Aktuelle saker

logo eswtr
Publisert 16. apr. 2021 13:04

Har du lyst til å lage illustrasjon til en internasjonal konferanse som skal finne sted i Oslo i 2022? Arrangører er VID, MF og TF (UiO).

Du kan vinne et gavekort på Akademika pålydende kr. 1.500,-. 

Publisert 16. aug. 2018 15:29

EZproxy er en tjeneste som gjør at UiOs studenter og ansatte kan bruke elektroniske ressurser innkjøpt av Universitetsbiblioteket dersom man ikke er koblet til UiOs nettverk.

Les mer her.

Publisert 6. apr. 2016 21:58

Forum for Vitenskapsteori utlyser stipender til masterstudenter, PhD studenter eller forskere tilknyttet UiO som ønsker å skrive masteroppgave, artikkel eller prosjektsøknad med vitenskapsteoretisk innhold. Stipender begrenses oppad til 30 000 NOK. Stipendmottakere vil få tilgang til forumets nettverk og kompetanse. Begrepet "vitenskapsteori" forstås her i en vid forstand, som en samlebetegnelse på all slags forskning om forskning, eksempelvis vitenskapshistorie, vitenskapsfilosofi, vitenskapssosiologi, vitenskapsetikk, forskningspolitikk, og vitenskap- og teknologistudier.