English version of this page

Søknad og opptak - Ph.d.

Det er to måter å søke om opptak på et ph.d-program:

  • å søke på en utlyst stipendiatstilling
  • å søke opptak med ekstern finansiering

Oppstart for nye stipendiater er normalt 1. februar og 1. september.

Søk på stipendiatstilling ved Det teologiske fakultet

For å kunne søke en stipendiatstilling ved Det teologiske fakultet må det være utlyst en eller flere ledige stillinger. Søknadsfrister kan variere.

Får du en stipendiatstilling, blir du ansatt på UiO mens du tar ph.d.-graden, og får samme rettigheter og goder som andre ansatte.

Søk på ph.d.-programmet med ekstern finansiering

Du kan søke om opptak på programmet dersom ph.d.-perioden din finansieres av en annen institusjon eller virksomhet. Du må ha tilknytning til et aktivt forskningsmiljø. Ekstern finansiering kan være:

  • stipendstilling ved høgskole/annet universitet,
  • annen ansettelse i vitenskapelige institusjoner med tid til egen forskning
  • andre finansieringsordninger

Det er to årlige søknadsfrister: 15. mars og 15. september.

Hvem får opptak?

Det stilles høye krav både til din kompetanse og til ph.d.-prosjektets kvalitet og relevans. Gjør deg kjent med forskningsaktiviteten ved fakultetet.

Opptak på ph.d.-programmet krever finansiering for hele perioden.