European Society for Intercultural Theology and Interreligious Studies

European Society for Intercultural Theology and Interreligious Studies (ESITIS) er et internasjonalt og interdisiplinært nettverk for akademiske studier av interkulturell teologi og interreligiøse relasjoner.

Fakultetet er tilknyttet nettverket ESITIS, som ble etablert i 2005. Nettverket har som mål å stimulere og koordinere forskning og utdanning i interkulturelle og interreligiøse studier i teologi, religionsvitenskap, antropologi og filosofi.

ESITIS samarbeider nært med tidsskriftet Interreligious Studies and Intercultural Theology.

Publisert 5. mars 2010 15:30 - Sist endret 21. des. 2020 14:12