faglærerne om de nye emnene som ble lansert våren 2019

Les mer om bachelorprogrammet i religion og samfunn
Les mer om masterprogrammet i religion og samfunn

Kontaktinformasjon:

For faglige spørsmål: 
Professor Oddbjørn Leirvik
o.b.leirvik@teologi.uio.no 

For praktiske spørsmål: 
Seniorrådgiver Brynjulv Norheim
aks-admin@teologi.uio.no

Mer om studiene

  • De fleste av disse emnene tilbys med forelesninger hver uke i studieåret. Vi arbeider for å gjøre noen av emnene samlingsbaserte slik at de lettere kan tas av folk i arbeid. 
  • I tillegg til at emnene inngår i religion og samfunnsprogrammene vurderer fakultetet å utvikle egne studieprogram innenfor islamstudier. 
  • Følg med på emnesiden for hvert enkelt emne for oppdatert informasjon. 
  • For å ta studieemner  kreves generell studiekompetanse (GSK) eller tilsvarende (realkompetanse). Merk at om du får godkjent realkompetanse må du likevel dokumentere kompetanse i norsk og engelsk.  
  • Alle kursene er gratis, men man må betale semesteravgift i det semesteret man tar kursene, for tiden kr. 640,-.  

Faglærere

Oddbjørn Leirvik

Professor i interreligiøse studier

Anne Hege Grung

Førsteamanuensis i praktisk teologi og interreligiøse studier

Safet Bektovic

Førsteamanuensis i teologiske islamstudier

Nina Hoel

Førsteamanuensis i religion og samfunn/
interreligiøse studier

Tonje Baugerud

Phd-stipendiat

Naveed Baig

Phd-stipendiat

Farhan Shah

Phd-stipendiat

Serena Norlemann Baldari

Phd-stipendiat

Bakgrunn

Det teologiske fakultet har tradisjonelt undervist i kristen teologi, og utdannet prester til tjeneste i Den norske kirke. Fra 1990 har fakultetet også tilbudt kristendoms- og religionsstudier i et videre perspektiv. Vårt varemerke innenfor religionsstudier er det vi kaller «interreligiøse studier». 

Interreligiøse studier handler om alt det som skjer mellom religionene. Fakultetet legger særlig vekt på forholdet mellom islam og kristendom og utfordringene til religionsdialog i dagens samfunn.

Fra 2010 har Universitetet i Oslo gitt fakultetet muligheter til å bygge ut et eget studietilbud i islam. Utvidede islamstudier er også et aspekt ved de nye rammebetingelsene som myndighetene gav fakultetet i 2018 til utdanning av religiøse ledere. 

I tråd med fakultetets tradisjon som et teologisk fakultet kaller vi vårt studietilbud i islam for «teologiske islamstudier».