Etter- og videreutdanning ved Det teologiske fakultet

Religiøse Ledere modul 1: Religion, lovgivning og menneskerettigheter

Kurset tar for seg religionens plass i det norske samfunnet, religion og norsk lovgivning, samt forholdet mellom religion og menneskerettigheter

Pilegrim i historie og samtid (2022 vår/høst))

På ekskursjon til Kirkwall på Orknøyene vil du lære om aktuell pilegrimsforskning og -teologi med utgangspunkt i den nye pilegrimsleden St. Magnus Way (Illustrasjonsfoto: Colourbox.no)

Dialogpilot 2021-2022

Dialogpilotene inviterer til ny kursrunde!

Kurs med enkeltemneopptak

Ved ledig kapasitet tilbys noen programemner for enkeltemneopptak. Les mer på emnesidene til det enkelte emne for å søke om opptak.

For våren 2022 gjelder dette for følgende masteremner:

Studer åndelig og eksistensiell omsorg

Pågående kurs - Dialogpilotene 2021-22

  • Hvordan bidra til gode verktøy for samtaler om tro, livssyn og identitet, i skolene og i andre sammenhenger der ungdom, gjerne med ulik bakgrunn, møtes?
  • Vi utdanner unge voksne fra forskjellige tros- og livssynstradisjoner i østlandsområdet til kompetente og aktive dialogarbeidere
  • Hvordan oppøve evnen til å føre dialog i praksis, i møte med unge med ulik kulturell og religiøs/livssynsmessig bakgrunn.

Kontakt

Avdelingsleder Brynjulv Norheim

TF:EVU

dekorasjonsbilde av notatblokk med påskriften lifelong learning

Illustrasjonsfoto: Colorbox.com

Arrangement ved TF

03 feb.
16:15, Auditorium 1, Georg Sverdrups hus
17 feb.