Fagfelt: Interreligiøse studier

Interreligiøse studier utforsker forholdet mellom ulike religioner og livssyn, spenningen mellom konflikt og dialog, samt religiøse endringsprosesser i pluralistiske samfunn.

Bildet kan inneholde: .

Foto: Morten Uglum /Scanpix

Religiøs pluralisme preger Europa og Norge i stadig sterkere grad. Forholdet mellom verdensreligionene og temaet religionsdialog har fra 1997 vært en integrert del av studietilbudet ved Det teologiske fakultet.

Samtidig har temaer som religionsdialog, kristendom og pluralisme, islam i Norge, islamsk teologi, kristen-muslimske og kristen-buddhistiske relasjoner, nyreligiøsitet, religion og sekularitet samt religion i skolen blitt viktige deler av fakultetets forskning.

Se publikasjoner.

Fra 2000 har interreligiøse studier vært definert som et særskilt satsningsområde ved fakultetet. Studier og forskning på feltet tar for seg interreligiøse relasjoner men også forholdet mellom religion og samfunn i videre forstand (for eksempel spenningen mellom religion og sekularitet og forholdet mellom religion og menneskerettigheter). Islamstudier er en del av forskningsfeltet.

Kompetansefeltet omfatter også komparative religionsstudier i et historisk perspektiv. Hovedfokus er likevel dagens dynamiske møte mellom religioner og livssyn – lokalt og globalt. Som en aktør i religiøse endringsprosesser ønsker fakultetet ikke bare å drive interreligiøse studier men selv å bidra til den levende dialogen og til den nødvendige refleksjonen omkring denne.

Interreligiøse studier var et viktig aspekt ved det tverrfakultære forskningsområdet Religion i pluralistiske samfunn (PluRel, 2009-2015) og var også en sentral del av forskningsprogrammet Religion i globaliseringsalderen (2001-2005).

  • Horisontdokument for interreligiøse studier (1999)
  • Islamstudier er en del av forskningsfeltet (se oversikt over islamrelaterte masteroppgaver). Siden 2011 har fakultetet tilbudt studieemner i islamsk teologi og filosofi. Det har også blitt utarbeidet fagrapporter om islamsk omsorgsarbeid og islamsk teologi ved fakultetet (ved Naveed Baig og Faruk Terzic).
  • Oddbjørn Leirvik: "Interreligiøse studier ved Det teologiske fakultet." I Elstad og Rasmussen (red.): Teologi og modernitet. Universitetsteologien i det 20. hundreåret, Unipub 2011.
  • Oddbjørn Leirvik: Interreligious Studies. A Relational Approach to Religious Activism and the Study of Religion. London: Bloomsbury 2014.
  • Temaside på engelsk om Interreligious Studies (med internasjonale lenker)
Publisert 4. apr. 2019 13:51 - Sist endret 18. aug. 2021 13:04