Oddbjørn Birger Leirvik

Bilde av Oddbjørn Birger Leirvik
English version of this page
Telefon +47 22850363
Mobiltelefon +47 97173541
Brukernavn
Besøksadresse Blindernveien 9 Domus Theologica 0371 Oslo
Postadresse Postboks 1023 Blindern 0315 Oslo

Faglege interesser

Eg er professor emeritus i interreligiøse studiar og har vore knytt til Det teologiske fakultet sidan 1996, som fast tilsett sidan 2005, og som emeritus frå 2021. Mine forskingsfelt er kristen-muslimske relasjonar; islamstudiar; religionsdialog; interreligøs universitetsteologi; religionskritikk; religionspolitikk.

Sjå fagsider om interreligiøse studiar og islamsk teologi ved TF.

Undervisning

Frå 2015-2018 var eg studiedekan ved Det teologiske fakultet.

Før dette var eg programleiar for masterstudiet (2006-) og bachelorstudiet (2010-) i Religion og samfunn.

Frå 2007 til 2021 har eg vore fagleg ansvarleg for fakultetets interreligiøse etter- og vidareutdanningskurs for religiøse leiarar, og i perioden 2018-2020 medlem av arbeidsgruppa for fakultetet si satsing på utdanning for religiøse leiarar og islamsk teologi.

Jf. oversikt over interreligiøse studieemne ved fakultetet.

Forskingsnettverk

 • Forskargruppa Interreligiøse studiar og islamsk teologi, Det teologiske fakultet - leiar (2010-2021)
 • Religion i pluralistiske samfunn (PluRel), tverrfakultært forskingsområde ved Universitetet i Oslo - fagleg leiar 2011-2013
 • European Society for Intercultural Theology and Interreligious Studies (ESITIS) - styremedlem 2005-2013, leiar 2011-2013
 • Culcom (2005-2010), Universitetet i Oslo - medlem av den sentrale forskargruppa

Bakgrunn

Eg har tidligare vore prosjektleiar for interreligiøse studiar ved Det teologiske fakultet (2002-2005), stipendiat same stad (1996-2001), prest ved og leiar for dialogsenteret Emmaus (1993-1996), prest i Paulus kirke i Oslo (1984-1993), og studentprest/generalsekretær i Norges Kristelige Studentforbund (1979-1983).

Frå byrjinga av 1990-talet har eg vore engasjert i oppbygging av ulike fora for religionsdialog i Norge. Eg var mellom initiativtakarane til Kontaktgruppa for Mellomkyrkjeleg Råd og Islamsk Råd og var leiar/medlem av gruppa frå starten i 1993 til 2008. Eg var også involvert i utviklinga av dialogsenteret Emmaus (no: Kirkelig dialogsenter) frå byrjinga av 1990-talet og i organiseringa av dei store trus- og livssynsdialogane ved Nansenskolen mellom 1992 og 1997 ("Fellesskapsetikk i et flerkulturelt Norge" og "Religion, livssyn og menneskerettigheter i Norge"). Eg var medlem av styret for Oslokoalisjonen for tros- og livssynsfrihet frå 2000 til 2008.

Verv

 • 2014-: Medlem av Kontaktgruppa for Den norske kyrkja og Human-Etisk Forbund
 • 2011-2013: Medlem av Kontaktgruppa for Den norske kyrkja og Buddhistforbundet
 • 2008-2017: Medlem av redaksjonen for tidsskriftet Kirke og Kultur; vitskapleg redaktør 2010-2017
 • 2011-2013: Fagleg leiar for UiOs tverrfaglege forskingsområde Religion i pluralistiske samfunn (PluRel)
 • 2010-2012: Medlem av det statlege Tros- og livssynspolitisk utvalg
 • 2008-2015: Medlem av Teologisk Nemnd under Mellomkyrkjeleg Råd for Den norske kyrkja
 • 2005-2013: Medlem av styret for European Society for Intercultural Theology and Interreligious Studies; leiar frå 2011
 • 2004-2010: Medlem av den sentrale forskargruppa for Universitetet i Oslos strategiske forskingsprogram Kulturell kompleksitet i det nye Norge (Culcom)
 • 2000-2008: Akademisk representant i styret for Oslokoalisjonen for tros- og livssynsfrihet (Norsk Senter for Menneskerettigheter)
 • 1993-2008: Leiar for/medlem av Kontaktgruppa for Mellomkyrkjeleg Råd og Islamsk Råd Norge (varamedlem 2008-2013)
Emneord: Interreligiøse studier, Systematisk teologi, Islamske studier, Interreligiøse dialog, Humanisme, Hermeneutikk, Moderne religionskritikk, Arabisk

Publikasjoner

 • Leirvik, Oddbjørn Birger (2021). Aw qala: 'Li-jarihi'. I Kartzow, Marianne Bjelland (Red.), The Ambiguous Figure of the Neighbour in Jewish, Christian, and Islamic Texts and Perceptions. Routledge. ISSN 9780367637835. s. 105–125 .
 • Leirvik, Oddbjørn Birger (2020). Forbetre Koranen? Sure 4: 34 i norske koranomsettingar. DIN - Tidsskrift for religion og kultur. ISSN 1501-9934. s. 5–23. Fulltekst i vitenarkiv
 • Leirvik, Oddbjørn Birger (2020). Area, Field, Discipline. I Gustafson, Hans (Red.), Interreligious studies : Dispatches from an emerging field. Baylor University Press. ISSN 9781481312547. s. 17–23.
 • Leirvik, Oddbjørn Birger (2020). Islamic humanism or humanistic islam? Interreligious Studies and Intercultural Theology (ISIT). ISSN 2397-3471. 4(1), s. 88–101. doi: 10.1558/isit.40611. Fulltekst i vitenarkiv
 • Leirvik, Oddbjørn Birger (2020). Pluralisation of Theologies at European Universities. Models and Concepts. I Leirvik, Oddbjørn Birger; Weisse, Wolfram; Ipgrave, Julia & Tatari, Muna (Red.), Pluralisation of Theologies at European Universities. Waxmann Verlag. ISSN 978-3-8309-4201-6. s. 25–34.
 • Leirvik, Oddbjørn Birger (2019). Globalization of human conscience: a modern Muslim case. I Jordheim, Helge & Sandmo, Erling Sverdrup (Red.), Conceptualizing the World: An Exploration across Disciplines. Berghahn Books. ISSN 978-1-78920-036-2. doi: 10.2307/j.ctvw04kj6.7.
 • Leirvik, Oddbjørn Birger (2018). Interreligious University Theologies, Christian/Islamic . Islam and Christian-Muslim Relations. ISSN 0959-6410. 29(4), s. 509–523. doi: 10.1080/09596410.2018.1521560. Fulltekst i vitenarkiv
 • Flaskerud, Ingvild & Leirvik, Oddbjørn Birger (2018). The Study of Islam between University Theology and Lived Religion: Introductory Reflections. Islam and Christian-Muslim Relations. ISSN 0959-6410. doi: 10.1080/09596410.2018.1521561.
 • Leirvik, Oddbjørn Birger (2017). Comparative or Interreligious Theology? I Winkler, Ulrich (Red.), Frankfurter Zeitschrift für Islamisch-Theologische Studien. Special issue 1: Comparative Theology. EB-Verlag Dr. Brandt. ISSN 978-3-86893-255-3. s. 11–23.
 • Leirvik, Oddbjørn Birger (2017). Handling Problematic Texts: Ethical Critique and Moral Enrichment. I Sinn, Simone; El Omari, Dina & Grung, Anne Hege (Red.), Transformative Readings of Sacred Scriptures. Christians and Muslims in Dialogue. Evangelische Verlagsanstalt - Wissenschaft. ISSN 9783374054305. s. 17–28.
 • Leirvik, Oddbjørn Birger (2017). Intereligious Studies: A New Academic Discipline? I Leirvik, Oddbjørn Birger; Winkler, Ulrich & Rodriguez Fernandez, Lidia (Red.), Contested Spaces, Common Ground. Space and Power Structure in Contemporary Multireligious Societies. Brill Academic Publishers. ISSN 9789004325791. s. 33–42.
 • Leirvik, Oddbjørn Birger (2016). Towards a Relational and Humanizing Theology: A Christian-Muslim Dialogue. I Harris, Elisabeth J.; Hedges, Paul & Hettiarachchi, Shantikumar (Red.), Twenty-First Century Theologies of Religion. Retrospection and Future Prospects. Brill Academic Publishers. ISSN 9789004322462. s. 223–238. doi: 10.1163/9789004324077_015.
 • Leirvik, Oddbjørn Birger (2016). Luthersk teologi i møte med andre religionar. I Aschim, Per Kristian & Rasmussen, Tarald (Red.), Reformasjon nå : Luther som utfordring og ressurs for Den norske kirke. Eide forlag. ISSN 978-82-514-0822-6. s. 387–399.
 • Leirvik, Oddbjørn Birger (2016). Islamic university theology. Studia Theologica - Nordic Journal of Theology. ISSN 0039-338X. 70(2), s. 127–144. doi: 10.1080/0039338X.2016.1253258.
 • Leirvik, Oddbjørn Birger (2016). Interreligiøs universitetsteologi. Teologisk Tidsskrift. ISSN 1893-0263. 5(2), s. 156–172. doi: 10.18261/issn.1893-0271-2016-02-04.
 • Leirvik, Oddbjørn Birger (2016). Vår humanistiske arv. Kyrkja og livssynshumanismen, Dialogteologi på norsk. Verbum Akademisk. ISSN 9788254313169. s. 36–52.
 • Leirvik, Oddbjørn Birger (2015). Policy toward Religion, State Support, and Interreligious Dialogue. The Case of Norway . Studies in Interreligious Dialogue. ISSN 0926-2326. 25(1), s. 92–108. doi: 10.2143/SID.25.1.3112883.
 • Leirvik, Oddbjørn Birger (2015). Olavsarv og Olavsmerke. I Dietrich, Stephanie; Elstad, Hallgeir; Fagerli, Beate & Haanes, Vidar Leif (Red.), Folkekirke nå. Verbum Akademisk. ISSN 9788254313121. s. 111–118.
 • Leirvik, Oddbjørn Birger (2015). Kristne under islam: Tekst og historie. I Thorbjørnsrud, Berit S (Red.), De kristne i Midtøsten. Kampen for tilhørighet. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 978-82-02-48897-0. s. 37–55.
 • Leirvik, Oddbjørn Birger (2015). Wahy and tanzil: modern Islamic approaches to divine inspiration, progressive revelation, and human text. Studia Theologica - Nordic Journal of Theology. ISSN 0039-338X. 69(2), s. 101–125. doi: 10.1080/0039338X.2015.1081617.
 • Leirvik, Oddbjørn Birger (2015). Interreligious Relations, Secularity and the 'Immanent Frame'. I Sinn, Simone; Khorchide, Mouhanad & El Omari, Dina (Red.), Religious Plurality and the Public Space. Joint Christian-Muslim Theological Reflections. Evangelische Verlagsanstalt - Wissenschaft. ISSN 978-3-374-03930-2. s. 167–182.
 • Leirvik, Oddbjørn Birger (2014). Norway. I Nielsen, Jørgen S. (Red.), Yearbook of Muslims in Europe, Volume 6. Brill Academic Publishers. ISSN 9789004277540. s. 459–471. Fulltekst i vitenarkiv
 • Leirvik, Oddbjørn Birger (2014). Muslims in Norway: Value Discourses and Interreligious Dialogue. Tidsskrift for islamforskning. ISSN 1901-9580. 8(1), s. 137–161. doi: 10.7146/tifo.v8i1.25326.
 • Leirvik, Oddbjørn Birger (2014). Interreligious dialogue and secularity: the secular as non-hegemonic condition. I Wyller, Trygve E; Van Den Breemer, Rosemarie & Casanova, Jose (Red.), Secular and Sacred? The Scandinavian Case of Religion in Human Rights, Law and Public Space. Vandenhoeck & Ruprecht. ISSN 978-3-525-60449-6. s. 261–277. doi: 10.13109/9783666604492.261.
 • Bangstad, Sindre; Leirvik, Oddbjørn Birger & Bowen, John R. (2014). 'Anthropologists are Talking': About Islam, Muslims and Law in Contemporary Europe. Ethnos. ISSN 0014-1844. 79(1), s. 138–157. doi: 10.1080/00141844.2013.776614.
 • Leirvik, Oddbjørn Birger (2013). Religionsdialog og verdifellesskap. I Jupskås, Anders Ravik & Jupskås, Anders Ravik (Red.), Akademiske perspektiver på 22. juli. Akademisk Forlag. ISSN 9788232101313. s. 205–213.

Se alle arbeider i Cristin

 • Leirvik, Oddbjørn Birger; Weisse, Wolfram; Ipgrave, Julia & Tatari, Muna (2020). Pluralisation of Theologies at European Universities. Waxmann Verlag. ISBN 978-3-8309-4201-6. 316 s.
 • Leirvik, Oddbjørn Birger; Winkler, Ulrich & Rodriguez Fernandez, Lidia (2017). Contested Spaces, Common Ground. Space and Power Structure in Contemporary Multireligious Societies. Brill Academic Publishers. ISBN 9789004325791. 382 s.
 • Leirvik, Oddbjørn Birger (2014). Islam og kristendom. Konflikt og dialog. Pax Forlag. ISBN 9788253037004. 324 s.
 • Leirvik, Oddbjørn Birger (2014). Interreligious Studies. A Relational Approach to Religious Activism and the Study of Religion. Bloomsbury Academic. ISBN 9781472524492. 192 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Leirvik, Oddbjørn Birger (2021). Pluralisering av universitetsteologien – også på TF? .
 • Leirvik, Oddbjørn Birger (2021). Religionsteologi.
 • Leirvik, Oddbjørn Birger (2021). Islamsk universitetsteologi.
 • Leirvik, Oddbjørn Birger (2020). Religionskritikk. I Hercz, Eliana; Kaveh, Chimen & Lassesen, Einar Morten (Red.), La oss snakke sammen. Ressursmateriell om tros- og livssynsdialog fra Dialogpilotene. Dialogpilotene. ISSN 978-82-303-4751-5. s. 26–29.
 • Leirvik, Oddbjørn Birger (2019). Islamsk teologi – eit fagfelt i utvikling .
 • Leirvik, Oddbjørn Birger (2019). Islamsk humanisme som kritisk religion? Kirke og kultur. ISSN 0023-186X. 2, s. 169–180.
 • Leirvik, Oddbjørn Birger (2019). Nødvendig religionsdialog – horisontalt og vertikalt . Nytt norsk kirkeblad : for teologi og praksis. ISSN 0802-9504. s. 7–12.
 • Leirvik, Oddbjørn Birger (2018). Plurality of Theologies at Universities.
 • Leirvik, Oddbjørn Birger (2018). Humanism and Islam. Modern discourses, classical texts .
 • Leirvik, Oddbjørn Birger (2018). Konflikt og dialog i det fleirreligiøse Norge .
 • Leirvik, Oddbjørn Birger (2018). Interreligious studies and teaching of religious leaders in the Norwegian univesity context.
 • Leirvik, Oddbjørn Birger (2018). Protestantization of Islam – as good, humanistic religion.
 • Leirvik, Oddbjørn Birger (2017). Islamsk teologi på universitetet. Kirke og kultur. ISSN 0023-186X. s. 3–5.
 • Leirvik, Oddbjørn Birger (2017). Kristendomsmonopolet smuldrer opp [islamsk teologi på universitetet]. [Avis]. Universitas.
 • Leirvik, Oddbjørn Birger (2017). Islamic humanism as critical religion?
 • Leirvik, Oddbjørn Birger (2017). Islamsk humanisme som kritisk religion? .
 • Leirvik, Oddbjørn Birger (2017). Islam and Muslim-Christian Relations in Norway.
 • Leirvik, Oddbjørn Birger (2017). Kontaktgruppen for Mellomkirkelig Råd og Islamsk Råd fra starten.
 • Leirvik, Oddbjørn Birger (2017). Lutherische Theologie in der Begegnung mit anderen Religionen. EZW-Texte. ISSN 0085-0357. 250, s. 29–41.
 • Leirvik, Oddbjørn Birger (2016). [Dom, fortaping og helvete:] Rydd i omgrepa. Vårt land. ISSN 0805-5424.
 • Leirvik, Oddbjørn Birger (2016). Kommentar: “… vil vi forstå med vår forstand kva for ein mektig Gud du er.”. Kirke og kultur. ISSN 0023-186X. 121(2), s. 107–111.
 • Leirvik, Oddbjørn Birger (2016). Kommentar: Religion som velferdsgode? Kirke og kultur. ISSN 0023-186X. 121(4), s. 309–311.
 • Leirvik, Oddbjørn Birger (2016). Islamsk universitetsteologi – protestantisering av islam?
 • Leirvik, Oddbjørn Birger (2016). Religionsdialog – kva skjer i møtet mellom forskjellige religionar?
 • Leirvik, Oddbjørn Birger (2016). “… vil vi forstå med vår forstand kva for ein mektig Gud du er”.
 • Leirvik, Oddbjørn Birger (2016). Hvordan håndterer vi religionskonflikt i dag?
 • Leirvik, Oddbjørn Birger (2016). Dialogisk religionskritikk - hva er det?
 • Leirvik, Oddbjørn Birger (2016). Islamforskning.
 • Leirvik, Oddbjørn Birger (2016). Religionsdialog og livssynspolitikk.
 • Leirvik, Oddbjørn Birger (2016). Handling problematic texts: Ethical critique and moral enrichment.
 • Leirvik, Oddbjørn Birger (2016). Islamic University Theology.
 • Leirvik, Oddbjørn Birger (2016). Fra arkivet: Er islam ein valdeleg religion? Religion og livssyn : Tidsskrift for religionslærerforeningen i Norge. ISSN 0802-8214. 28(1), s. 37–45.
 • Leirvik, Oddbjørn Birger (2016). Identitetspolitikk og dialog mellom muslimar og kristne i Norge, Dialogteologi på norsk. Verbum Akademisk. ISSN 9788254313169. s. 63–79.
 • Leirvik, Oddbjørn Birger (2015). Protestantization of Islam – as good, humanistic religion.
 • Leirvik, Oddbjørn Birger (2015). Wahy, tanzil and modern conceptions of revelation in Islam.
 • Leirvik, Oddbjørn Birger (2015). Luthersk teologi I møte med andre religionar.
 • Leirvik, Oddbjørn Birger (2015). Dialog i teori og praksis.
 • Leirvik, Oddbjørn Birger (2015). Interreligious Theology. Doing Theology in the Space Between.
 • Leirvik, Oddbjørn Birger (2015). Protestantization of Islam?
 • Leirvik, Oddbjørn Birger (2015). Comparative or Interreligious Theology? Readings and Relations.
 • Leirvik, Oddbjørn Birger (2015). Religionsdialog og livssynspolitikk. Kirke og kultur. ISSN 0023-186X. s. 96–108.
 • Leirvik, Oddbjørn Birger (2014). Promoting liberal, peaceful religion: The Norwegian MFA’s value-based engagement in the religious field.
 • Leirvik, Oddbjørn Birger (2014). Luthersk teologi i møte med andre religionar. Magasin om religionsmøde. ISSN 2245-4616. s. 49–59.
 • Leirvik, Oddbjørn Birger (2014). Luthersk teologi i møte med andre religionar.
 • Leirvik, Oddbjørn Birger (2014). Islam, the Prophet, and the People of the Book.
 • Leirvik, Oddbjørn Birger (2014). Olavsarven – en usalig blanding av religion og makt?
 • Leirvik, Oddbjørn Birger (2014). Islam og religionsdialog.
 • Leirvik, Oddbjørn Birger (2014). Religionsdialog og livssynspolitikk.
 • Leirvik, Oddbjørn Birger (2014). Interfaith activism and the relational study of religion.
 • Leirvik, Oddbjørn Birger (2014). Islam and Christian-Muslim Relations in Norway.
 • Leirvik, Oddbjørn Birger (2014). Comparative or interreligious theology?
 • Leirvik, Oddbjørn Birger (2014). Theories and methodological issues related to research on inter-religious relations.
 • Leirvik, Oddbjørn Birger (2014). Interreligious Studies.
 • Leirvik, Oddbjørn Birger (2014). Islam og kristen-muslimske relasjonar i Norge: Eit forsøk på oppdatering.
 • Leirvik, Oddbjørn Birger (2014). Interreligious Theology? Theologies in conversation, in a university setting.
 • Leirvik, Oddbjørn Birger (2014). Religiøse leiarar - i dialog. Religion og livssyn : Tidsskrift for religionslærerforeningen i Norge. ISSN 0802-8214. s. 12–16.
 • Leirvik, Oddbjørn Birger (2014). Olavsarv og Olavsmerke. Kirke og kultur. ISSN 0023-186X. s. 42–52.
 • Leirvik, Oddbjørn Birger (2014). KRLE – politikk og pedagogikk.". Kirke og kultur. ISSN 0023-186X. s. 310–312.
 • Leirvik, Oddbjørn Birger (2014). Intereligious Relations and Secularity.
 • Leirvik, Oddbjørn Birger (2013). Tal vel om Human-Etisk Forbund. Vårt land. ISSN 0805-5424. s. 25–25.
 • Leirvik, Oddbjørn Birger (2013). Islam i Vesten.
 • Leirvik, Oddbjørn Birger (2013). Abrahams barn: ei såra familiehistorie.
 • Leirvik, Oddbjørn Birger (2013). Kairos Palestina og moralsk kritikk av skriftene.
 • Leirvik, Oddbjørn Birger (2013). Trusmangfald og nye rammer for kyrkja si rolle i samfunnet.
 • Leirvik, Oddbjørn Birger (2013). Trusmangfald og religionspolitikk.
 • Leirvik, Oddbjørn Birger (2013). Er Norge et kristent land? Tradisjon, sekularisering, likeverd.
 • Leirvik, Oddbjørn Birger (2013). Tros- og livssynsbetjening i et livssynsåpent samfunn.
 • Leirvik, Oddbjørn Birger (2013). Norsk tros- og livssynspolitikk er i endring. Hvilken betydning har tros- og livssynsdialog hatt i Norge? Hvilken rolle kan denne dialogen spille i årene som kommer?
 • Leirvik, Oddbjørn Birger (2013). Kva vil det seie å vere folkekyrkje i lys av NOU 2013:1 ‘Det livssynsåpne samfunn’?
 • Leirvik, Oddbjørn Birger (2013). Luthersk teologi i møte med andre religionar.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 3. feb. 2010 16:01 - Sist endret 24. mars 2022 15:41