Aktuelle saker

Bildet kan inneholde: fottøy, bukse, hånd, skulder, bein.
Publisert 19. apr. 2022 09:08

I disse dager sitter nærmere 600 studenter og forbereder seg til et spennende semester i et annet land etter sommeren. Dette er en god økning fra tiden før pandemien.

Publisert 29. sep. 2021 13:01

Er du en god formidler? Vil du motivere elever i videregående skole til å ta høyere utdanning? Universitetet i Oslo søker engasjerte studentambassadører som ønsker å rekruttere gode studenter til universitetet.

logo eswtr
Publisert 16. apr. 2021 13:04

Har du lyst til å lage illustrasjon til en internasjonal konferanse som skal finne sted i Oslo i 2022? Arrangører er VID, MF og TF (UiO).

Du kan vinne et gavekort på Akademika pålydende kr. 1.500,-. 

Publisert 6. apr. 2016 21:58

Forum for Vitenskapsteori utlyser stipender til masterstudenter, PhD studenter eller forskere tilknyttet UiO som ønsker å skrive masteroppgave, artikkel eller prosjektsøknad med vitenskapsteoretisk innhold. Stipender begrenses oppad til 30 000 NOK. Stipendmottakere vil få tilgang til forumets nettverk og kompetanse. Begrepet "vitenskapsteori" forstås her i en vid forstand, som en samlebetegnelse på all slags forskning om forskning, eksempelvis vitenskapshistorie, vitenskapsfilosofi, vitenskapssosiologi, vitenskapsetikk, forskningspolitikk, og vitenskap- og teknologistudier.