Interreligiøse studiemner (inkl. islamemner) ved Det teologiske fakultet

Forholdet mellom verdensreligionene og temaet religionsdialog har de siste årene vært en integrert del av studiene ved Det teologiske fakultet. Fakultetet tilbyr også videreutdanningkurs innenfor interreligiøse studier.

Flere studieemner med interreligiøs horisont inngår i bachelor-og masterprogrammene i "Religion og samfunn" (emnekode RESA) og i masterprogrammet "Intercontextual Theology" (emnekode CONT).

Interreligiøse relasjoner er også en viktig del av perspektivet i fakultetets førsteårsstudier for alle programmer (emnekode TFF; inklusive teologiprogrammet).

Fra høsten 2011 tilbyr fakultetet også emner innenfor islamsk teologi og filosofi / moderne islamsk tenkning.

Emner V2017:

Emner H2016:

Emner V2016:

Emner H2015:

Emner som har blitt tilbudt tidligere:

 

Publisert 5. mars 2010 16:49 - Sist endret 7. des. 2016 10:33