Etter- og videreutdanning ved Det teologiske fakultet

Kristendommens historie i trosopplæringen

På ekskursjon til Wittenberg vil du lære å relatere artefakter og konkrete historiske steder til betydningsfulle hendelser i kirkehistorien.

Religiøse Ledere modul 3: Moralsk og religiøs rådgivning

Innføring i religiøs rådgivningspraksis og sjelesorg, med utgangspunkt i ulike religiøse tradisjoner. For religiøse ledere med utenlandsk bakgrunn.

Pågående kurs - Arbeidsveilederutdanning (AVU)

  • Praktiske veiledningsferdigheter til å igangsette, organiserer og gjennomføre arbeidsveiledning
  • Dialogisk kompetanse basert på teorier om arbeidsveiledning og historikken til AVU
  • Kjennskap til mangfoldet av veiledningstradisjoner
  • Endrings- og utviklingskompetanse knyttet til veiledningssituasjoner

Pågående kurs - Dialogpilotene

  • Hvordan bidra til gode verktøy for samtaler om tro, livssyn og identitet, i skolene og i andre sammenhenger der ungdom, gjerne med ulik bakgrunn, møtes?
  • Vi utdanner unge voksne fra forskjellige tros- og livssynstradisjoner i østlandsområdet til kompetente og aktive dialogarbeidere
  • Hvordan oppøve evnen til å føre dialog i praksis, i møte med unge med ulik kulturell og religiøs/livssynsmessig bakgrunn.

Arrangement ved TF

21 aug.
10:00, Teologisk bibliotek
28 okt.