Etter- og videreutdanning ved Det teologiske fakultet

Spesialprest i livssynsåpent samfunn

Kurset tilbyr kompetanse på det å være spesialprest i et livssynsåpent samfunn (Illustrasjonsfoto: Colourbox.no)

Religiøse Ledere modul 1: Religion, lovgivning og menneskerettigheter

Kurset gir innføring i religionsrelatert lovgivning i Norge samt temaet menneskerettigheter og religion.

Ledelse, roller og samspill i menighetene

Et tverrfaglig kurs om ledelse i menighetene. TF har gjennomføringsansvar for region vest - Bjørgvin, Stavanger, Agder-Telemark

Kurs med enkeltemneopptak

Ved ledig kapasitet tilbys noen programemner for enkeltemneopptak. Les mer på nettsidene.

For høsten 2019 gjelder dette for følgende masteremner:

LES4200 – Religiøst og livssynsbasert lederskap i en norsk kontekst
LES4600 – Dialog og profesjonelle samtaler i et tros- og livssynspluralt samfunn

Pågående kurs - Dialogpilotene 2019-2020

  • Hvordan bidra til gode verktøy for samtaler om tro, livssyn og identitet, i skolene og i andre sammenhenger der ungdom, gjerne med ulik bakgrunn, møtes?
  • Vi utdanner unge voksne fra forskjellige tros- og livssynstradisjoner i østlandsområdet til kompetente og aktive dialogarbeidere
  • Hvordan oppøve evnen til å føre dialog i praksis, i møte med unge med ulik kulturell og religiøs/livssynsmessig bakgrunn.

Kontakt

Avdelingsleder Brynjulv Norheim

TF:EVU

dekorasjonsbilde av notatblokk med påskriften lifelong learning

Illustrasjonsfoto: Colorbox.com

Arrangement ved TF