Arrangementer

Kommende arrangementer

Tid og sted: 12. mars 2019 15:15 - 16:00, Eilert Sundts hus, Auditorium 7

UDI og Landinfo kommer til UiO for å fortelle om ulike karrieremuligheter innenfor utlendingsfeltet.