Oddbjørn Birger Leirvik

Professor - Fagseksjonen
Bilde av Oddbjørn Birger Leirvik
English version of this page
Telefon +47 22850363
Mobiltelefon +47 97173541
Brukernavn
Besøksadresse Blindernveien 9 Domus Theologica 0371 OSLO
Postadresse Postboks 1023 Blindern 0315 OSLO

Faglege interesser

Eg er professor i interreligiøse studiar og har vore knytt til Det teologiske fakultet sidan 1996, som fast tilsett sidan 2005. Mine forskingsfelt er kristen-muslimske relasjonar; islamstudiar; religionsdialog; interreligøs universitetsteologi; religionskritikk; religionspolitikk.

Sjå fagsider om interreligiøse studiar og islamsk teologi ved TF.

Undervisning

Frå 2015-2018 var eg studiedekan ved Det teologiske fakultet.

Før dette var eg programleiar for masterstudiet (2006-) og bachelorstudiet (2010-) i Religion og samfunn.

Frå 2007 har eg vore fagleg ansvarleg for eit interreligiøst etter- og vidareutdanningskurs for religiøse leiarar, og 2018-2020 medlem av arbeidsgruppa for fakultetet si satsing på utdanning for religiøse leiarar og islamsk teologi.

Jf. oversikt over interreligiøse studieemne ved fakultetet.

Forskingsnettverk

 • Forskargruppa Interreligiøse studiar og islamsk teologi, Det teologiske fakultet - leiar (2010-)
 • Religion i pluralistiske samfunn (PluRel), tverrfakultært forskingsområde ved Universitetet i Oslo - fagleg leiar 2011-2013
 • European Society for Intercultural Theology and Interreligious Studies (ESITIS) - styremedlem 2005-2013, leiar 2011-2013
 • Culcom (2005-2010), Universitetet i Oslo - medlem av den sentrale forskargruppa

Bakgrunn

Eg har tidligare vore prosjektleiar for interreligiøse studiar ved Det teologiske fakultet (2002-2005), stipendiat same stad (1996-2001), prest ved og leiar for dialogsenteret Emmaus (1993-1996), prest i Paulus kirke i Oslo (1984-1993), og studentprest/generalsekretær i Norges Kristelige Studentforbund (1979-1983).

Frå byrjinga av 1990-talet har eg vore engasjert i oppbygging av ulike fora for religionsdialog i Norge. Eg var mellom initiativtakarane til Kontaktgruppa for Mellomkyrkjeleg Råd og Islamsk Råd og var leiar/medlem av gruppa frå starten i 1993 til 2008. Eg var også involvert i utviklinga av dialogsenteret Emmaus (no: Kirkelig dialogsenter) frå byrjinga av 1990-talet og i organiseringa av dei store trus- og livssynsdialogane ved Nansenskolen mellom 1992 og 1997 ("Fellesskapsetikk i et flerkulturelt Norge" og "Religion, livssyn og menneskerettigheter i Norge"). Eg var medlem av styret for Oslokoalisjonen for tros- og livssynsfrihet frå 2000 til 2008.

Verv

 • 2014-: Medlem av Kontaktgruppa for Den norske kyrkja og Human-Etisk Forbund
 • 2011-2013: Medlem av Kontaktgruppa for Den norske kyrkja og Buddhistforbundet
 • 2008-2017: Medlem av redaksjonen for tidsskriftet Kirke og Kultur; vitskapleg redaktør 2010-2017
 • 2011-2013: Fagleg leiar for UiOs tverrfaglege forskingsområde Religion i pluralistiske samfunn (PluRel)
 • 2010-2012: Medlem av det statlege Tros- og livssynspolitisk utvalg
 • 2008-2015: Medlem av Teologisk Nemnd under Mellomkyrkjeleg Råd for Den norske kyrkja
 • 2005-2013: Medlem av styret for European Society for Intercultural Theology and Interreligious Studies; leiar frå 2011
 • 2004-2010: Medlem av den sentrale forskargruppa for Universitetet i Oslos strategiske forskingsprogram Kulturell kompleksitet i det nye Norge (Culcom)
 • 2000-2008: Akademisk representant i styret for Oslokoalisjonen for tros- og livssynsfrihet (Norsk Senter for Menneskerettigheter)
 • 1993-2008: Leiar for/medlem av Kontaktgruppa for Mellomkyrkjeleg Råd og Islamsk Råd Norge (varamedlem 2008-2013)
Emneord: Interreligiøse studier, Systematisk teologi, Islamske studier, Interreligiøse dialog, Humanisme, Hermeneutikk, Moderne religionskritikk, Arabisk

Publikasjoner

 • Leirvik, Oddbjørn Birger (2020). Area, Field, Discipline, In Hans Gustafson (ed.),  Interreligious studies : Dispatches from an emerging field.  Baylor University Press.  ISBN 9781481312547.  Kapittel.  s 17 - 23
 • Leirvik, Oddbjørn Birger (2020). Forbetre Koranen? Sure 4: 34 i norske koranomsettingar. DIN - Tidsskrift for religion og kultur.  ISSN 1501-9934.  s 5- 23 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Leirvik, Oddbjørn Birger (2020). Islamic humanism or humanistic Islam?. Interreligious Studies and Intercultural Theology (ISIT).  ISSN 2397-3471.  4(1), s 88- 101 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Leirvik, Oddbjørn Birger (2020). Pluralisation of Theologies at European Universities. Models and Concepts, In Oddbjørn Birger Leirvik; Wolfram Weisse; Julia Ipgrave & Muna Tatari (ed.),  Pluralisation of Theologies at European Universities.  Waxmann Verlag.  ISBN 978-3-8309-4201-6.  Kapittel.  s 25 - 34
 • Leirvik, Oddbjørn Birger (2019). Globalization of human conscience: a modern Muslim case, In Helge Jordheim & Erling Sverdrup Sandmo (ed.),  Conceptualizing the World: An Exploration across Disciplines.  Berghahn Books.  ISBN 978-1-78920-036-2.  Kapittel.
 • Flaskerud, Ingvild & Leirvik, Oddbjørn Birger (2018). The Study of Islam between University Theology and Lived Religion: Introductory Reflections. Islam and Christian-Muslim Relations.  ISSN 0959-6410. . doi: 10.1080/09596410.2018.1521561
 • Leirvik, Oddbjørn Birger (2018). Interreligious University Theologies, Christian/Islamic. Islam and Christian-Muslim Relations.  ISSN 0959-6410.  29(4), s 509- 523 . doi: 10.1080/09596410.2018.1521560 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Leirvik, Oddbjørn Birger (2017). Comparative or Interreligious Theology?, In Ulrich Winkler (ed.),  Frankfurter Zeitschrift für Islamisch-Theologische Studien. Special issue 1: Comparative Theology.  Frankfurter Zeitschrift für Islamisch-Theologische Studien.  ISBN 978-3-86893-255-3.  Kapittel.  s 11 - 23
 • Leirvik, Oddbjørn Birger (2017). Handling Problematic Texts: Ethical Critique and Moral Enrichment, In Simone Sinn; Dina El Omari & Anne Hege Grung (ed.),  Transformative Readings of Sacred Scriptures. Christians and Muslims in Dialogue.  Evangelische Verlagsanstalt - Wissenschaft.  ISBN 9783374054305.  Kapittel.  s 17 - 28
 • Leirvik, Oddbjørn Birger (2017). Intereligious Studies: A New Academic Discipline?, In Oddbjørn Birger Leirvik; Ulrich Winkler & Lidia Rodriguez Fernandez (ed.),  Contested Spaces, Common Ground. Space and Power Structure in Contemporary Multireligious Societies.  Brill Academic Publishers.  ISBN 9789004325791.  Kapittel 3.  s 33 - 42
 • Leirvik, Oddbjørn Birger (2016). Interreligiøs universitetsteologi. Teologisk Tidsskrift.  ISSN 1893-0263.  5(2), s 156- 172 . doi: 10.18261/issn.1893-0271-2016-02-04
 • Leirvik, Oddbjørn Birger (2016). Islamic university theology. Studia Theologica - Nordic Journal of Theology.  ISSN 0039-338X.  70(2), s 127- 144 . doi: 10.1080/0039338X.2016.1253258
 • Leirvik, Oddbjørn Birger (2016). Luthersk teologi i møte med andre religionar, I: Per Kristian Aschim & Tarald Rasmussen (red.),  Reformasjon nå : Luther som utfordring og ressurs for Den norske kirke.  Eide forlag.  ISBN 978-82-514-0822-6.  Kapittel.  s 387 - 399
 • Leirvik, Oddbjørn Birger (2016). Towards a Relational and Humanizing Theology: A Christian-Muslim Dialogue, In Elisabeth J. Harris; Paul Hedges & Shantikumar Hettiarachchi (ed.),  Twenty-First Century Theologies of Religion. Retrospection and Future Prospects.  Brill Academic Publishers.  ISBN 9789004322462.  Kapittel 13.  s 223 - 238
 • Leirvik, Oddbjørn Birger (2016). Vår humanistiske arv. Kyrkja og livssynshumanismen, I:  Dialogteologi på norsk.  Verbum Akademisk.  ISBN 9788254313169.  Kapittel 2.  s 36 - 52
 • Leirvik, Oddbjørn Birger (2015). Interreligious Relations, Secularity and the 'Immanent Frame', In Simone Sinn; Mouhanad Khorchide & Dina El Omari (ed.),  Religious Plurality and the Public Space. Joint Christian-Muslim Theological Reflections.  Evangelische Verlagsanstalt - Wissenschaft.  ISBN 978-3-374-03930-2.  Kapittel.  s 167 - 182
 • Leirvik, Oddbjørn Birger (2015). Kristne under islam: Tekst og historie, I: Berit S Thorbjørnsrud (red.),  De kristne i Midtøsten. Kampen for tilhørighet.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-48897-0.  Kapittel 2.  s 37 - 55
 • Leirvik, Oddbjørn Birger (2015). Olavsarv og Olavsmerke, I: Stephanie Dietrich; Hallgeir Elstad; Beate Fagerli & Vidar Leif Haanes (red.),  Folkekirke nå.  Verbum Akademisk.  ISBN 9788254313121.  Kapittel.  s 111 - 118
 • Leirvik, Oddbjørn Birger (2015). Policy toward Religion, State Support, and Interreligious Dialogue. The Case of Norway. Studies in Interreligious Dialogue.  ISSN 0926-2326.  25(1), s 92- 108 . doi: 10.2143/SID.25.1.3112883
 • Leirvik, Oddbjørn Birger (2015). Wahy and tanzil: modern Islamic approaches to divine inspiration, progressive revelation, and human text. Studia Theologica - Nordic Journal of Theology.  ISSN 0039-338X.  69(2), s 101- 125 . doi: 10.1080/0039338X.2015.1081617
 • Bangstad, Sindre; Leirvik, Oddbjørn Birger & Bowen, John R. (2014). 'Anthropologists are Talking': About Islam, Muslims and Law in Contemporary Europe. Ethnos.  ISSN 0014-1844.  79(1), s 138- 157 . doi: 10.1080/00141844.2013.776614
 • Leirvik, Oddbjørn Birger (2014). Interreligious dialogue and secularity: the secular as non-hegemonic condition, In Trygve E Wyller; Rosemarie Van Den Breemer & Jose Casanova (ed.),  Secular and Sacred? The Scandinavian Case of Religion in Human Rights, Law and Public Space.  Vandenhoeck & Ruprecht.  ISBN 978-3-525-60449-6.  Kapittel.  s 261 - 277
 • Leirvik, Oddbjørn Birger (2014). Muslims in Norway: Value Discourses and Interreligious Dialogue. Tidsskrift for islamforskning.  ISSN 1901-9580.  8(1), s 137- 161 . doi: 10.7146/tifo.v8i1.25326
 • Leirvik, Oddbjørn Birger (2014). Norway, In Jørgen S. Nielsen (ed.),  Yearbook of Muslims in Europe, Volume 6.  Brill Academic Publishers.  ISBN 9789004277540.  Kapittel.  s 459 - 471 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Leirvik, Oddbjørn Birger (2013). Israel-Palestina-konflikten og teologiens etiske vending, I:  Sannhetens øyeblikk: Israel, Palestina og Den norske kirke.  Akademika forlag.  ISBN 978-82-321-0190-0.  Kapittel.  s 139 - 153
 • Leirvik, Oddbjørn Birger (2013). Religionsdialog og verdifellesskap, I: Anders Ravik Jupskås & Anders Ravik Jupskås (red.),  Akademiske perspektiver på 22. juli.  Akademisk Forlag.  ISBN 9788232101313.  Kapittel.  s 205 - 213

Se alle arbeider i Cristin

 • Leirvik, Oddbjørn Birger; Weisse, Wolfram; Ipgrave, Julia & Tatari, Muna (ed.) (2020). Pluralisation of Theologies at European Universities. Waxmann Verlag.  ISBN 978-3-8309-4201-6.  316 s.
 • Leirvik, Oddbjørn Birger; Winkler, Ulrich & Rodriguez Fernandez, Lidia (ed.) (2017). Contested Spaces, Common Ground. Space and Power Structure in Contemporary Multireligious Societies. Brill Academic Publishers.  ISBN 9789004325791.  382 s.
 • Leirvik, Oddbjørn Birger (2014). Interreligious Studies. A Relational Approach to Religious Activism and the Study of Religion. Bloomsbury Academic.  ISBN 9781472524492.  192 s.
 • Leirvik, Oddbjørn Birger (2014). Islam og kristendom. Konflikt og dialog. Pax Forlag.  ISBN 9788253037004.  324 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Leirvik, Oddbjørn Birger (2020). Religionskritikk, I: Eliana Hercz; Chimen Kaveh & Einar Morten Lassesen (red.),  La oss snakke sammen. Ressursmateriell om tros- og livssynsdialog fra Dialogpilotene.  Dialogpilotene.  ISBN 978-82-303-4751-5.  Kapittel.  s 26 - 29
 • Leirvik, Oddbjørn Birger (2019). Islamsk humanisme som kritisk religion?. Kirke og kultur.  ISSN 0023-186X.  2, s 169- 180
 • Leirvik, Oddbjørn Birger (2019). Islamsk teologi – eit fagfelt i utvikling.
 • Leirvik, Oddbjørn Birger (2019). Nødvendig religionsdialog – horisontalt og vertikalt. Nytt norsk kirkeblad : for teologi og praksis.  ISSN 0802-9504.  (4), s 7- 12
 • Leirvik, Oddbjørn Birger (2018). Humanism and Islam. Modern discourses, classical texts.
 • Leirvik, Oddbjørn Birger (2018). Interreligious studies and teaching of religious leaders in the Norwegian univesity context.
 • Leirvik, Oddbjørn Birger (2018). Konflikt og dialog i det fleirreligiøse Norge.
 • Leirvik, Oddbjørn Birger (2018). Plurality of Theologies at Universities.
 • Leirvik, Oddbjørn Birger (2018). Protestantization of Islam – as good, humanistic religion.
 • Leirvik, Oddbjørn Birger (2017). Islam and Muslim-Christian Relations in Norway.
 • Leirvik, Oddbjørn Birger (2017). Islamic humanism as critical religion?.
 • Leirvik, Oddbjørn Birger (2017). Islamsk humanisme som kritisk religion?.
 • Leirvik, Oddbjørn Birger (2017). Islamsk teologi på universitetet. Kirke og kultur.  ISSN 0023-186X.  (1), s 3- 5
 • Leirvik, Oddbjørn Birger (2017). Kontaktgruppen for Mellomkirkelig Råd og Islamsk Råd fra starten.
 • Leirvik, Oddbjørn Birger (2017, 15. mars). Kristendomsmonopolet smuldrer opp [islamsk teologi på universitetet].  Universitas.
 • Leirvik, Oddbjørn Birger (2017). Lutherische Theologie in der Begegnung mit anderen Religionen. EZW-Texte.  ISSN 0085-0357.  250, s 29- 41
 • Leirvik, Oddbjørn Birger (2016). “… vil vi forstå med vår forstand kva for ein mektig Gud du er”.
 • Leirvik, Oddbjørn Birger (2016). Dialogisk religionskritikk - hva er det?.
 • Leirvik, Oddbjørn Birger (2016). [Dom, fortaping og helvete:] Rydd i omgrepa. Vårt land.  ISSN 0805-5424.
 • Leirvik, Oddbjørn Birger (2016). Fra arkivet: Er islam ein valdeleg religion?. Religion og livssyn : Tidsskrift for religionslærerforeningen i Norge.  ISSN 0802-8214.  28(1), s 37- 45
 • Leirvik, Oddbjørn Birger (2016). Handling problematic texts: Ethical critique and moral enrichment.
 • Leirvik, Oddbjørn Birger (2016). Hvordan håndterer vi religionskonflikt i dag?.
 • Leirvik, Oddbjørn Birger (2016). Identitetspolitikk og dialog mellom muslimar og kristne i Norge, I:  Dialogteologi på norsk.  Verbum Akademisk.  ISBN 9788254313169.  Kapittel 4.  s 63 - 79
 • Leirvik, Oddbjørn Birger (2016). Islamforskning.
 • Leirvik, Oddbjørn Birger (2016). Islamic University Theology.
 • Leirvik, Oddbjørn Birger (2016). Islamsk universitetsteologi – protestantisering av islam?.
 • Leirvik, Oddbjørn Birger (2016). Kommentar: “… vil vi forstå med vår forstand kva for ein mektig Gud du er.”. Kirke og kultur.  ISSN 0023-186X.  121(2), s 107- 111
 • Leirvik, Oddbjørn Birger (2016). Kommentar: Religion som velferdsgode?. Kirke og kultur.  ISSN 0023-186X.  121(4), s 309- 311
 • Leirvik, Oddbjørn Birger (2016). Religionsdialog – kva skjer i møtet mellom forskjellige religionar?.
 • Leirvik, Oddbjørn Birger (2016). Religionsdialog og livssynspolitikk.
 • Leirvik, Oddbjørn Birger (2015). Comparative or Interreligious Theology? Readings and Relations.
 • Leirvik, Oddbjørn Birger (2015). Dialog i teori og praksis.
 • Leirvik, Oddbjørn Birger (2015). Interreligious Theology. Doing Theology in the Space Between.
 • Leirvik, Oddbjørn Birger (2015). Luthersk teologi I møte med andre religionar.
 • Leirvik, Oddbjørn Birger (2015). Protestantization of Islam?.
 • Leirvik, Oddbjørn Birger (2015). Protestantization of Islam – as good, humanistic religion.
 • Leirvik, Oddbjørn Birger (2015). Religionsdialog og livssynspolitikk. Kirke og kultur.  ISSN 0023-186X.  (2), s 96- 108
 • Leirvik, Oddbjørn Birger (2015). Wahy, tanzil and modern conceptions of revelation in Islam.
 • Leirvik, Oddbjørn Birger (2014). Comparative or interreligious theology?.
 • Leirvik, Oddbjørn Birger (2014). Intereligious Relations and Secularity.
 • Leirvik, Oddbjørn Birger (2014). Interfaith activism and the relational study of religion.
 • Leirvik, Oddbjørn Birger (2014). Interreligious Studies.
 • Leirvik, Oddbjørn Birger (2014). Interreligious Theology? Theologies in conversation, in a university setting.
 • Leirvik, Oddbjørn Birger (2014). Islam and Christian-Muslim Relations in Norway.
 • Leirvik, Oddbjørn Birger (2014). Islam og kristen-muslimske relasjonar i Norge: Eit forsøk på oppdatering.
 • Leirvik, Oddbjørn Birger (2014). Islam og religionsdialog.
 • Leirvik, Oddbjørn Birger (2014). Islam, the Prophet, and the People of the Book.
 • Leirvik, Oddbjørn Birger (2014). KRLE – politikk og pedagogikk.". Kirke og kultur.  ISSN 0023-186X.  (4), s 310- 312
 • Leirvik, Oddbjørn Birger (2014). Luthersk teologi i møte med andre religionar. Magasin om religionsmøde.  ISSN 2245-4616.  (5), s 49- 59
 • Leirvik, Oddbjørn Birger (2014). Luthersk teologi i møte med andre religionar.
 • Leirvik, Oddbjørn Birger (2014). Olavsarv og Olavsmerke. Kirke og kultur.  ISSN 0023-186X.  (1), s 42- 52
 • Leirvik, Oddbjørn Birger (2014). Olavsarven – en usalig blanding av religion og makt?.
 • Leirvik, Oddbjørn Birger (2014). Promoting liberal, peaceful religion: The Norwegian MFA’s value-based engagement in the religious field.
 • Leirvik, Oddbjørn Birger (2014). Religionsdialog og livssynspolitikk.
 • Leirvik, Oddbjørn Birger (2014). Religiøse leiarar - i dialog. Religion og livssyn : Tidsskrift for religionslærerforeningen i Norge.  ISSN 0802-8214.  (1), s 12- 16
 • Leirvik, Oddbjørn Birger (2014). Theories and methodological issues related to research on inter-religious relations.
 • Leirvik, Oddbjørn Birger (2013). Abrahams barn: ei såra familiehistorie.
 • Leirvik, Oddbjørn Birger (2013). An active and supportive politics of religion: on which terms, to the benefit of whom?.
 • Leirvik, Oddbjørn Birger (2013). Det livssynsåpne samfunnet – muligheter og utfordringer frå utvalgets perspektiv.
 • Leirvik, Oddbjørn Birger (2013). Ei førebels analyse av NOU 2013: 1 'Det livssynsåpne samfunn: En helhetlig tros- og livssynspolitikk'.
 • Leirvik, Oddbjørn Birger (2013). Er Norge et kristent land? Tradisjon, sekularisering, likeverd.
 • Leirvik, Oddbjørn Birger (2013). Intereligious Studies: a Relational Approach to the Study of Religion.
 • Leirvik, Oddbjørn Birger (2013). Interreligious Studies: A relational turn in the study and theology of religion?.
 • Leirvik, Oddbjørn Birger (2013). Islam i Vesten.
 • Leirvik, Oddbjørn Birger (2013). Kairos Palestina og moralsk kritikk av skriftene.
 • Leirvik, Oddbjørn Birger (2013). Kva vil det seie å vere folkekyrkje i lys av NOU 2013:1 ‘Det livssynsåpne samfunn’?.
 • Leirvik, Oddbjørn Birger (2013). Luthersk teologi i møte med andre religionar.
 • Leirvik, Oddbjørn Birger (2013). Norsk tros- og livssynspolitikk er i endring. Hvilken betydning har tros- og livssynsdialog hatt i Norge? Hvilken rolle kan denne dialogen spille i årene som kommer?.
 • Leirvik, Oddbjørn Birger (2013). Openberring, inspirasjon og tekst i islam.
 • Leirvik, Oddbjørn Birger (2013). På leit etter verdiuttrykk. Vårt land.  ISSN 0805-5424.  s 22- 23

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 3. feb. 2010 16:01 - Sist endret 6. nov. 2020 10:54