Etter- og videreutdanning ved Det teologiske fakultet

Religiøse Ledere modul 3 høsten 2022: Verdier, dialog og religiøst lederskap

Kurset gir en innføring i åndelig og eksistensiell omsorg ved samtale, og tar utgangspunkt i ulike religiøs rådgivningspraksiser og –sjelesorg i nyere norsk sjelesorgtenkning og filosofisk tenkning omkring dialogisk samtale.

Arbeidsveilederutdanning 2022-25

AVU 2022-25 gir deg kompetanse til å være arbeidsveileder i Den norske kirke.(Illustrasjonsfoto: Colourbox.no)

Pilegrim i historie og samtid (2022 vår/høst))

På ekskursjon til Kirkwall på Orknøyene vil du lære om aktuell pilegrimsforskning og -teologi med utgangspunkt i den nye pilegrimsleden St. Magnus Way (Illustrasjonsfoto: Colourbox.no)

Kurs med enkeltemneopptak

Ved ledig kapasitet tilbys noen programemner for enkeltemneopptak.
Les mer på emnesidene til det enkelte emne for å søke om opptak.

For høsten 2022 er det ingen masteremner som tilbys.

 

Pågående kurs - Dialogpilotene 2021-22

  • Hvordan bidra til gode verktøy for samtaler om tro, livssyn og identitet, i skolene og i andre sammenhenger der ungdom, gjerne med ulik bakgrunn, møtes?
  • Vi utdanner unge voksne fra forskjellige tros- og livssynstradisjoner i østlandsområdet til kompetente og aktive dialogarbeidere
  • Hvordan oppøve evnen til å føre dialog i praksis, i møte med unge med ulik kulturell og religiøs/livssynsmessig bakgrunn.

Kontakt

Avdelingsleder Brynjulv Norheim

TF:EVU

dekorasjonsbilde av notatblokk med påskriften lifelong learning

Illustrasjonsfoto: Colorbox.com

Arrangement ved TF

10 okt.
14:15, Scene HumSam, Georg Sverdrups hus
19 okt.
10:00, Faculty Library, Domus Theologica