English version of this page

Forskerutdanning: ph.d. ved Det teologiske fakultet

Ved Det teologiske fakultet kan du jobbe sammen med noen av Europas beste forskere innen teologi og religionsstudier, og delta i spennende forskningsprosjekter.

Fakta om ph.d. ved TF

  • 3 år fulltid
  • Opplæringsdel på 30 studiepoeng og en vitenskapelig avhandling
  • Avsluttes med offentlig prøveforelesning og disputas

Doktorgradskandidater

En oversikt over alle doktorgradskandidatene ved fakultetet.

Disputaser

Ingen kommende arrangementer

Kontakt oss

Har du spørsmål om forskerutdanningen ved Det teologiske fakultet?

Kontakt forskningsrådgiver Ina Marie Ausland

Dr.philos.

En annen vei til doktorgrad.