Etter- og videreutdanning ved Det teologiske fakultet

Profesjonsetikk, kristen tro og livstolkning i møte med barn og unge 2021

Emnet gir en innføring i kristendommens trosinnhold og profesjonsetikk for alle som jobber med barn og ungdom i kirka og religiøse organisasjoner.

Kurs med enkeltemneopptak

Ved ledig kapasitet tilbys noen programemner for enkeltemneopptak. Les mer på emnesidene til det enkelte emne for å søke om opptak.

For våren 2021 gjelder dette for følgende masteremner:

Studer åndelig og eksistensiell omsorg

Pågående kurs - Dialogpilotene 2020-21

  • Hvordan bidra til gode verktøy for samtaler om tro, livssyn og identitet, i skolene og i andre sammenhenger der ungdom, gjerne med ulik bakgrunn, møtes?
  • Vi utdanner unge voksne fra forskjellige tros- og livssynstradisjoner i østlandsområdet til kompetente og aktive dialogarbeidere
  • Hvordan oppøve evnen til å føre dialog i praksis, i møte med unge med ulik kulturell og religiøs/livssynsmessig bakgrunn.

Kontakt

Avdelingsleder Brynjulv Norheim

TF:EVU

dekorasjonsbilde av notatblokk med påskriften lifelong learning

Illustrasjonsfoto: Colorbox.com

Arrangement ved TF