Etter- og videreutdanning ved Det teologiske fakultet

Tro og bekjennelse. Et fordypningsemne i dogmatikk og samtidsteologi

Kurset vil kunne drøfte samtidsteologiske anliggender ut fra faglig fordypende refleksjon i dogmatiske temaer. Ekskursjon til Strassburg inngår (Illustrasjonsfoto: Colourbox.no)

Religiøse Ledere modul 3: Moralsk og religiøs rådgiving

Kurset gir en innføring i åndelig og eksistensiell omsorg ved samtale, og tar utgangspunkt i nyere norsk religiøs rådgivningspraksiser og –sjelesorg.

Bibelen i trosopplæringen - tekster og lesninger

Kurset arbeider vi med bibeltekster og –lesninger med særskilt blikk for praksisfeltet: trosopplæring med barn og ungdom.

Kurs med enkeltemneopptak

Ved ledig kapasitet tilbys noen programemner for enkeltemneopptak. Les mer på emnesidene til det enkelte emne for å søke om opptak.

For høsten 2020 gjelder dette for følgende masteremner:

 

- RESA4215 Islamsk sosialetikk

- LES4200 Religiøst og livssynsbasert lederskap i en norsk kontekst

- LES4600 Dialog og profesjonelle samtaler i et tros- og livssynspluralt samfunn

- TEOL4460 Hope and Eschatology

 

Studer åndelig og eksistensiell omsorg

Pågående kurs - Dialogpilotene 2020-21

  • Hvordan bidra til gode verktøy for samtaler om tro, livssyn og identitet, i skolene og i andre sammenhenger der ungdom, gjerne med ulik bakgrunn, møtes?
  • Vi utdanner unge voksne fra forskjellige tros- og livssynstradisjoner i østlandsområdet til kompetente og aktive dialogarbeidere
  • Hvordan oppøve evnen til å føre dialog i praksis, i møte med unge med ulik kulturell og religiøs/livssynsmessig bakgrunn.

Kontakt

Avdelingsleder Brynjulv Norheim

TF:EVU

dekorasjonsbilde av notatblokk med påskriften lifelong learning

Illustrasjonsfoto: Colorbox.com

Arrangement ved TF