Aktuelle saker

Publisert 16. aug. 2018 15:29

EZproxy er en tjeneste som gjør at UiOs studenter og ansatte kan bruke elektroniske ressurser innkjøpt av Universitetsbiblioteket dersom man ikke er koblet til UiOs nettverk.

Les mer her.

Publisert 5. nov. 2016 10:56

7.-11. november får TF besøk av Prof. Dr. Jens Schröter fra Humboldt-Universität i Berlin. Han er professor i Det nye testamentet på Det teologiske fakultetet.

Publisert 27. okt. 2016 15:40

UiO skal bli grønnere. I løpet av høsten skal hele UiO begynne med kildesortering av avfall, og  27. oktober får TF nye sorteringsstasjoner.

Publisert 6. apr. 2016 21:58

Forum for Vitenskapsteori utlyser stipender til masterstudenter, PhD studenter eller forskere tilknyttet UiO som ønsker å skrive masteroppgave, artikkel eller prosjektsøknad med vitenskapsteoretisk innhold. Stipender begrenses oppad til 30 000 NOK. Stipendmottakere vil få tilgang til forumets nettverk og kompetanse. Begrepet "vitenskapsteori" forstås her i en vid forstand, som en samlebetegnelse på all slags forskning om forskning, eksempelvis vitenskapshistorie, vitenskapsfilosofi, vitenskapssosiologi, vitenskapsetikk, forskningspolitikk, og vitenskap- og teknologistudier.