Stipendutlysning - vår 2016. Søknadsfrist 15. mai

Forum for Vitenskapsteori utlyser stipender til masterstudenter, PhD studenter eller forskere tilknyttet UiO som ønsker å skrive masteroppgave, artikkel eller prosjektsøknad med vitenskapsteoretisk innhold. Stipender begrenses oppad til 30 000 NOK. Stipendmottakere vil få tilgang til forumets nettverk og kompetanse. Begrepet "vitenskapsteori" forstås her i en vid forstand, som en samlebetegnelse på all slags forskning om forskning, eksempelvis vitenskapshistorie, vitenskapsfilosofi, vitenskapssosiologi, vitenskapsetikk, forskningspolitikk, og vitenskap- og teknologistudier.

Hvem kan søke?

Forumet tilbyr opp til seks stipend i året til Masterstudenter, PhD studenter eller forskere tilknyttet Universitetet i Oslo (alle fagdisipliner) som ønsker å skrive masteroppgave, artikkel eller prosjektsøknad med vitenskapsteoretisk innhold. Tilknytning til UiO forstås bredt, og inkluderer studenter med avlagt Master eller PhD, som ønsker å skrive en artikkel basert på sin oppgave eller en prosjektsøknad for videre støtte, samt personer som hare etablert en faglig tilknytning til et forskningsmiljø ved UiO. Forum for Vitenskapsteori vil normalt ikke gi stipend til faste faglig ansatte.

Hvordan søke?

Søknaden sendes som én pdf per email til styrets sekretær, Ragnhild Dahl Wikstrøm,  innen søknadsfristen 15. mai.

Søknaden må inneholde:

  • Opplysninger om navn, adresse, telefon, email og studiested.
  • Oppdatert CV.
  • En prosjektbeskrivelse med tittel, introduksjon, og beskrivelse av tema, teori og metode, samt en tidsplan. Maks 2000 ord. Det er også ønskelig at det beskrives hvordan stipendet vil hjelpe aktiviteten.
  • For Masterstudenter og Phd studenter må det legges ved karakterutskrift fra Universitetet og anbefalingsbrev fra veileder.
  • For kandidater som ikke er student eller har stilling ved UiO må det legges ved anbefalingsbrev fra en faglig ansatt ved UiO som redegjør for tilknytning til UiO (dette kan for eksempel være et anbefalingsbrev fra en tidligere veileder).

Hva forventes?

Stipendmottaker forplikter seg til å skrive og sende inn en masteroppgave, artikkel eller prosjektsøknad som beskrevet til henholdsvis universitetet, tidsskrift eller bevilgende organisasjon. Stipendmottaker kan bli bedt om å presentere resultatet for styret i Forum for Vitenskapsteori.

 

Mer informason finner du på Forum for Vitenskapsteori sine nettsider.

Publisert 6. apr. 2016 21:58 - Sist endret 6. apr. 2016 21:58