Søknad og opptak - Ph.d

Oppstart for nye stipendiater er normalt 1. februar og 1. september.

Det er to måter å søke om opptak på et ph.d-program:

  • å søke på en utlyst stipendiatstilling
  • å søke opptak med ekstern finansiering

For å kunne søke en stipendiatstilling ved Det teologiske fakultet må det være utlyst en eller flere ledige stillinger. Søknadsfrister kan variere.

Søk på stipendiatstilling ved Det teologiske fakultet

Får du en stipendiatstilling, blir du ansatt på UiO mens du tar ph.d.-graden, og får samme rettigheter og goder som andre ansatte.

Søk på stipendiatstilling

Søk på ph.d.-programmet med ekstern finansiering

Du kan søke om opptak på programmet dersom ph.d.-perioden din finansieres av en annen institusjon eller virksomhet. Du må ha tilknytning til et aktivt forskningsmiljø. Ekstern finansiering kan være:

  • stipendstilling ved høgskole/annet universitet,
  • annen ansettelse i vitenskapelige institusjoner med tid til egen forskning
  • andre finansieringsordninger

Det er to årlige søknadsfrister: 15. april og 15. oktober.

Søk på ph.d.-programmet med ekstern finansiering

Andre lenker

Publisert 12. mars 2021 14:51