OTSEM - Old Testament Studies: Epistemologies and Methods

Et Nord-Europeisk nettverk for forskning og forskerutdanning. 

OTSEM er et nettverk bestående av GT-forskere med tilknytning til ph.d.-programmer ved en rekke Nord-Europeiske universiteter. Nettverkets mål er å forbedre miljøet for forskning innen feltene den hebraiske bibel og Det gamle testamente gjennom å inspirere til kontakt og samarbeid mellom medlemmer og enheter i nettverket.

 

Detaljert informasjon finnes på nettverkets engelske nettside.

 

Publisert 15. feb. 2010 14:31 - Sist endret 10. juli 2013 11:01